Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nguyên nhân

Điều khoản cấp phép không chính xác trong SQL Server 2019 RTM.

Giải pháp

Microsoft đã cập nhật các điều khoản sử dụng cho phần mềm này (SQL Máy chủ 2019 Express) để làm rõ các quyền trong các kịch bản sản xuất. Nếu bạn đã tải phần mềm đi kèm với giấy phép trước đó, bạn có thể tại tùy chọn của bạn sử dụng phần mềm bên dưới giấy phép được phát hành ở đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×