Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử bạn có một truy vấn PolyBase nối nhiều bảng bên ngoài từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài chấp nhận nhấn xuống kết hợp (nghĩa là SQL Server, Oracle, Teradata, MongoDB, hoặc ODBC chung). Khi bạn chạy truy vấn, bạn lưu ý rằng các kết nối không được đẩy xuống các nguồn dữ liệu bên ngoài. Tình huống này thường xảy ra do sự hiện diện của tổng hợp toàn cầu trong ít nhất một cây toán tử nhập liệu.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây SQL Server:

Giới thiệu về các cập nhật tích lũy SQL Server:

Mỗi bản cập nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được tích hợp trong bản cập nhật tích lũy trước đó. Xem các bản cập nhật tích lũy mới nhất để biết SQL Server:

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba
Các sản phẩm của bên thứ ba thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×