KB4602035: thiết lập Cập Nhật động cho Windows 10, phiên bản 1909: ngày 9 tháng 2, 2021

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện các nhị phân thiết lập hoặc bất kỳ tệp nào mà thiết lập sẽ sử dụng cho các bản cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 1909.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB4586859đã phát hành trước đó.

Tham khảo

Cập Nhật phương tiện Windows 10 với bản Cập Nhật động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×