KB5000736: Bản cập nhật nổi bật cho người Windows 10, phiên bản 21H1 bằng cách sử dụng gói bật

Tóm tắt

Windows 10, các phiên bản 2004, 20H2 và 21H1 dùng chung hệ điều hành cốt lõi với bộ tệp hệ thống giống hệ thống. Do đó, các tính năng mới trong Windows 10, phiên bản 21H1 được tích hợp trong bản cập nhật chất lượng hàng tháng mới nhất cho Windows 10, phiên bản 2004 và Windows 10, phiên bản 20H1 nhưng đang ở trạng thái không hoạt động và không hoạt động. Các tính năng mới này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi được bật thông qua "enablement package" (gói bật) một "khóa chuyển chính" nhỏ và nhanh chóng kích hoạt các tính năng Windows 10, phiên bản 21H1.

Gói bật là một tùy chọn tuyệt vời để cài đặt bản cập nhật tính năng theo phạm vi như Windows 10, phiên bản 21H1 vì gói này cho phép cập nhật từ phiên bản 2004 hoặc 20H2 lên phiên bản 21H1 chỉ với một lần khởi động lại, giảm thời gian chạy bản cập nhật. Điều này cho phép thiết bị tận dụng các tính năng mới ngay bây giờ. Đối với các thiết bị phiên bản 2004 và 20H2 nhận bản cập nhật trực tiếp từ Windows Update, thiết bị sẽ tự động nhận được gói hỗ trợ bằng cách cài đặt bản cập nhật tính năng cho Windows 10, phiên bản 21H1.

Nếu một thiết bị đang cập nhật từ Windows 10, phiên bản 1909 hoặc phiên bản cũ hơn thì không thể cài đặt gói hỗ trợ cập nhật tính năng này theo cách thủ công. Thay vào đó, gói này được đóng gói và tự động đi kèm với bản cập nhật tính năng cho bản Windows 10, phiên bản 21H1. Lưu ý rằng thời gian cài đặt không bị giảm trong kịch bản này.

Cách tải bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Bản cập nhật được đặt tên là Bản cập nhật Tính Windows 10, phiên bản 21H1.

Danh mục Microsoft Update

Không

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng thông qua các kênh phát hành khác.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hóa với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Nâng cấp

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cập Windows 10 lên phiên bản 21H1 bằng gói bật, bạn phải đang chạy Windows 10, phiên bản 2004 hoặc 20H2. Bạn phải cài đặt các điều kiện tiên quyết sau đây trước khi áp dụng bản cập nhật này:

Thông tin về khởi động lại

Bạn phải khởi động lại thiết bị của mình sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×