Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào được Cài đặt sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 2004 và 20H2.

Bản cập nhật này cũng đề cập đến sự cố người dùng hiển thị ms-resource:AppName trên menu Bắt đầu sau khi nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này khả dụng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB5000862.

Tham khảo

Cập nhật phương tiện Windows 10 bằng Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×