Mục lục
×

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ tại chỗ cho các bản cập nhật như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về cách cập nhật các cách thực hành tốt nhất, vui lòng tham khảo Cập Nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Windows Server, phiên bản 20H2 và Windows 10, phiên bản 20H2

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản máy chủ Core Core 2004

cốt lõi của Windows Server

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925  

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Nano

Máy chủ Nano

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows container

Windows

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 và Windows 10, phiên bản 2004

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản máy chủ Core Core 2004

cốt lõi của Windows Server

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925  

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Nano

Máy chủ Nano

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows container

Windows

19041,928

Tích lũy KB 5001330  

Phiên bản SSU 19041,925 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1909 và Windows 10, phiên bản 1909 

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Server Core

cốt lõi của Windows Server

18362,1500

Tích lũy KB 5001337  

SSU KB 5001406 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

18362,1500

Tích lũy KB 5001337  

SSU KB 5001406 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Windows

Windows

18362,1500

Tích lũy KB 5001337  

SSU KB 5001406 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809, Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Server Core

cốt lõi của Windows Server

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Windows

Windows

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

cốt lõi lô trong Windows

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

cốt lõi lô trong Windows

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

ARM 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

17763,1879

Tích lũy KB 5001342 

SSU KB 5001404 

ARM 

vi-vn

Windows Server 2016 

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core

cốt lõi của Windows Server

14393,4350

Tích lũy KB 5001347 

SSU KB 5001402 

x64 

cs-cz, de-de, en-us, es-es, fr-fr, hu-hu, it-it, ja-jp, ko-kr, nl-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-ru, sv-se, tr-tr, zh-cn, zh-tw 

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Tham khảo

Để biết thông tin về hỗ trợ .NET Framework, vui lòng tham khảo các tài liệusau đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×