Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn đang sử dụng bộ điều hợp SB-Messaging trên cổng gửi để gửi tin nhắn đến xe buýt dịch vụ. Bạn muốn đặt thuộc tính thư ContentType môi giới bằng cách đặt giá trị trong thuộc tính ngữ cảnh của thư đi, nhưng giá trị không được tôn trọng trong khi gửi thư đến xe buýt dịch vụ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". 

Chú ý Bản sửa lỗi này yêu cầu WindowsAzure. ServiceBus gói phiên bản 6.0.3 hoặc cao hơn.

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho BizTalk Server:

Chú ý Bản sửa lỗi này cũng cho biết thêm tài sản mới có thể được sử dụng để cấu hình một giá trị mặc định cho thuộc tính thư ContentType môi giới trên cổng gửi.

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở tri thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfixes, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907Thông tin về BizTalk hotfix và hỗ trợ Cập Nhật tích lũy

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×