Triệu chứng

Adapter SAP không kết nối với máy chủ SAP nếu mật khẩu chứa một số ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu gạch chéo (\). Ngoài ra, thông báo lỗi sau sẽ được tạo:

Công cụ gửi tin nhắn không thể thêm vị trí nhận "* * * * * *" với URL "SAP //* * * * * * * * * * * *" vào adapter "WCF-SAP".

Lý do: "....................... kết nối không chính xác (lặp lại đăng nhập)---> SAP. Middleware. Connector. RfcLogonException: tên hoặc mật khẩu không chính xác (lặp lại đăng nhập)---> SAP. Middleware. Connector. RfcAbapMessageException: tên hoặc mật khẩu không chính xác (lặp lại đăng nhập)

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho BizTalk Server:

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở tri thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfixes, hãy xem bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003097 Thông tin về BizTalk hotfix và hỗ trợ Cập Nhật tích lũy

Tuyên bố miễn trừ thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không bảo hành, ngụ ý hay không, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×