Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho các mục sau:

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2012 R2

 • Internet Explorer 11 trên Windows 8.1

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2012

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2008 R2 SP1

 • Internet Explorer 11 trên Windows 7 SP1

 • Internet Explorer 9 trên Windows Server 2008 SP2

Quan trọng: 

 • Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2020, Internet Explorer 10 không còn hỗ trợ. Để tải Internet Explorer 11 cho Windows Server 2012 hoặc Windows 8 Embedded Standard, hãy xem KB4492872. Cài đặt một trong các bản cập nhật hiện hành sau đây để luôn cập nhật các bản sửa lỗi bảo mật mới nhất:

  • Cumulative Update for Internet Explorer 11 for Windows Server 2012.

  • Cumulative Update for Internet Explorer 11 for Windows 8 Embedded Standard.

  • Tổng số hàng tháng 6 năm 2021.

 • Một số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 R2 SP1 đã kích hoạt khóa kích hoạt đa chức năng ESU (MAK) của mình trước khi cài đặt các bản cập nhật vào 14/01/2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của mình. Kích hoạt lại trên thiết bị bị ảnh hưởng chỉ cần một lần.  Để biết thông tin về cách kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

 • Tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục sẵn dùng Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy những hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị là không tuân thủ trong công cụ quản lý bản vá và tuân thủ của bạn.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này xử lý các lỗ hổng trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft.

Ngoài ra, hãy xem các bài viết sau để biết thêm thông tin về cập nhật tích lũy:

Quan trọng: 

 • Các bản sửa lỗi có trong bản cập nhật này cũng được đưa vào Tổng số Chất lượng Hàng tháng Bảo mật tháng 6 năm 2021. Việc cài đặt bản cập nhật này hoặc Tổng số Chất lượng Hàng tháng Bảo mật sẽ cài đặt các bản sửa lỗi tương tự.

 • Bản cập nhật này không áp dụng cho việc cài đặt trên thiết bị đã cài đặt bản Cập nhật Chất lượng Hàng tháng Bảo mật từ tháng 6 năm 2021 (hoặc một tháng sau đó). Điều này là do bản cập nhật đó chứa tất cả các bản sửa lỗi tương tự được tích hợp trong bản cập nhật này.

 • Nếu bạn sử dụng quy trình quản lý cập nhật không phải là Windows Update và bạn tự động phê duyệt tất cả các phân loại cập nhật bảo mật để triển khai thì bản cập nhật này, Bản cập nhật Chất lượng Chỉ Bảo mật Tháng Sáu 2021 và Tổng số Chất lượng Hàng tháng của Bảo mật tháng 6 năm 2021 sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các quy tắc triển khai cập nhật của mình để đảm bảo rằng các cập nhật mong muốn được triển khai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt mọi gói ngôn ngữ bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật bảo mật này

Chúng tôi hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Để cài đặt các bản cập nhật Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows Server 2008 SP2 được phát hành vào hoặc sau Tháng Bảy 2019, bạn phải cài đặt những bản cập nhật bắt buộc sau đây. Nếu bạn sử dụng Windows Update, những bản cập nhật bắt buộc này sẽ được tự động cung cấp khi cần.

 • Cài đặt các bản cập nhật hỗ trợ ký mã SHA-2:

  Đối với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 SP2, bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2(KB4474419)ngày 23/09/2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn, rồi khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

  Đối với Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, bạn phải cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) (KB4490628) được cập nhật vào 12/03/2019. Sau khi đã cài đặt bản cập nhật KB4490628, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt SSU ngày 8 tháng 12 năm 2020 (KB4592510) hoặc bản cập nhật SSU mới hơn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất.

  Đối với Windows Server 2008 SP2, bạn phải cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) (KB4493730) có ngày 9/4/2019. Sau khi cài đặt bản cập nhật KB4493730, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt SSU (KB4580971)ngày 13 tháng 10 năm 2020 ( KB4580971 ) hoặc bản cập nhật SSU mới hơn.  Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất.

 • Cài đặt Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU):

  Đối với Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, bạn phải cài đặt Gói Chuẩn bị Cấp phép "Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) "KB4538483) hoặc Gói Chuẩn bị Cấp phép "Bản cập nhật Cho Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) (KB4575903). Gói chuẩn bị cấp phép ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để có được gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói này trong Danh mục Cập nhật của Microsoft.

  Đối với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2, bạn phải mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của những hệ điều hành này và làm theo quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc. Hỗ trợ mở rộng kết thúc như sau:

  • Đối với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2, hỗ trợ mở rộng sẽ kết thúc vào 14/01/2020.

  • Đối với Windows nhúng 7, hỗ trợ mở rộng sẽ kết thúc vào 13/10/2020.

Để biết thêm thông tin về ESU và những phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

Ví Windows Chuẩn Nhúng 7, Bạn phải bật Công cụ Quản Windows Quản lý Máy chủ (WMI) để có thể tải bản cập nhật từ Windows Update hoặc Windows Server Update Services.

Đối với PC Windows Mảnh, bạn phải cài đặt SSU ngày 11 tháng 8 năm 2020 (KB4570673) hoặc SSU mới hơn để đảm bảo rằng bạn tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật mở rộng bắt đầu bằng các bản cập nhật 13/10/2020.

Quan trọng: Bạn phải khởi động lại thiết bị của mình sau khi cài đặt các bản cập nhật cần thiết này.

Cài đặt bản cập nhật này

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy sử dụng một trong các kênh phát hành sau đây.

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn sau đây.

Windows Cập nhật dành cho Doanh nghiệp

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Nhật theo chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm : Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Embedded 8 Standard, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Chú ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

actxprxy.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:41

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.19101

18/07/2018

20:55

99,328

pngfilt.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:49

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:35

1,341,952

iexplore.exe

11.0.9600.19036

24/05/2018

22:24

817,296

WininetPlugin.dll

6.3.9600.17416

30/10/2014

20:12

35,328

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

11:17

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:29

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:29

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:27

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

31,232

html.iec

2019.0.0.18895

1/1/2018

20:51

341,504

inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:50

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

20:58

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:42

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:35

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

19:47

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:32

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:29

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:39

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:39

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:25

60,416

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:26

230,912

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:26

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

11:10

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:13

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:02

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:05

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

35,328

wininet.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:39

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:16

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:09

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

16/04/2017

1:51

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:13

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

1:46

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:11

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:11

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

1:47

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:25

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:25

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

13:56

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:03

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:09

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

75,776

ieui.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

20:44

476,160

iedkcs32.dll

18.0.9600.20038

17/05/2021

21:49

333,312

install.ins

Không được lập phiên bản

17/05/2021

20:00

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

23/09/2013

19:20

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:28

710,656

iepeers.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:20

128,512

licmgr10.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:03

27,136

tdc.ocx

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:24

73,728

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

20:55

489,472

iedvtool.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:47

772,608

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:52

38,912

dxtmsft.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:29

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:20

280,064

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Không được lập phiên bản

15/08/2014

15:51

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:35

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:36

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:33

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

19:47

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:32

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:32

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:29

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:29

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:31

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:30

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:37

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:37

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:39

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:37

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:37

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:38

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:32

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

1:34

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:28

175,104

F12Resources.dll

11.0.9600.18939

10/02/2018

9:17

10,948,096

F12Tools.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:27

256,000

F12.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:17

1,207,808

msfeeds.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:50

696,320

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:53

1,518

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:49

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:57

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:25

11,264

mshta.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:28

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:21

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:47

20,294,656

mshtml.tlb

11.0.9600.16518

06/02/2014

2:20

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:40

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:14

112,128

ieetwcollector.exe

11.0.9600.18666

16/04/2017

0:47

104,960

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:23

47,616

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

2:19

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.19404

09/07/2019

20:06

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:45

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:32

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:27

152,064

wextract.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:28

137,728

imgutil.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:59

40,448

ExtExport.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:20

25,600

Windows Pop-up Blocked.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:58

85,548

Windows Thanh Thông tin.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:58

23,308

Windows Feed Discovered.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:58

19,884

Windows Bắt đầu dẫn hướng.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:58

11,340

bing.ico

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:36

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:12

115,712

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

17/05/2021

23:17

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:22

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:22

579,584

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:08

1,399,296

MshtmlDac.dll

11.0.9600.19867

12/10/2020

21:43

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.19846

23/09/2020

20:28

1,075,200

occache.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:48

130,048

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:18

65

webcheck.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:13

230,400

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

5:19

65

pdm.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

99,984

msrating.dll

11.0.9600.19507

05/10/2019

19:57

168,960

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:25

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:26

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:19

2,308,608

ie4uinit.exe

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:11

692,224

iernonce.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:15

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:24

62,464

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

12/03/2015

18:55

16,303

inseng.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:56

91,136

iesysprep.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:56

90,624

Timeline.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:23

154,112

Timeline_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:40

124,928

Timeline.cpu.xml

Không được lập phiên bản

24/07/2014

12:11

3,197

VGX.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:21

818,176

url.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:24

235,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:39

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

1,890,304

ieframe.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:55

13,881,856

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:40

24,486

ieinstal.exe

11.0.9600.18921

09/02/2018

21:35

475,648

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:30

526,294

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

499,654

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

552,337

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

944,559

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:38

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

543,946

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

526,557

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

575,838

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:30

570,737

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

548,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

639,271

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

525,504

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

488,488

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

548,494

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

559,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

535,067

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

541,455

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

804,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:31

503,909

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

521,583

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:29

420,082

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:28

436,651

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

20:28

436,651

inetres.admx

Không được lập phiên bản

11/01/2021

19:25

1,678,023

inetcomm.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:54

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.16384

21/08/2013

21:14

84,480

jscript9.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:02

4,112,896

jscript9diag.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:37

620,032

jscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:11

653,824

vbscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:20

498,176

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

actxprxy.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:37

2,882,048

hlink.dll

6.3.9600.19101

18/07/2018

21:22

108,544

pngfilt.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:18

65,024

urlmon.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:39

1,563,136

iexplore.exe

11.0.9600.19036

24/05/2018

23:30

817,296

WininetPlugin.dll

6.3.9600.17416

30/10/2014

21:51

43,008

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:35

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

16:01

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

15:59

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:20

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

16:00

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

15:59

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

15:58

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

16:02

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

15:57

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

15:57

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:39

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:39

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:39

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:39

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:38

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:37

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:37

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:26

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:37

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:27

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:27

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:27

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:27

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:34

31,232

html.iec

2019.0.0.20038

17/05/2021

22:30

417,280

inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:50

2,132,992

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:16

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:16

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:16

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:17

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:18

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:15

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:15

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:33

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:15

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:15

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:16

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:18

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:15

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:26

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:26

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:25

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:25

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:25

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:25

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:26

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

10/07/2019

0:25

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:13

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:12

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:26

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:13

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:06

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:04

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:04

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:04

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:16

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

22:17

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:00

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

20:19

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:00

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:04

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:26

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:04

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:47

77,824

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:49

276,480

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:08

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:19

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:24

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:14

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:15

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:15

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:15

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:20

35,328

wininet.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:55

4,858,880

jsproxy.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:57

54,784

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:18

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:16

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:17

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:17

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:17

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:39

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:38

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

16/04/2017

2:49

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:38

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:39

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:40

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:17

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:40

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

2:53

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:36

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:21

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:19

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

2:53

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:18

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:18

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:21

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:18

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:19

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:17

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:17

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:16

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:17

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:18

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:16

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:24

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:18

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:13

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:14

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:13

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

16:13

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:16

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

17:17

75,776

ieui.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:22

615,936

iedkcs32.dll

18.0.9600.20038

17/05/2021

21:53

381,952

install.ins

Không được lập phiên bản

17/05/2021

20:02

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

23/09/2013

19:22

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:22

800,768

iepeers.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:41

145,920

licmgr10.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:40

33,280

tdc.ocx

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:47

88,064

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

21:32

666,624

iedvtool.dll

11.0.9600.20038

18/05/2021

0:16

950,784

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:21

50,176

dxtmsft.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:53

491,008

dxtrans.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:40

316,416

EscMigPlugin.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:01

124,416

escUnattend.exe

11.0.9600.19326

25/03/2019

22:54

87,040

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Không được lập phiên bản

15/08/2014

15:51

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:00

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

20:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:59

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:04

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:02

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:04

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:01

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:04

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:24

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

5:03

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:58

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:51

245,248

F12Resources.dll

11.0.9600.17496

21/11/2014

19:00

10,949,120

F12Tools.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:50

372,224

F12.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:58

1,422,848

msfeeds.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:52

809,472

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:54

1,518

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

23:54

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

5:16

60,416

msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:08

12,800

mshta.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:12

13,824

mshtmled.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:03

92,672

mshtml.dll

11.0.9600.20038

18/05/2021

0:16

25,759,744

mshtml.tlb

11.0.9600.16518

06/02/2014

3:30

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:41

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:54

132,096

ieetwcollector.exe

11.0.9600.18895

1/1/2018

21:17

116,224

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

21:28

48,640

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

3:30

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:55

222,720

ieproxy.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:21

870,400

IEShims.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:29

387,072

iexpress.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:10

167,424

wextract.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:12

143,872

imgutil.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:08

51,712

Windows Pop-up Blocked.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

85,548

Windows Thanh Thông tin.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

23,308

Windows Feed Discovered.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

19,884

Windows Bắt đầu dẫn hướng.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

11,340

bing.ico

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:51

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:51

144,384

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

18/05/2021

0:42

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:43

591,872

jsprofilerui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:44

628,736

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:01

1,862,656

MshtmlDac.dll

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:25

88,064

networkinspection.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:38

1,217,024

occache.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:19

152,064

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:43

65

webcheck.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:53

262,144

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:44

65

pdm.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:01

579,192

msdbg2.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:01

403,592

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:01

107,152

msrating.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

20:56

199,680

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:32

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:32

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:38

2,916,864

ie4uinit.exe

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:28

728,064

iernonce.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:56

34,304

iesetup.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:06

66,560

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

12/03/2015

18:58

16,303

inseng.dll

11.0.9600.19101

18/07/2018

21:03

107,520

iesysprep.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

21:29

111,616

Timeline.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:45

219,648

Timeline_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:07

172,032

Timeline.cpu.xml

Không được lập phiên bản

24/07/2014

11:58

3,197

VGX.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:43

1,018,880

url.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

22:06

237,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

23:22

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:18

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:17

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:17

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:15

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:16

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:17

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:17

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:18

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:11

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:10

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:10

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:12

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:10

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:11

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

18/05/2021

1:30

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:11

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:13

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

24/09/2020

0:14

1,890,304

ieframe.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:08

15,506,432

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:41

24,486

ieinstal.exe

11.0.9600.18639

25/03/2017

10:20

492,032

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:00

526,294

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:00

499,654

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:59

552,337

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:01

944,559

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:14

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:00

543,946

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:01

526,557

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:59

575,838

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:01

570,737

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:56

548,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:56

639,271

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:57

525,504

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:56

488,488

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:56

548,494

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:56

559,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:02

535,067

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:02

541,455

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:03

804,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:00

503,909

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:02

521,583

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

22:02

420,082

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:59

436,651

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

21:59

436,651

inetres.admx

Không được lập phiên bản

08/02/2021

20:02

1,678,023

inetcomm.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:59

1,033,216

INETRES.dll

6.3.9600.16384

22/08/2013

4:43

84,480

jscript9.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:52

5,500,928

jscript9diag.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

19:03

814,592

jscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:21

785,408

vbscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:31

581,120

iexplore.exe

11.0.9600.19036

24/05/2018

22:24

817,296

html.iec

2019.0.0.18895

1/1/2018

20:51

341,504

ieui.dll

11.0.9600.18895

1/1/2018

20:44

476,160

iepeers.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:20

128,512

tdc.ocx

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:24

73,728

dxtmsft.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:29

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:20

280,064

msfeeds.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:50

696,320

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:53

1,518

mshta.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:28

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:21

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:47

20,294,656

mshtml.tlb

11.0.9600.16518

06/02/2014

2:20

2,724,864

wow64_Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:43

3,228

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:23

47,616

ieUnatt.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:12

115,712

occache.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:48

130,048

webcheck.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:13

230,400

iernonce.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:15

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:24

62,464

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

12/03/2015

18:55

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:56

90,624

ieframe.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:55

13,881,856

ie9props.propdesc

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:34

2,843

wow64_ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:43

24,486

jscript9.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:02

4,112,896

jscript9diag.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:37

620,032

jscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:11

653,824

vbscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

22:20

498,176

actxprxy.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:41

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.19101

18/07/2018

20:55

99,328

pngfilt.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:49

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:35

1,341,952

WininetPlugin.dll

6.3.9600.17416

30/10/2014

20:12

35,328

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

11:17

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:32

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:31

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:29

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:29

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:30

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:27

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

12:28

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:30

31,232

inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:50

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

20:58

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:52

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:51

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:42

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:43

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:53

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19404

09/07/2019

21:50

243,200

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:25

60,416

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:26

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

11:10

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:24

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:12

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:13

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:07

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:02

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:03

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:05

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:04

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:23

35,328

wininet.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:39

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:16

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:09

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18666

16/04/2017

1:51

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:12

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:13

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

1:46

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:11

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:11

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

1:47

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:07

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:25

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:25

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

13:56

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:03

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:04

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:09

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

14:10

75,776

iedkcs32.dll

18.0.9600.20038

17/05/2021

21:49

333,312

install.ins

Không được lập phiên bản

17/05/2021

20:00

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

23/09/2013

19:20

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:28

710,656

licmgr10.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:03

27,136

iedvtool.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:47

772,608

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:28

175,104

F12Tools.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:27

256,000

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:49

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:57

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:25

11,264

IEAdvpack.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:14

112,128

ielowutil.exe

11.0.9600.19404

09/07/2019

20:06

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:45

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:32

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:27

152,064

wextract.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:28

137,728

imgutil.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:59

40,448

ExtExport.exe

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:20

25,600

jsdbgui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:22

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:22

579,584

MshtmlDac.dll

11.0.9600.19867

12/10/2020

21:43

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.19846

23/09/2020

20:28

1,075,200

pdm.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

30/09/2014

16:00

99,984

msrating.dll

11.0.9600.19507

05/10/2019

19:57

168,960

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:25

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:26

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:19

2,308,608

inseng.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:56

91,136

VGX.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:21

818,176

url.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

20:24

235,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:39

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:27

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

23:58

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:29

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:30

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

22:26

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.18921

09/02/2018

21:35

475,648

inetcomm.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:54

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.16384

21/08/2013

21:14

84,480

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

actxprxy.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:10

1,064,960

hlink.dll

6.3.9600.19101

18/07/2018

20:30

68,608

pngfilt.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:21

47,616

urlmon.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:02

1,035,776

iexplore.exe

11.0.9600.19867

12/10/2020

22:01

807,816

WininetPlugin.dll

6.3.9600.16384

21/08/2013

19:52

33,792

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

10:19

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:10

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:09

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:07

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:07

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:06

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:06

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:06

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:06

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.18538

12/11/2016

13:08

31,232

html.iec

2019.0.0.20038

17/05/2021

21:41

320,000

inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:18

2,007,040

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:16

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:52

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:52

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:50

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:50

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:50

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:50

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:48

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:48

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:48

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:48

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.19507

05/10/2019

20:51

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

18:39

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:28

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:03

63,488

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:04

215,552

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

10:09

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:04

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:54

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:53

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:03

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:59

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:58

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:58

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

12:58

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.18378

11/06/2016

13:02

35,328

wininet.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:01

4,147,712

jsproxy.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:43

39,936

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18698

14/05/2017

12:41

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

0:14

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18838

14/10/2017

0:14

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:21

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:21

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:22

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:21

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:23

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.18817

07/09/2017

15:24

75,776

ieui.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:46

427,520

iedkcs32.dll

18.0.9600.19963

12/02/2021

17:52

292,864

install.ins

Không được lập phiên bản

17/05/2021

19:58

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

23/09/2013

19:22

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:04

548,864

iepeers.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:59

107,008

licmgr10.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:34

23,552

tdc.ocx

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:02

62,464

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:52

495,616

iedvtool.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:31

726,016

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:22

39,936

dxtmsft.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:06

364,032

dxtrans.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:58

221,696

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Không được lập phiên bản

15/08/2014

15:50

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

15/08/2014

18:39

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:28

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:43

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:26

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:27

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:19

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.17278

16/08/2014

4:18

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:29

175,616

F12Resources.dll

11.0.9600.17496

21/11/2014

17:44

10,948,608

F12Tools.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:29

263,680

F12.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:21

1,186,304

msfeeds.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:18

587,776

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:51

1,518

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

21/08/2013

16:43

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:34

43,520

msfeedssync.exe

11.0.9600.16384

21/08/2013

20:05

11,776

mshtmled.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:00

73,216

mshtml.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:15

16,229,376

mshtml.tlb

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:36

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:39

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.16384

21/08/2013

19:54

98,816

ieetwcollector.exe

11.0.9600.18658

05/04/2017

10:29

98,816

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:23

43,008

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:36

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.17031

22/02/2014

1:32

222,208

ieproxy.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:33

308,224

IEShims.dll

11.0.9600.19650

11/02/2020

4:11

268,800

imgutil.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:43

34,816

Windows Pop-up Blocked.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

85,548

Windows Thanh Thông tin.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

23,308

Windows Feed Discovered.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

19,884

Windows Bắt đầu dẫn hướng.wav

Không được lập phiên bản

23/09/2013

20:25

11,340

bing.ico

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:51

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:12

112,128

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

17/05/2021

22:16

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:01

457,216

jsprofilerui.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:01

574,976

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:12

1,935,360

MshtmlDac.dll

11.0.9600.19867

12/10/2020

21:22

60,928

networkinspection.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:57

1,105,408

occache.dll

11.0.9600.19867

12/10/2020

21:01

121,856

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:46

65

webcheck.dll

11.0.9600.19867

12/10/2020

20:57

201,216

desktop.ini

Không được lập phiên bản

18/06/2013

7:46

65

pdm.dll

12.0.20712.1

26/07/2013

10:03

420,752

msdbg2.dll

12.0.20712.1

26/07/2013

10:03

295,320

pdmproxy100.dll

12.0.20712.1

26/07/2013

10:03

76,712

msrating.dll

11.0.9600.17905

15/06/2015

12:46

157,184

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:32

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

23/09/2013

19:32

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:35

2,186,240

ie4uinit.exe

11.0.9600.19963

12/02/2021

17:52

678,400

iernonce.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:15

28,160

iesetup.dll

11.0.9600.16518

06/02/2014

1:23

59,904

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

12/03/2015

18:46

16,303

inseng.dll

11.0.9600.16384

21/08/2013

19:35

77,312

iesysprep.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:28

87,552

Timeline.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:02

155,648

Timeline_is.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:14

130,048

Timeline.cpu.xml

Không được lập phiên bản

24/07/2014

12:09

3,197

VGX.dll

11.0.9600.19963

12/02/2021

18:00

734,720

url.dll

11.0.9600.17416

30/10/2014

19:49

236,032

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:54

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:03

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:54

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:54

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:53

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

17/05/2021

22:44

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:52

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:49

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:49

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:48

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:49

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:51

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.19846

23/09/2020

21:50

1,890,304

ieframe.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:06

12,315,648

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

05/02/2014

21:38

24,486

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:34

526,294

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:34

499,654

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:34

552,337

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:32

944,559

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

18:45

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:32

543,946

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:32

526,557

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:33

575,838

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:32

570,737

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:31

548,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:31

639,271

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:31

525,504

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:31

488,488

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:31

548,494

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

559,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

535,067

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

541,455

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

804,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

503,909

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

521,583

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:30

420,082

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:33

436,651

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

12/02/2021

19:33

436,651

inetres.admx

Không được lập phiên bản

11/01/2021

19:24

1,678,023

inetcomm.dll

6.3.9600.20038

17/05/2021

21:20

675,328

INETRES.dll

6.3.9600.16384

21/08/2013

20:15

84,480

jscript9.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:11

3,573,248

jscript9diag.dll

11.0.9600.20038

17/05/2021

21:35

557,568

jscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

21:35

516,608

vbscript.dll

5.8.9600.20038

17/05/2021

21:39

403,968

Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

589,367

19/05/2021

22:25

Ie11-windows6.2-kb5003636-x86-express.cab

Không được lập phiên bản

716,156

19/05/2021

21:29

Ie11-windows6.2-kb5003636-x86.msu

Không được lập phiên bản

24,076,551

19/05/2021

21:05

Ie11-windows6.2-kb5003636-x86.psf

Không được lập phiên bản

160,551,914

19/05/2021

21:16

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

1,133

19/05/2021

22:25

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

149,422

19/05/2021

22:25

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

573

19/05/2021

22:25

Ie11-windows6.2-kb5003636-x86.cab

Không được lập phiên bản

23,952,108

19/05/2021

20:55

Ie11-windows6.2-kb5003636-x86.xml

Không được lập phiên bản

450

19/05/2021

20:59

Wsusscan.cab

Không được lập phiên bản

172,680

19/05/2021

21:01

Urlmon.dll

11.0.9600.20038

1,341,952

18/05/2021

4:35

Iexplore.exe

11.0.9600.20038

810,376

19/05/2021

18:16

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

46,592

19/05/2021

18:17

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

18:18

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

18:19

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

18:19

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

56,320

19/05/2021

18:20

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

57,856

19/05/2021

18:21

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

18:22

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

18:22

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:23

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

55,296

19/05/2021

18:24

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

45,056

19/05/2021

18:25

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

18:26

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

18:27

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,248

19/05/2021

18:27

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

39,424

19/05/2021

18:28

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

35,840

19/05/2021

18:29

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:30

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

18:31

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

18:32

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

18:33

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,760

19/05/2021

18:34

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

18:34

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

18:36

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

18:36

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

18:37

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,248

19/05/2021

18:38

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

18:39

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

18:39

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

18:41

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

18:41

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:42

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:43

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

18:44

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

18:45

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

18:45

Inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

2,058,752

18/05/2021

4:50

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

307,200

19/05/2021

18:17

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

293,888

19/05/2021

18:18

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,304

19/05/2021

18:19

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

289,280

19/05/2021

18:19

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

299,008

19/05/2021

18:20

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

303,104

19/05/2021

18:21

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

282,112

19/05/2021

19:47

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

296,960

19/05/2021

18:22

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

283,648

19/05/2021

18:23

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

291,840

19/05/2021

18:23

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

299,520

19/05/2021

18:24

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

275,968

19/05/2021

18:25

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,816

19/05/2021

18:26

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

293,376

19/05/2021

18:27

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

296,960

19/05/2021

18:28

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

258,048

19/05/2021

18:28

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

256,512

19/05/2021

18:29

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

289,280

19/05/2021

18:30

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

288,256

19/05/2021

18:31

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

285,184

19/05/2021

18:32

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

295,424

19/05/2021

18:33

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

297,472

19/05/2021

18:34

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,864

19/05/2021

18:35

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

295,424

19/05/2021

18:35

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

294,400

19/05/2021

18:36

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

294,400

19/05/2021

18:37

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,864

19/05/2021

18:38

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,816

19/05/2021

18:39

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

288,768

19/05/2021

18:39

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

286,208

19/05/2021

18:40

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

281,600

19/05/2021

18:41

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

286,720

19/05/2021

18:42

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,352

19/05/2021

18:43

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

242,176

19/05/2021

18:44

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

243,200

19/05/2021

18:45

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

243,200

19/05/2021

18:46

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

46,080

19/05/2021

18:17

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:18

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

18:18

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

18:19

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

18:20

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

18:21

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:22

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

18:23

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:23

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

18:24

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

45,056

19/05/2021

18:25

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:26

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:27

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

18:28

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

39,936

19/05/2021

18:28

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

39,424

19/05/2021

18:30

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

18:30

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

18:31

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

18:32

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

18:33

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

18:34

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

18:35

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:36

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:36

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

18:37

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

18:38

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

18:39

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

18:39

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

18:40

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,128

19/05/2021

18:41

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

18:42

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,128

19/05/2021

18:43

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

18:43

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

18:44

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

18:45

Jsproxy.dll

11.0.9600.20038

47,104

18/05/2021

5:13

Wininet.dll

11.0.9600.20038

4,387,840

18/05/2021

4:39

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

114,176

19/05/2021

18:17

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,560

19/05/2021

18:18

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

124,928

19/05/2021

18:18

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

122,880

19/05/2021

18:19

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,048

19/05/2021

18:20

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

138,240

19/05/2021

18:21

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

114,688

19/05/2021

19:48

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

131,584

19/05/2021

18:22

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

117,760

19/05/2021

18:23

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

122,368

19/05/2021

18:23

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

134,144

19/05/2021

18:24

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

107,008

19/05/2021

18:25

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,392

19/05/2021

18:26

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

127,488

19/05/2021

18:27

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

128,512

19/05/2021

18:28

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

88,576

19/05/2021

18:28

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

82,944

19/05/2021

18:30

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,440

19/05/2021

18:30

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,392

19/05/2021

18:31

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

120,320

19/05/2021

18:32

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,560

19/05/2021

18:33

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

18:34

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,952

19/05/2021

18:34

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

18:35

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

128,000

19/05/2021

18:36

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

18:37

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

18:38

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

18:39

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

124,416

19/05/2021

18:40

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

121,856

19/05/2021

18:40

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

115,712

19/05/2021

18:41

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

18:42

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,440

19/05/2021

18:43

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

72,704

19/05/2021

18:44

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

73,728

19/05/2021

18:45

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

73,728

19/05/2021

18:46

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.20038

52,736

18/05/2021

4:57

Msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

1,574

18/05/2021

3:12

Msfeedssync.exe

11.0.9600.20038

11,776

18/05/2021

5:19

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không được lập phiên bản

3,228

18/05/2021

2:59

Mshtml.dll

11.0.9600.20038

20,294,656

18/05/2021

5:47

Mshtml.tlb

11.0.9600.20038

2,724,864

18/05/2021

5:29

Ieproxy.dll

11.0.9600.20038

310,784

18/05/2021

4:26

Ieshims.dll

11.0.9600.20038

290,304

18/05/2021

4:32

Iertutil.dll

11.0.9600.20038

2,308,608

18/05/2021

5:19

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

228,232

19/05/2021

18:16

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,066,432

19/05/2021

18:17

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,121,216

19/05/2021

18:18

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,075,136

19/05/2021

18:19

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,063,872

19/05/2021

18:20

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,314,240

19/05/2021

18:21

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,390,528

19/05/2021

18:21

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,033,152

19/05/2021

19:48

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,307,584

19/05/2021

18:22

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,255,872

19/05/2021

18:23

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,061,312

19/05/2021

18:24

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,326,016

19/05/2021

18:25

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,019,840

19/05/2021

18:26

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,071,040

19/05/2021

18:26

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,082,816

19/05/2021

18:27

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,307,584

19/05/2021

18:28

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,170,368

19/05/2021

18:29

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,153,984

19/05/2021

18:30

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,291,712

19/05/2021

18:31

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,283,520

19/05/2021

18:32

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,052,096

19/05/2021

18:33

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,301,952

19/05/2021

18:33

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,093,056

19/05/2021

18:34

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,075,648

19/05/2021

18:35

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,299,392

19/05/2021

18:36

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,094,592

19/05/2021

18:37

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,316,800

19/05/2021

18:38

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,305,536

19/05/2021

18:38

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,278,912

19/05/2021

18:39

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,277,888

19/05/2021

18:40

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,060,288

19/05/2021

18:41

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,315,776

19/05/2021

18:42

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,278,912

19/05/2021

18:42

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,324,992

19/05/2021

18:43

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,098,176

19/05/2021

18:44

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

1,890,304

19/05/2021

18:45

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

1,890,304

19/05/2021

18:46

Ieframe.dll

11.0.9600.20038

13,881,856

18/05/2021

4:55

Ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

24,486

18/05/2021

2:58

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:17

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:18

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

526,294

19/05/2021

18:19

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

499,654

19/05/2021

18:19

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

552,337

19/05/2021

18:20

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

944,559

19/05/2021

18:21

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

19:47

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

543,946

19/05/2021

18:22

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:23

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

526,557

19/05/2021

18:23

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

575,838

19/05/2021

18:24

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:25

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:26

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

570,737

19/05/2021

18:27

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

548,119

19/05/2021

18:27

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

639,271

19/05/2021

18:28

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

525,504

19/05/2021

18:29

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:30

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:31

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

488,488

19/05/2021

18:32

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

548,494

19/05/2021

18:33

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

559,343

19/05/2021

18:34

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

535,067

19/05/2021

18:35

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

541,455

19/05/2021

18:35

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:36

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

804,470

19/05/2021

18:37

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:38

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:39

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:39

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

503,909

19/05/2021

18:40

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:41

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

521,583

19/05/2021

18:42

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

457,561

19/05/2021

18:43

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

420,082

19/05/2021

18:44

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

436,651

19/05/2021

18:45

Inetres.adml

Không được lập phiên bản

436,651

19/05/2021

18:46

Inetres.admx

Không được lập phiên bản

1,678,023

09/04/2021

0:59

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,184

19/05/2021

18:17

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:18

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

32,768

19/05/2021

18:19

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

33,280

19/05/2021

18:19

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

18:20

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

37,888

19/05/2021

18:21

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

19:47

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

34,304

19/05/2021

18:22

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:23

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

33,280

19/05/2021

18:23

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

34,304

19/05/2021

18:24

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

27,648

19/05/2021

18:25

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:26

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

34,304

19/05/2021

18:27

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

33,792

19/05/2021

18:27

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

23,040

19/05/2021

18:28

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

22,016

19/05/2021

18:29

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:30

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:31

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

31,232

19/05/2021

18:32

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

34,304

19/05/2021

18:33

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

35,840

19/05/2021

18:34

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

32,768

19/05/2021

18:35

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

33,280

19/05/2021

18:35

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:36

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

34,816

19/05/2021

18:38

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

33,280

19/05/2021

18:38

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

32,256

19/05/2021

18:39

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:39

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

32,768

19/05/2021

18:40

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:41

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

18:42

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

29,696

19/05/2021

18:43

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

16,384

19/05/2021

18:43

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

16,896

19/05/2021

18:44

Jscript9.dll.mui

11.0.9600.20038

16,896

19/05/2021

18:45

Jscript9.dll

11.0.9600.20038

4,112,896

18/05/2021

5:02

Jscript9diag.dll

11.0.9600.20038

620,032

18/05/2021

5:10

Jscript.dll

5.8.9600.20038

653,824

18/05/2021

5:11

Vbscript.dll

5.8.9600.20038

498,176

18/05/2021

5:20

Package.cab

Không được lập phiên bản

300,489

19/05/2021

20:59

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

916,651

19/05/2021

22:52

Ie11-windows6.2-kb5003636-x64-express.cab

Không được lập phiên bản

1,195,395

19/05/2021

21:30

Ie11-windows6.2-kb5003636-x64.msu

Không được lập phiên bản

44,923,495

19/05/2021

21:07

Ie11-windows6.2-kb5003636-x64.psf

Không được lập phiên bản

226,183,901

19/05/2021

21:21

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

1,228

19/05/2021

22:52

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

239,770

19/05/2021

22:52

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

652

19/05/2021

22:52

Ie11-windows6.2-kb5003636-x64.cab

Không được lập phiên bản

44,835,383

19/05/2021

20:59

Ie11-windows6.2-kb5003636-x64.xml

Không được lập phiên bản

452

19/05/2021

20:59

Wsusscan.cab

Không được lập phiên bản

172,262

19/05/2021

21:03

Urlmon.dll

11.0.9600.20038

1,563,136

18/05/2021

4:39

Iexplore.exe

11.0.9600.20038

810,376

19/05/2021

19:13

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

46,592

19/05/2021

19:14

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

19:15

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

19:15

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

19:16

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

56,320

19/05/2021

19:17

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

57,856

19/05/2021

19:18

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

20:09

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

19:19

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

19:20

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:21

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

55,296

19/05/2021

19:21

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

45,056

19/05/2021

19:23

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

19:23

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

19:24

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,248

19/05/2021

19:25

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

39,424

19/05/2021

19:25

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

35,840

19/05/2021

19:26

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:27

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

19:28

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

19:29

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

19:30

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,760

19/05/2021

19:30

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

19:31

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

19:32

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

19:33

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

19:34

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

53,248

19/05/2021

19:34

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

52,736

19/05/2021

19:35

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

19:36

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

19:37

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

19:38

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:38

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:39

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

19:40

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

19:41

Wininet.dll.mui

11.0.9600.20038

30,720

19/05/2021

19:42

Inetcpl.cpl

11.0.9600.20038

2,132,992

18/05/2021

4:50

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

307,200

19/05/2021

19:14

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

293,888

19/05/2021

19:15

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,304

19/05/2021

19:16

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

289,280

19/05/2021

19:17

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

299,008

19/05/2021

19:17

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

303,104

19/05/2021

19:18

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

282,112

19/05/2021

20:10

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

296,960

19/05/2021

19:19

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

283,648

19/05/2021

19:20

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

291,840

19/05/2021

19:20

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

299,520

19/05/2021

19:21

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

275,968

19/05/2021

19:22

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,816

19/05/2021

19:23

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

293,376

19/05/2021

19:24

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

296,960

19/05/2021

19:25

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

258,048

19/05/2021

19:25

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

256,512

19/05/2021

19:26

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

289,280

19/05/2021

19:27

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

288,256

19/05/2021

19:28

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

285,184

19/05/2021

19:29

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

295,424

19/05/2021

19:30

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

297,472

19/05/2021

19:31

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,864

19/05/2021

19:32

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

295,424

19/05/2021

19:32

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

294,400

19/05/2021

19:33

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

294,400

19/05/2021

19:34

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,864

19/05/2021

19:35

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

290,816

19/05/2021

19:35

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

288,768

19/05/2021

19:36

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

286,208

19/05/2021

19:37

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

281,600

19/05/2021

19:38

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

286,720

19/05/2021

19:38

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

292,352

19/05/2021

19:39

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

242,176

19/05/2021

19:40

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

243,200

19/05/2021

19:41

Mshtml.dll.mui

11.0.9600.20038

243,200

19/05/2021

19:42

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

46,080

19/05/2021

19:14

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:15

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

19:16

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

19:17

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

51,712

19/05/2021

19:17

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

54,272

19/05/2021

19:18

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,128

19/05/2021

20:09

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:19

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

19:20

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:21

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

19:21

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

45,056

19/05/2021

19:22

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:23

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:24

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

19:24

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

39,936

19/05/2021

19:25

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

39,424

19/05/2021

19:26

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

19:27

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

47,616

19/05/2021

19:28

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

19:29

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

51,200

19/05/2021

19:30

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,688

19/05/2021

19:30

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

19:32

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:32

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:33

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

19:34

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

50,176

19/05/2021

19:34

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

19:35

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,664

19/05/2021

19:36

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,640

19/05/2021

19:37

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,128

19/05/2021

19:38

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

49,152

19/05/2021

19:39

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

48,128

19/05/2021

19:39

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

19:40

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

19:41

Urlmon.dll.mui

11.0.9600.20038

35,328

19/05/2021

19:42

Jsproxy.dll

11.0.9600.20038

54,784

18/05/2021

5:24

Wininet.dll

11.0.9600.20038

4,858,880

18/05/2021

4:55

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

114,176

19/05/2021

19:14

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,560

19/05/2021

19:15

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

124,928

19/05/2021

19:16

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

122,880

19/05/2021

19:17

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,048

19/05/2021

19:17

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

138,240

19/05/2021

19:18

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

114,688

19/05/2021

20:10

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

131,584

19/05/2021

19:19

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

117,760

19/05/2021

19:20

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

122,368

19/05/2021

19:20

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

134,144

19/05/2021

19:21

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

107,008

19/05/2021

19:22

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,392

19/05/2021

19:23

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

127,488

19/05/2021

19:24

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

128,512

19/05/2021

19:25

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

88,576

19/05/2021

19:26

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

82,944

19/05/2021

19:26

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,440

19/05/2021

19:27

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,392

19/05/2021

19:28

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

120,320

19/05/2021

19:29

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

130,560

19/05/2021

19:30

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

19:31

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,952

19/05/2021

19:32

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

19:32

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

128,000

19/05/2021

19:33

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

19:34

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

129,024

19/05/2021

19:34

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

19:35

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

124,416

19/05/2021

19:36

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

121,856

19/05/2021

19:37

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

115,712

19/05/2021

19:38

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

123,904

19/05/2021

19:39

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

125,440

19/05/2021

19:39

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

72,704

19/05/2021

19:40

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

73,728

19/05/2021

19:41

Inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.20038

73,728

19/05/2021

19:42

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.20038

60,416

18/05/2021

5:03

Msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

1,574

18/05/2021

3:14

Msfeedssync.exe

11.0.9600.20038

13,312

18/05/2021

5:32

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không được lập phiên bản

3,228

18/05/2021

3:01

Mshtml.dll

11.0.9600.20038

25,759,744

18/05/2021

7:16

Mshtml.tlb

11.0.9600.20038

2,724,864

18/05/2021

5:43

Ieproxy.dll

11.0.9600.20038

870,400

18/05/2021

4:21

Ieshims.dll

11.0.9600.20038

387,072

18/05/2021

4:27

Iertutil.dll

11.0.9600.20038

2,916,864

18/05/2021

5:38

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

286,088

19/05/2021

19:13

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,066,432

19/05/2021

19:14

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,121,216

19/05/2021

19:15

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,075,136

19/05/2021

19:16

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,063,872

19/05/2021

19:17

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038

2,314,240

19/05/2021

19:18

Ieframe.dll.mui

11.0.9600.20038