Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: 

 • Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đã đến hạn hỗ trợ chính thức vào Tháng Một 2020 và hiện đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows Embedded Standard 7 đã được kết thúc hỗ trợ chính thức vào Tháng Mười 2020 và hiện đang trong hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows POSReady 7 nhúng đã được kết thúc hỗ trợ chính thức vào Tháng Mười 2016 và đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows PC mảnh đã đến hạn hỗ trợ chính thức vào tháng 10 năm 2016 và đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

 • Windows 7 Service Pack 1 cho hệ thống dựa trên x86 

 • Windows 7 Service Pack 1 cho hệ thống dựa trên x64

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (Cài đặt Server Core) cho hệ thống dựa trên x64

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua dịch Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Bạn phải cài đặt những cập nhật sau đây trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn sử dụng Windows Update, các bản cập nhật này sẽ được tự động cung cấp khi cần.

 • Bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2 (KB4474419) ngày 23/09/2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn, rồi khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn dùng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

 • Bạn phải cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) (KB4490628) được cài đặt ngày 12/03/2019 hoặc bản cập nhật SSU mới hơn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đó KB4592510.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý: Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

59,392

esscli.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

266,240

mofd.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

07/06/2021

23:27

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

324,096

dpx.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

228,352

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:20

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

151,552

apds.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

201,216

apircl.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:00

54,272

wcp.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

1,913,344

cmiadapter.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

697,856

smipi.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

98,816

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

93,184

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

76,800

esscli.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

440,320

mofd.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

280,064

repdrvfs.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

454,144

fastprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

909,824

wbemcomn.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

529,920

wbemcore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

1,220,096

wmiutils.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

137,216

wbemprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

43,520

xmllite.dll

1.3.1001.0

07/06/2021

23:36

198,656

wdscore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

271,872

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

171,008

drvstore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

423,936

dpx.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

399,872

msdelta.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

452,096

mspatcha.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

46,592

PkgMgr.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:04

199,168

cmiv2.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

3,749,888

cmitrust.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

479,232

locdrv.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

370,176

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:20

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

142,336

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

222,720

apds.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

2,174,464

apss.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

235,520

apircl.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

276,992

CbsMsg.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

977,408

DrUpdate.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

204,288

wrpint.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

60,928

wcp.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

2,762,752

cmiadapter.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

125,952

smiengine.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

934,400

smipi.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

104,448

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:04

142,336

amd64_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:04

17,920

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:36

525,824

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:04

108,544

mofinstall.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

59,392

esscli.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

266,240

mofd.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

07/06/2021

23:27

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

324,096

dpx.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

228,352

helpcins.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

151,552

apds.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

201,216

apircl.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:00

54,272

wcp.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

1,913,344

cmiadapter.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

697,856

smipi.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

98,816

poqexec.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:27

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25652

07/06/2021

23:02

93,184

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×