Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Windows 10, phiên bản 1809 đã được kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Enterprise, Education và IoT Enterprise. Sau ngày 11 tháng 5 năm 2021, các thiết bị này sẽ không còn được cung cấp các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho người Windows 10, phiên bản 1809, hãy xem tại đây.

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows Server 2019, hãy xem tại đây.

Cập nhật này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên x86

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên x64

  • Windows 10, phiên bản 1809 dành cho hệ thống dựa trên Arm64

  • Windows Server 2019

  • Windows Server 2019 (Cài đặt Cốt lõi Máy chủ)

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua dịch Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5004424.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,208

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

120,128

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

58,704

httpai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

598,336

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

286,536

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

229,200

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:20

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:24

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:19

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:23

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:22

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:21

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

1:17

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

427,840

wbemcore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

33,096

bfsvc.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

54,600

fveupdateai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

32,064

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

94,536

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

55,088

netfxconfig.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

26,952

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

45,872

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,632

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

73,544

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

22,344

bcdeditai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:31

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:20

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

49,992

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

31,056

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

15/07/2021

1:27

127,312

iissetupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

20,800

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

14/07/2021

22:24

468,288

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,745,728

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,117,440

turbostack.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

390,984

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:12

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

306,512

wcp.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

2,923,848

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

709,440

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:32

118,584

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

59,192

appxreg.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

45,360

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

87,888

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

245,072

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

141,112

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

44,344

timezoneai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

70,480

httpai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

31,056

cmifw.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

102,712

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

198,656

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

162,104

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:36

143,880

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

821,048

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

134,480

winsockai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

80,184

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:30

106,808

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

421,176

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

131,896

offlinesam.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

259,896

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:49

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:43

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:42

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:35

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

4:34

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

114,000

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

386,872

mofd.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

254,288

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

360,760

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

843,272

wbemcomn.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

506,184

wbemcore.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

1,748,304

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

119,824

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,832

shtransform.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:19

40,248

bfsvc.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

233,808

securebootai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

66,368

fveupdateai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

38,224

peerdistai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

37,696

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

103,232

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

65,360

netfxconfig.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

30,544

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

52,040

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

37,696

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

90,952

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

24,896

bcdeditai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:16

316,744

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:17

39,744

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:09

19,456

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

63,824

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:31

43,536

AriTransformer.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

57,656

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:07

37,712

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

15/07/2021

3:22

155,984

appserverai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:18

175,432

RDWebAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:19

120,624

tssdisai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:19

125,744

VmHostAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

3:19

98,616

iissetupai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

128,336

cleanupai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:08

23,376

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

248,120

drvstore.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

1,213,768

dpx.dll

5.0.1.1

15/07/2021

0:06

657,208

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

516,408

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:29

55,096

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

2,584,376

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:28

51,000

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

2,502,960

turbostack.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

541,496

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:41

238,592

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

466,248

drupdate.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

371,504

wcp.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

3,758,920

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

83,280

smiengine.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

859,472

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

36,664

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:59

142,848

amd64_installed

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:51

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

08/08/2018

20:55

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:29

75,576

updateagent.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

2,771,280

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:17

147,792

luainstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,208

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

120,128

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

58,704

httpai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

598,336

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

286,536

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

229,200

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

427,840

wbemcore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

33,096

bfsvc.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

54,600

fveupdateai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

32,064

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

94,536

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

55,088

netfxconfig.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

26,952

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

45,872

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,632

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

73,544

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

22,344

bcdeditai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:31

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:20

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

49,992

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

31,056

appserverai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

152,376

RDWebAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

103,224

tssdisai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

105,272

VmHostAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

81,720

iissetupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

20,800

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

14/07/2021

22:24

468,288

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,745,728

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,117,440

turbostack.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

390,984

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:12

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

306,512

wcp.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

2,923,848

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

709,440

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:32

118,584

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

luainstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

64,840

appxreg.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

49,472

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

101,192

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

261,440

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

146,760

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

47,424

timezoneai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

70,984

httpai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

34,112

cmifw.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

105,280

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

202,240

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

167,232

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:26

143,376

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

953,680

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

141,640

winsockai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

80,192

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

107,320

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

433,984

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:08

142,136

offlinesam.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:51

268,624

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:11

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:10

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

15/09/2018

6:09

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

123,192

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

440,632

mofd.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

292,152

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:10

407,864

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

965,136

wbemcomn.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

539,968

wbemcore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

1,971,512

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

131,896

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

48,952

shtransform.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:36

42,304

bfsvc.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

243,000

securebootai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

71,504

fveupdateai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

39,736

peerdistai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

41,808

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:32

106,288

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

70,480

netfxconfig.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

31,032

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:32

59,704

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

41,784

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:32

94,000

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:32

25,936

bcdeditai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:05

328,504

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

42,320

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:29

20,480

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

82,232

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:09

47,416

AriTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

69,960

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:52

39,232

appserverai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:33

182,584

RDWebAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:34

129,360

tssdisai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:34

133,960

VmHostAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

2:34

104,272

iissetupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

136,496

cleanupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:53

24,912

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

272,896

drvstore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

1,242,960

dpx.dll

5.0.1.1

14/07/2021

23:49

698,168

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

526,848

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:07

55,808

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

2,873,656

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:43

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

51,712

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

2,440,016

turbostack.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

564,024

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:31

261,120

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

471,376

drupdate.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

380,752

wcp.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

3,894,584

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

95,568

smiengine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

966,480

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

39,424

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

140,288

arm64_installed

Không được lập phiên bản

28/10/2017

17:46

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

28/10/2017

18:00

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:07

80,896

updateagent.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:49

2,835,792

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

0:06

162,104

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

3,072

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:04

217,624

drvstore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

876,896

dpx.dll

5.0.1.1

14/07/2021

23:01

532,832

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

438,600

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:05

61,976

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

2,249,056

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

70,168

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

1,896,800

turbostack.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

442,704

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:42

241,664

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

360,800

drupdate.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

291,160

wcp.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

2,826,592

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

86,368

smiengine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

688,472

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

49,688

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:44

118,784

arm_installed

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

10/08/2018

17:45

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

82,248

updateagent.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:01

2,208,096

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

23:16

139,584

luainstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

48,976

appxreg.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,208

appxprovisionpackage.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

76,112

EventsInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

190,280

PerfCounterInstaller.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

120,128

grouptrusteeai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

38,736

timezoneai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

58,704

httpai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

27,472

cmifw.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

85,832

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

170,512

NetSetupAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

123,728

NetSetupApi.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

107,832

NetSetupEngine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

598,336

ImplatSetup.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

98,128

winsockai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

73,552

ws2_helper.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

89,104

wmicmiplugin.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

286,536

offlinelsa.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

116,024

offlinesam.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

229,200

poqexec.exe.mui

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

3,072

mofinstall.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

101,200

esscli.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

301,368

mofd.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

204,112

repdrvfs.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

281,104

fastprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

665,912

wbemcomn.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

427,840

wbemcore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,491,280

wmiutils.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

97,592

wbemprox.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

37,176

shtransform.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

33,096

bfsvc.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

191,312

securebootai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

54,600

fveupdateai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

33,616

peerdistai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

32,064

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

94,536

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

55,088

netfxconfig.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

26,952

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

45,872

IEFileInstallAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,632

servicemodelregai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

73,544

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

22,344

bcdeditai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:31

289,592

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

34,104

SupplementalServicingAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:20

15,872

PrimitiveTransformers.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

49,992

sppinst.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:05

36,368

AriTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

48,464

WpnDataTransformer.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

31,056

appserverai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

152,376

RDWebAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

103,224

tssdisai.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

105,272

VmHostAI.dll

10.0.17763.2111

15/07/2021

1:24

81,720

iissetupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

105,808

cleanupai.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

20,800

wdscore.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

201,016

drvstore.dll

10.0.17763.550

18/5/2019

18:16

974,136

dpx.dll

5.0.1.1

14/07/2021

22:24

468,288

msdelta.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

401,720

mspatcha.dll

5.0.1.1

14/09/2018

18:02

44,560

cmiaisupport.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

1,745,728

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,047

CbsMsg.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

49,976

CbsCore.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,117,440

turbostack.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

390,984

TiWorker.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:12

224,768

TiFileFetcher.exe

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

375,120

drupdate.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

306,512

wcp.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:25

2,923,848

cmiadapter.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

67,920

smiengine.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

709,440

smipi.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

31,760

poqexec.exe

10.0.17763.1

14/09/2018

17:43

117,248

x86_installed

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:42

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

09/08/2018

14:46

1,247,506

wrpint.dll

10.0.17763.1

14/09/2018

18:02

65,552

updateagent.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:24

2,057,552

EdgeAI.dll

10.0.17763.2111

14/07/2021

22:32

118,584

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Để biết thêm thông tin về Các bản cập nhật Động, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×