Tóm tắt

Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi tương thích Windows thiết lập trong Windows 10, phiên bản 2004, 20H2 và 21H1. Bản sửa lỗi tương thích này cho phép chạy nâng cấp tại chỗ trên các thiết bị không thể hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU).

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

sysmain.sdb

Không được lập phiên bản

16/08/2021

21:25

3,873,652

AcRes.dll

10.0.19041.1255

16/08/2021

21:25

332,616

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:48

86,528

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:43

381,440

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

sysmain.sdb

Không được lập phiên bản

17/08/2021

1:12

4,060,054

AcRes.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

1:12

332,624

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

5:05

15,872

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

4:47

326,144

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:48

86,528

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:43

381,440

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

1:45

32,768

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

1:45

32,768

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:48

86,528

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

0:43

381,440

sysmain.sdb

Không được lập phiên bản

16/08/2021

22:03

4,059,266

AcRes.dll

10.0.19041.1255

16/08/2021

22:03

332,624

AcXtrnal.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

2:13

12,800

AcLayers.dll

10.0.19041.1255

17/08/2021

2:13

15,872

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×