Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ, là cấu phần cài đặt và Windows cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Quan trọng: 

 • Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đã đến hạn hỗ trợ chính thức vào Tháng Một 2020 và hiện đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows Embedded Standard 7 đã được kết thúc hỗ trợ chính thức vào Tháng Mười 2020 và hiện đang trong hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows PoSReady 7 nhúng đã được kết thúc hỗ trợ chính thức vào Tháng Mười 2016 và đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Windows PC mảnh đã đến hạn hỗ trợ chính thức vào tháng 10 năm 2016 và đang được hỗ trợ mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

 • Xác nhận rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật cần thiết được liệt kê trong mục Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Áp dụng cho

 • Windows 7 Service Pack 1 cho hệ thống dựa trên x86

 • Windows 7 Service Pack 1 cho hệ thống dựa trên x64

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 cho hệ thống dựa trên x64 (Cài đặt Server Core)

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update 

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Tệp sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft 

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Dịch Windows Cập nhật Máy chủ

Bản cập nhật này cũng sẵn có thông qua Windows Server Update Services (WSUS).

Điều kiện tiên quyết 

Bạn phải cài đặt những cập nhật sau đây trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn sử dụng Windows Update, các bản cập nhật này sẽ được tự động cung cấp khi cần.

 • Bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2 (KB4474419) ngày 23/09/2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn, rồi khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn dùng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ được tự động cung cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký mã SHA-2 2019 cho Windows và WSUS.

 • Bạn phải cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) (KB4490628) được cài đặt ngày 12/03/2019 hoặc bản cập nhật SSU mới hơn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy xem ADV990001 | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Việc cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5004378.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

59,392

esscli.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

266,240

mofd.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

13/09/2021

19:57

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

324,096

dpx.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

228,352

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:20

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

151,552

apds.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

201,216

apircl.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:32

54,272

wcp.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

1,913,344

cmiadapter.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

697,856

smipi.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

98,816

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

138,752

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

mofinstall.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

76,800

esscli.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

440,320

mofd.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

280,064

repdrvfs.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

454,144

fastprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

909,824

wbemcomn.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

529,920

wbemcore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

1,220,096

wmiutils.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

137,216

wbemprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

43,520

xmllite.dll

1.3.1001.0

13/09/2021

20:10

198,656

wdscore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

271,872

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

171,008

drvstore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

423,936

dpx.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

399,872

msdelta.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

452,096

mspatcha.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

46,592

PkgMgr.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:39

199,168

cmiv2.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

3,749,888

cmitrust.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

479,232

locdrv.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

370,176

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:20

1,047

helpcins.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

142,336

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

222,720

apds.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

2,174,464

apss.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

235,520

apircl.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

276,992

CbsMsg.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

977,408

DrUpdate.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

204,288

wrpint.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

60,928

wcp.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

2,762,752

cmiadapter.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

125,952

smiengine.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

934,400

smipi.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

104,448

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

1,977,464

poqexec.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:39

142,336

amd64_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:39

17,920

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

20:10

525,824

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:39

175,616

mofinstall.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

59,392

esscli.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

266,240

mofd.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

193,536

repdrvfs.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

302,080

fastprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

606,720

wbemcomn.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

363,520

wbemcore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

774,656

wmiutils.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

85,504

wbemprox.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

29,184

xmllite.dll

1.3.1001.0

13/09/2021

19:57

180,736

wdscore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

190,464

CntrtextInstaller.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

143,872

drvstore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

324,096

dpx.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

257,024

msdelta.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

305,664

mspatcha.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

35,328

PkgMgr.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

209,920

cmiv2.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

2,046,464

cmitrust.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

297,472

locdrv.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

228,352

helpcins.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

105,472

OEMHelpIns.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

151,552

apds.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

1,799,168

apss.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

201,216

apircl.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

223,744

CbsMsg.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

28,672

CbsCore.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

846,336

DrUpdate.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

174,080

wrpint.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:32

54,272

wcp.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

1,913,344

cmiadapter.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

120,832

smiengine.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

697,856

smipi.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

98,816

poqexec.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

123,904

x86_installed

Không được lập phiên bản

12/10/2020

16:19

9

SvcIni.exe

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

16,384

wmicmiplugin.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:57

351,744

ExtendedSecurityUpdatesAI.dll

6.1.7601.25734

13/09/2021

19:33

138,752

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×