Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải Windows trải nghiệm sử dụng ngay 11 thiết bị công cộng (OOBE) bằng cách cung cấp các bản sửa lỗi quan trọng cho việc đăng ký Windows Hello và trải nghiệm cập nhật tích lũy. Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho quy Windows OOBE 11 và chỉ sẵn dùng khi cài đặt các bản cập nhật OOBE.

Cách tải bản cập nhật này

Windows OOBE

Bản cập nhật này được cài đặt trong Windows 11 OOBE nếu có kết nối Internet trong suốt quy trình OOBE.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Thiết bị của bạn yêu cầu khởi động lại sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

resources.ar-SA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:19

145,088

resources.bg-BG.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:18

163,224

resources.ca-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:18

126,520

resources.cs-CZ.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:18

126,552

resources.da-DK.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

121,848

resources.de-DE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:18

128,240

resources.el-GR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:19

173,576

resources.en-GB.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

115,472

resources.en-US.pri

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:21

115,080

resources.es-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

128,016

resources.es-MX.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

127,768

resources.et-EE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

120,184

resources.eu-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:19

122,344

resources.fi-FI.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

122,792

resources.fr-CA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

133,752

resources.fr-FR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:18

131,656

resources.gl-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:22

125,136

resources.he-IL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

137,744

resources.hr-HR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

121,056

resources.hu-HU.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

129,832

resources.id-ID.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

122,600

resources.it-IT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

125,416

resources.ja-JP.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

122,584

resources.ko-KR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:27

119,984

resources.lt-LT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:27

124,696

resources.lv-LV.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

125,968

resources.nb-NO.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:23

119,528

resources.nl-NL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:26

123,584

resources.pl-PL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:26

127,416

resources.pt-BR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

124,536

resources.pt-PT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

127,112

resources.ro-RO.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

126,120

resources.ru-RU.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:15

165,368

resources.sk-SK.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

127,008

resources.sl-SI.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

122,408

resources.sr-Latn-RS.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

124,056

resources.sv-SE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

120,864

resources.th-TH.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:15

157,960

resources.tr-TR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

124,088

resources.uk-UA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:17

160,712

resources.vi-VN.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

136,344

resources.zh-CN.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:15

103,624

resources.zh-TW.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

11:16

105,520

default.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,323

enterpriseNgcEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

9,757

errorHandler.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,045

localAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

9,011

sqsaLocalAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

6,060

surfaceHubAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,195

helloEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

8,073

hololensWorkAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,337

roamingDisambiguation.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

703

tokenManagerErrorHandler.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,782

test.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

73

cortana.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,255

nointernet.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,676

OEMRegistration.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,860

unifiedEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,445

unifiedEnrollmentDiscovery.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,852

unifiedEnrollmentDiscoveryError.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,034

unifiedEnrollmentFinished.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

8,890

unifiedEnrollmentOnPremAuth.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,808

unifiedEnrollmentProgress.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

8,282

unifiedEnrollmentProvisioningProgress.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

8,304

OEMRegistrationPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

26,019

tokens_deDE.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,428

tokens_enUS.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

2,207

tokens_frFR.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,408

tokens_itIT.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,421

tokens_jaJP.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,403

tokens_ptBR.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,449

tokens_zhCN.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,418

tokens_enGB.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,411

tokens_esMX.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,448

tokens_enAU.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,410

tokens_esES.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,383

tokens_frCA.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,416

tokens_enCA.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,394

tokens_enIN.xml

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,401

app.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

21,041

appFrame.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,315

appManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

85,300

appObjectFactory.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,872

appViewManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

7,015

cloudDomainJoin.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

20,611

enterpriseNgcEnrollment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

5,411

enterpriseNgcEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

16,761

localAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

8,264

localNgc.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

768

localAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

24,245

sqsaLocalAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

14,928

nointernetpage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,669

surfaceHubAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,290

surfaceHubAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

12,074

hello.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,942

helloEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

27,773

roamingDisambiguationPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,093

roamingSettings.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,446

bridge.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

17,888

core.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

18,476

cortana.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

5,186

cortanaPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

8,225

discovery.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

13,491

environment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

23,127

error.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,607

family.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,663

microsoftAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

29,287

devicereactivation.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

922

navigator.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

65,897

navmesh.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

6,395

oemregistrationHelper.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

4,504

oemRegistrationInfo.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

16,440

policy.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,585

resources.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

7,476

retailDemo.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

485

rewards.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

5,858

syncengine.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

8,596

default.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

9,562

stateManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,849

tokenManagerErrorHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,450

tokenProviderManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

26,077

msaUIHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

25,144

uiHelpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

18,519

errorHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,496

jsConsole.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

54,738

navigationManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

9,033

events.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,621

globalization.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,203

sessionState.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,312

storage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

11,690

stringResources.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,905

styling.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,087

telemetry.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

14,402

test.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

5

unifiedEnrollment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

28,753

unifiedEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

29,498

unifiedEnrollmentDiscoveryPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

27,009

unifiedEnrollmentDiscoveryErrorPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,814

unifiedEnrollmentOnPremAuthPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

21,174

unifiedEnrollmentFinishedPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

23,768

unifiedEnrollmentProgressPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

18,906

unifiedEnrollmentProvisioningProgressPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

33,411

xboxTcuiContext.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

606

hololensWorkAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,471

hololensWorkAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

9,122

mobileExperience.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,809

default-contentView-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

321

default-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,012

default-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

356

default-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

233

knockouthelpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

22,176

oobe-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,934

backstack-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,086

close-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,076

oobe-chrome-contentview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

326

oobe-chrome-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

14,963

oobe-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

10,803

oobe-light-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

23,676

oobe-light-contentView-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

215

oobe-light-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,989

sspr-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

10,288

oobe-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,341

oobeFooterHost.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,131

require-helpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,327

requirePath-config-core.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,470

HostedApplication.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,256

InPlaceResume.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,283

OobeAntiTheftEnable.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

449

OobeCloudContentHydrant.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,530

OobeEnableDriverUpdate.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

340

OobeEnterpriseProvisioningAfterConnectivity.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

872

OobeReboot.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,263

OobeRetailDemoEntry.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,657

OobeSkipNode.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

254

OobeStartSelector.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,322

OobeSettingsSelector.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,612

OobeTelemetryFlush.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,464

ScoobeAccountState.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,130

WindowsCoreLocalAccountCreator.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,245

default-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

72

default-frame-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

163

default-progress-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

624

oobe-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

500

backstack-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

189

close-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

200

oobe-chrome-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

166

oobe-chrome-footer-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

2,798

oobe-frame-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

978

oobe-light-frame-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

887

oobe-light-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

146

oobe-light-progress-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

496

oobe-progress-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

353

oobeFooterHost.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,199

sspr-frame-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,330

common.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,290

default.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

702

hololens.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

136,862

oobe-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

38,952

oobe-mobile.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

29,106

oobe-surface.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

41,276

settings-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

36,890

settings-mobile.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

29,104

test.css

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

70

xbox.css

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

627

xbox-ui-dark.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

39,990

xbox-ui-light.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

40,020

inclusiveoobe-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

70,548

navigation.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

148,072

navigation-scoobe.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

12,911

uriRules.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

15,366

oobeSections.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,987

OOBMDL2.ttf

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

33,504

logo.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

448

smalllogo.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

164

splashscreen.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

4,860

storelogo.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

200

xbox-ring.svg

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,447

ProvisionedApplications.svg

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

390

NetworkProfiles.svg

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

791

ProvisionedCertificates.svg

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

810

SecurityPolicies.svg

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,351

ProvisionedApplicationsWhite.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

198

NetworkProfilesWhite.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

533

ProvisionedCertificatesWhite.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

427

SecurityPoliciesWhite.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

523

AccountSmallLogo.png

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:16

29,517

AccountLogo.png

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

721

CortanaAnimation.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

59,144

CortanaAnimationJa.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

44,678

HelloFaceAnimation.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

26,479

ui-dark.css

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

217,360

ui-light.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

217,139

base.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

326,534

ui.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

369,643

retailDemoSecurity.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,327

retailDemoSecurity.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

9,908

retailDemoSecurityInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,818

retailDemoSecurityInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

10,834

retailDemoSetup.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,167

retailDemoSetup.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

12,685

retailDemoAdmin.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

376

retailDemoAdmin.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

995

retailDemoAdvanced.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,808

retailDemoAdvanced.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,346

retailDemoAdvancedInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,405

retailDemoAdvancedInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

5,508

retailDemoLocal.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

373

retailDemoLocal.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,010

retailDemoMsa.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,067

retailDemoMsa.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,173

retailDemoShared.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

5,545

retailDemoShutdowns.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

7,140

retailDemoShutdowns.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

13,817

retailDemoSetupInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,761

retailDemoSetupInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

13,481

retailDemoMsaInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,830

retailDemoMsaInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,316

retailDemoShutdownsInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

5,795

retailDemoShutdownsInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

14,044

knockout-3.4.0.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

59,948

knockout-winjs-src.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

19,910

knockout-winjs-wrapper.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

159

lottie.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

250,152

optional.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

646

require.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

15,811

text.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

12,940

OobeAntiTheft-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,603

OobeAntiTheft-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

6,613

OobeAntiTheft-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,638

hololens-oobe-eula.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

49

inclusive-common.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,485

inclusive-mseula.css

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,136

GifSequencePlayer.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,793

oobe-button-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

776

oobe-header-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,556

oobe-listview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

8,747

oobe-retaildemo-dialog-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

4,433

oobe-retaildemo-exit-dialog-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,502

oobe-textinput-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,248

oobe-toggle-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,874

oobe-gesture-manager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

10,612

oobe-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

511

oobeactivitysyncconsent-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,060

oobeactivitysyncconsent-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

12,351

oobecortana-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

20,049

oobedevicepairing-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,256

oobedevicepairing-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

9,057

oobeerror-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,045

oobeerror-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,175

oobeeula-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,845

oobeeula-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,525

oobeeula-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,182

oobeoutro-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,340

oobeoutro-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,097

oobehello-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,558

oobehello-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

24,428

oobekeyboard-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,140

oobekeyboard-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

21,361

oobelanguage-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,021

oobelanguage-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

6,909

oobelocalaccount-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,235

oobelocalaccount-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

26,421

oobelocalngc-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,918

oobelocalngc-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

5,324

oobenetworklossaversion-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,071

oobenetworklossaversion-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

6,818

oobeoemregistration-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

4,062

oobeoemregistration-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

15,592

oobeprovisioningentry-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

712

oobeprovisioningentry-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,023

oobeprovisioningentry-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

7,984

oobeprovisioningstatus-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

834

oobeprovisioningstatus-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,644

oobeprovisioningstatus-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

31,811

ooberegion-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,327

ooberegion-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

9,757

oobesettings-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

6,434

oobesettings-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

4,019

oobesettings-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

13,117

oobesettings-multipage-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,688

oobesettings-multipage-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

11,563

oobeupdatesettings-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,289

oobeupdatesettings-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

8,788

oobewelcome-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,544

oobewelcome-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

9,014

oobezdp-helpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

5,948

oobezdp-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,965

oobezdp-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

10,484

activity-sync-consent.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,551

network-loss-aversion.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

8,908

oobe-bookend-cortanain.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

121,809

oobe-bookend-cortanain-outro.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

28,809

oobe-bookend-cortanaout.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

48,669

oobe-bookend-cortanaspeak.gif

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

137,546

oobe-cortana-skills.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

32,745

oobe-update-settings.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

6,157

oobeactivitysyncconsent-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,023

oobecortana-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,123

oobedevicepairing-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

4,434

oobeerror-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

976

oobeeula-hololens.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,543

oobeeula-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,417

oobeoutro-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

969

oobehello-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,396

oobekeyboard-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

5,200

oobelanguage-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,655

oobelocalaccount-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

13,934

oobelocalngc-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,641

oobenetworklossaversionv2-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,668

oobeoemregistration-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

7,847

oobeprovisioningentry-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,532

oobeprovisioningstatus-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

3,827

ooberegion-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,393

oobesettings-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

2,720

oobesettings-multipage-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,442

oobeupdatesettings-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

4,402

oobewelcome-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

1,010

oobezdp-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

918

oobe-button-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

311

oobe-footer-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,844

oobe-header-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

242

oobe-listview-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

879

oobe-retaildemo-dialog-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

108

oobe-retaildemo-exit-dialog-template.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

108

oobe-textinput-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,170

oobe-toggle-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

602

ssprerror-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

3,934

ssprerror-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

3,578

ssprerror-main.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

793

deviceDisplayNameSetup.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,189

deviceUser.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,611

scoobeoutro-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,736

scoobeoutro-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

1,243

scoobe-outro.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

8,006

scoobeoutro-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,110

deviceUserPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

8,335

main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

3,169

common-button-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

746

common-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

515

common-header-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

1,551

common-listview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

8,295

common-textinput-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

797

common-toggle-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:45

2,737

common-button-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

304

common-footer-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:17

1,729

common-header-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

213

common-listview-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

879

common-textinput-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

649

common-toggle-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

565

hololensDiagnostics-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

2,806

hololensDiagnostics-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:46

12,653

hololensDiagnostics.html

Không được lập phiên bản

13/05/2021

10:43

6,160

AntiTheft.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:37

3,584

Microsoft.CloudExperienceHost.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:00

4,096

Microsoft.CloudExperienceHost.dll

10.0.22000.13

1/9/2021

20:51

85,504

Family.Cache.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

6,144

MicrosoftAccount.TokenProvider.Core.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:06

11,776

MicrosoftAccount.TokenProvider.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:06

2,048

MicrosoftAccount.TokenProvider.dll

10.0.22000.13

1/9/2021

20:53

79,872

MicrosoftAccount.Extension.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

8,192

MicrosoftAccount.UserOperations.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

6,144

userdeviceregistration.ngc.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

8,704

CloudDomainJoin.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

5,632

CloudExperienceHostBroker.LocalNgc.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

2,048

CloudExperienceHostBroker.Account.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

3,584

CloudExperienceHostBroker.Hello.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

4,096

CloudExperienceHostBroker.SyncEngine.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

6,144

CloudExperienceHostBroker. Cortana.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

4,096

ContentManagement.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

13,312

CloudExperienceHostAPI.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:52

58,368

CloudExperienceHostBroker.RetailDemo.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

2,560

CloudExperienceHostAPI.SyncSettings.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:34

3,584

SystemSettings.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

10,752

RetailDemo.Internal.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

3,584

resources.pri

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

81,920

UnifiedEnrollment.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

4,096

enterprisedevicemanagement.enrollment.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

13,824

cloudexperiencehostapi.provisioning.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

4,096

microsoft.resourceaccountmanager.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:29

4,608

ApplicationTheme.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:40

7,680

WindowsUdk.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

1,536

GuidedSetup.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:35

1,536

oobeLightFooterHost.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:32

1,126

oobe-light-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:32

6,636

oobeLightFooterHost.html

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

996

oobe-light-footer-template.html

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

1,144

oobe-light.css

Không được lập phiên bản

27/07/2021

15:58

37,934

aadSigninLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

155,016

autopilotLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

48,201

chooseSignInLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

119,719

errorLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

115,426

eulaLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

46,709

keyboardLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

149,088

languageLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

111,863

localaccountLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

16,327

lockandpinLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

101,596

msasigninLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

91,998

oemRegistrationLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

51,781

privacysettingsLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

222,261

regionLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

85,113

smileHelloFaceLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

3,930

updateSettingsLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

70,790

wifiLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

29,771

winhellofaceLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

29,479

winhellofingerprintLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

28,893

zdpLottie.json

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

27,419

backuprestore.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:34

790

expeditedupdate.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:33

7,147

oobe-intro.mp4

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

1,145,488

light-iframe-content.css

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

1,316

light-iframe-eula.css

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

287

oobenetworklossaversionv3-main.html

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

1,049

oobeaadcageconfirmation-main.html

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

630

oobesettings-aadc-main.html

Không được lập phiên bản

02/07/2021

18:05

624

oobeaadcageconfirmation-page.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:34

2,691

oobeaadcageconfirmation-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:32

383

oobesettings-aadc-page.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:33

2,651

oobesettings-aadc-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

17:33

369

license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:48

116,321

de-license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:48

116,321

LogonController.dll

10.0.22000.10

28/07/2021

1:49

991,232

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

55,650

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,675

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

66,322

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

6,573

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

48,234

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,132

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

45,017

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

3,716

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

47,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,012

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

70,832

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

7,175

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

43,522

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

3,408

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:14

44,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:14

3,415

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

48,313

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

3,906

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

48,270

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,024

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

43,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

3,364

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,074

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,862

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

50,032

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,222

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

50,200

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

4,238

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:07

52,092

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

4,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,561

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

50,482

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

4,395

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

47,185

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,869

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

50,794

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

4,549

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,783

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,698

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,475

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,718

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

47,550

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,973

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

44,356

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,537

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,700

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

3,844

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

48,495

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

20/05/2021

19:30

4,015

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

47,681

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:55

3,842

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

48,348

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:52

3,978

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

49,015

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:44

4,195

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

66,995

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:50

6,166

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:07

48,133

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

14:02

4,160

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:07

45,712

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:49

3,775

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,763

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:47

3,856

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

44,446

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

14:00

3,701

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

78,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

14:02

7,501

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

46,804

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:45

3,848

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

65,421

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:56

6,177

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

41,310

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

14:02

3,108

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

41,933

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

18/07/2021

13:43

3,252

msoobeplugins.dll

10.0.22000.10

28/07/2021

1:49

1,142,784

usosvc.dll

10.0.22000.10

27/07/2021

18:41

94,208

usosvcimpl.dll

10.0.22000.10

27/07/2021

18:37

819,200

MoUsoCoreWorker.exe

10.0.22000.10

27/07/2021

18:35

2,818,048

UsoClient.exe

10.0.22000.10

27/07/2021

18:36

1,507,328

license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:45

116,321

de-license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:45

116,321

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

resources.ar-SA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

145,088

resources.bg-BG.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

163,224

resources.ca-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:45

126,520

resources.cs-CZ.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

126,552

resources.da-DK.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:46

121,848

resources.de-DE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

128,240

resources.el-GR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

173,576

resources.en-GB.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:46

115,472

resources.en-US.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

0:55

115,080

resources.es-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:46

128,016

resources.es-MX.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:45

127,768

resources.et-EE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

120,184

resources.eu-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:47

122,344

resources.fi-FI.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

122,792

resources.fr-CA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:45

133,752

resources.fr-FR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:46

131,656

resources.gl-ES.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

125,136

resources.he-IL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:51

137,744

resources.hr-HR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

121,056

resources.hu-HU.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

129,832

resources.id-ID.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:49

122,600

resources.it-IT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:51

125,416

resources.ja-JP.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

122,584

resources.ko-KR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

119,984

resources.lt-LT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

124,696

resources.lv-LV.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:51

125,968

resources.nb-NO.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:50

119,528

resources.nl-NL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:49

123,584

resources.pl-PL.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:49

127,416

resources.pt-BR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

124,536

resources.pt-PT.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:41

127,112

resources.ro-RO.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

126,120

resources.ru-RU.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

165,368

resources.sk-SK.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

127,008

resources.sl-SI.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

122,408

resources.sr-Latn-RS.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:41

124,056

resources.sv-SE.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

120,864

resources.th-TH.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:41

157,960

resources.tr-TR.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:43

124,088

resources.uk-UA.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

160,712

resources.vi-VN.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

136,344

resources.zh-CN.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

103,624

resources.zh-TW.pri

Không được lập phiên bản

02/09/2021

15:42

105,520

default.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,323

enterpriseNgcEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

9,757

errorHandler.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,045

localAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

9,011

sqsaLocalAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

6,060

surfaceHubAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,195

helloEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

8,073

hololensWorkAccount.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,337

roamingDisambiguation.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

703

tokenManagerErrorHandler.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,782

test.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:02

73

cortana.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,255

nointernet.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,676

OEMRegistration.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,860

unifiedEnrollment.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,445

unifiedEnrollmentDiscovery.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,852

unifiedEnrollmentDiscoveryError.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,034

unifiedEnrollmentFinished.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

8,890

unifiedEnrollmentOnPremAuth.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,808

unifiedEnrollmentProgress.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

8,282

unifiedEnrollmentProvisioningProgress.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:07

8,304

OEMRegistrationPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

26,019

tokens_deDE.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:03

1,428

tokens_enUS.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:56

2,207

tokens_frFR.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:54

1,408

tokens_itIT.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

1,421

tokens_jaJP.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:09

1,403

tokens_ptBR.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:01

1,449

tokens_zhCN.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:50

1,418

tokens_enGB.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:10

1,411

tokens_esMX.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:52

1,448

tokens_enAU.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:52

1,410

tokens_esES.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:53

1,383

tokens_frCA.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:57

1,416

tokens_enCA.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:52

1,394

tokens_enIN.xml

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:59

1,401

app.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

21,041

appFrame.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,315

appManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

85,300

appObjectFactory.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,872

appViewManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

7,015

cloudDomainJoin.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

20,611

enterpriseNgcEnrollment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,411

enterpriseNgcEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

16,761

localAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

8,264

localNgc.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

768

localAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

24,245

sqsaLocalAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

14,928

nointernetpage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

3,669

surfaceHubAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,290

surfaceHubAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

12,074

hello.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,942

helloEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

27,773

roamingDisambiguationPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,093

roamingSettings.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,446

bridge.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

17,888

core.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

18,476

cortana.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,186

cortanaPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

8,225

discovery.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

13,491

environment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

23,127

error.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

2,607

family.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,663

microsoftAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

29,287

devicereactivation.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

922

navigator.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

65,897

navmesh.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,395

oemregistrationHelper.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,504

oemRegistrationInfo.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

16,440

policy.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,585

resources.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

7,476

retailDemo.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

485

rewards.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,858

syncengine.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

8,596

default.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

9,562

stateManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

3,849

tokenManagerErrorHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

4,450

tokenProviderManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

26,077

msaUIHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

25,144

uiHelpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

18,519

errorHandler.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,496

jsConsole.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

54,738

navigationManager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

9,033

events.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

4,621

globalization.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,203

sessionState.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,312

storage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

11,690

stringResources.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,905

styling.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,087

telemetry.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

14,402

test.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

5

unifiedEnrollment.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

28,753

unifiedEnrollmentPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

29,498

unifiedEnrollmentDiscoveryPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

27,009

unifiedEnrollmentDiscoveryErrorPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,814

unifiedEnrollmentOnPremAuthPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

21,174

unifiedEnrollmentFinishedPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

23,768

unifiedEnrollmentProgressPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

18,906

unifiedEnrollmentProvisioningProgressPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

33,411

xboxTcuiContext.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

606

hololensWorkAccount.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,471

hololensWorkAccountPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

9,122

mobileExperience.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,809

default-contentView-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

321

default-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,012

default-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

356

default-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

233

knockouthelpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

22,176

oobe-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,934

backstack-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,086

close-chrome-breadcrumb-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,076

oobe-chrome-contentview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

326

oobe-chrome-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

14,963

oobe-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

10,803

oobe-light-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

23,676

oobe-light-contentView-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

215

oobe-light-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,989

sspr-frame-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

10,288

oobe-progress-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,341

oobeFooterHost.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,131

require-helpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

2,327

requirePath-config-core.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,470

HostedApplication.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,256

InPlaceResume.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,283

OobeAntiTheftEnable.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

449

OobeCloudContentHydrant.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,530

OobeEnableDriverUpdate.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

340

OobeEnterpriseProvisioningAfterConnectivity.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

872

OobeReboot.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,263

OobeRetailDemoEntry.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,657

OobeSkipNode.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

254

OobeStartSelector.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,322

OobeSettingsSelector.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,612

OobeTelemetryFlush.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,464

ScoobeAccountState.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,130

WindowsCoreLocalAccountCreator.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,245

default-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:03

72

default-frame-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:52

163

default-progress-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:50

624

oobe-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:02

500

backstack-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:13

189

close-chrome-breadcrumb-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:55

200

oobe-chrome-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:02

166

oobe-chrome-footer-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

2,798

oobe-frame-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:07

978

oobe-light-frame-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

887

oobe-light-contentview-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

146

oobe-light-progress-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

496

oobe-progress-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:10

353

oobeFooterHost.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:05

1,199

sspr-frame-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

1,330

common.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,290

default.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

702

hololens.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

136,862

oobe-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

38,952

oobe-mobile.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

29,106

oobe-surface.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

41,276

settings-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

36,890

settings-mobile.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

29,104

test.css

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:10

70

xbox.css

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:06

627

xbox-ui-dark.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

39,990

xbox-ui-light.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

40,020

inclusiveoobe-desktop.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

70,548

navigation.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

148,072

navigation-scoobe.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

12,911

uriRules.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

15,366

oobeSections.json

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,987

OOBMDL2.ttf

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

33,504

logo.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:57

448

smalllogo.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:02

164

splashscreen.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

4,860

storelogo.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:50

200

xbox-ring.svg

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:02

1,447

ProvisionedApplications.svg

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:13

390

NetworkProfiles.svg

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

791

ProvisionedCertificates.svg

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:55

810

SecurityPolicies.svg

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:55

1,351

ProvisionedApplicationsWhite.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:09

198

NetworkProfilesWhite.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:01

533

ProvisionedCertificatesWhite.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:04

427

SecurityPoliciesWhite.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

523

AccountSmallLogo.png

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:12

29,517

AccountLogo.png

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:59

721

CortanaAnimation.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:57

59,144

CortanaAnimationJa.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

44,678

HelloFaceAnimation.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:54

26,479

ui-dark.css

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:05

217,360

ui-light.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

217,139

base.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

326,534

ui.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

369,643

retailDemoSecurity.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,327

retailDemoSecurity.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

9,908

retailDemoSecurityInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,818

retailDemoSecurityInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

10,834

retailDemoSetup.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,167

retailDemoSetup.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

12,685

retailDemoAdmin.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

376

retailDemoAdmin.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

995

retailDemoAdvanced.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,808

retailDemoAdvanced.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,346

retailDemoAdvancedInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,405

retailDemoAdvancedInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

5,508

retailDemoLocal.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

373

retailDemoLocal.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,010

retailDemoMsa.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,067

retailDemoMsa.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

2,173

retailDemoShared.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,545

retailDemoShutdowns.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

7,140

retailDemoShutdowns.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

13,817

retailDemoSetupInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,761

retailDemoSetupInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

13,481

retailDemoMsaInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,830

retailDemoMsaInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,316

retailDemoShutdownsInclusive.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

5,795

retailDemoShutdownsInclusive.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

14,044

knockout-3.4.0.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

59,948

knockout-winjs-src.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

19,910

knockout-winjs-wrapper.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

159

lottie.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

250,152

optional.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

646

require.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

15,811

text.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

12,940

OobeAntiTheft-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,603

OobeAntiTheft-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,613

OobeAntiTheft-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,638

hololens-oobe-eula.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

49

inclusive-common.css

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,485

inclusive-mseula.css

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:04

1,136

GifSequencePlayer.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

6,793

oobe-button-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

776

oobe-header-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,556

oobe-listview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

8,747

oobe-retaildemo-dialog-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,433

oobe-retaildemo-exit-dialog-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,502

oobe-textinput-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,248

oobe-toggle-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,874

oobe-gesture-manager.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

10,612

oobe-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

511

oobeactivitysyncconsent-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,060

oobeactivitysyncconsent-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

12,351

oobecortana-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

20,049

oobedevicepairing-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

4,256

oobedevicepairing-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

9,057

oobeerror-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,045

oobeerror-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,175

oobeeula-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,845

oobeeula-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,525

oobeeula-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

6,182

oobeoutro-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,340

oobeoutro-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,097

oobehello-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,558

oobehello-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

24,428

oobekeyboard-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,140

oobekeyboard-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

21,361

oobelanguage-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

3,021

oobelanguage-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,909

oobelocalaccount-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

4,235

oobelocalaccount-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

26,421

oobelocalngc-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,918

oobelocalngc-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,324

oobenetworklossaversion-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,071

oobenetworklossaversion-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,818

oobeoemregistration-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,062

oobeoemregistration-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

15,592

oobeprovisioningentry-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

712

oobeprovisioningentry-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,023

oobeprovisioningentry-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

7,984

oobeprovisioningstatus-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

834

oobeprovisioningstatus-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,644

oobeprovisioningstatus-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

31,811

ooberegion-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,327

ooberegion-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

9,757

oobesettings-data.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

6,434

oobesettings-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

4,019

oobesettings-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

13,117

oobesettings-multipage-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,688

oobesettings-multipage-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

11,563

oobeupdatesettings-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,289

oobeupdatesettings-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

8,788

oobewelcome-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,544

oobewelcome-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

9,014

oobezdp-helpers.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

5,948

oobezdp-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,965

oobezdp-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

10,484

activity-sync-consent.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,551

network-loss-aversion.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

8,908

oobe-bookend-cortanain.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

121,809

oobe-bookend-cortanain-outro.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:01

28,809

oobe-bookend-cortanaout.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:54

48,669

oobe-bookend-cortanaspeak.gif

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:11

137,546

oobe-cortana-skills.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

32,745

oobe-update-settings.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

6,157

oobeactivitysyncconsent-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,023

oobecortana-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,123

oobedevicepairing-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:04

4,434

oobeerror-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

976

oobeeula-hololens.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,543

oobeeula-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,417

oobeoutro-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

969

oobehello-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,396

oobekeyboard-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

5,200

oobelanguage-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,655

oobelocalaccount-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

13,934

oobelocalngc-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,641

oobenetworklossaversionv2-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,668

oobeoemregistration-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

7,847

oobeprovisioningentry-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:08

1,532

oobeprovisioningstatus-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:58

3,827

ooberegion-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,393

oobesettings-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

2,720

oobesettings-multipage-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,442

oobeupdatesettings-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

4,402

oobewelcome-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:07

1,010

oobezdp-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

918

oobe-button-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

311

oobe-footer-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,844

oobe-header-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

242

oobe-listview-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:55

879

oobe-retaildemo-dialog-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:54

108

oobe-retaildemo-exit-dialog-template.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

11:54

108

oobe-textinput-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,170

oobe-toggle-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

602

ssprerror-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,934

ssprerror-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

3,578

ssprerror-main.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:00

793

deviceDisplayNameSetup.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,189

deviceUser.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,611

scoobeoutro-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

2,736

scoobeoutro-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

1,243

scoobe-outro.svg

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

8,006

scoobeoutro-main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,110

deviceUserPage.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

8,335

main.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

3,169

common-button-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

746

common-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

515

common-header-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

1,551

common-listview-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

8,295

common-textinput-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

797

common-toggle-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,737

common-button-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

304

common-footer-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:13

1,729

common-header-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

213

common-listview-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

879

common-textinput-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

649

common-toggle-template.html

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

565

hololensDiagnostics-page.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

2,806

hololensDiagnostics-vm.js

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:07

12,653

hololensDiagnostics.html

Không được lập phiên bản

27/06/2021

12:12

6,160

AntiTheft.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:47

3,584

Microsoft.CloudExperienceHost.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

23:01

4,096

Microsoft.CloudExperienceHost.dll

10.0.22000.13

1/9/2021

23:24

90,112

Family.Cache.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:31

6,144

MicrosoftAccount.TokenProvider.Core.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

23:07

11,776

MicrosoftAccount.TokenProvider.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

23:06

2,048

MicrosoftAccount.TokenProvider.dll

10.0.22000.13

1/9/2021

23:29

84,992

MicrosoftAccount.Extension.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:31

8,192

MicrosoftAccount.UserOperations.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:31

6,144

userdeviceregistration.ngc.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

8,704

CloudDomainJoin.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:32

5,632

CloudExperienceHostBroker.LocalNgc.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

2,048

CloudExperienceHostBroker.Account.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

3,584

CloudExperienceHostBroker.Hello.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

4,096

CloudExperienceHostBroker.SyncEngine.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

6,144

CloudExperienceHostBroker. Cortana.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

4,096

ContentManagement.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

13,312

CloudExperienceHostAPI.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:52

58,368

CloudExperienceHostBroker.RetailDemo.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

2,560

CloudExperienceHostAPI.SyncSettings.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:42

3,584

SystemSettings.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

10,752

RetailDemo.Internal.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

3,584

resources.pri

Không được lập phiên bản

1/9/2021

21:06

81,920

UnifiedEnrollment.DataModel.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:32

4,096

enterprisedevicemanagement.enrollment.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

13,824

cloudexperiencehostapi.provisioning.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:31

4,096

microsoft.resourceaccountmanager.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:30

4,608

ApplicationTheme.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

20:05

7,680

WindowsUdk.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

1,536

GuidedSetup.winmd

Không được lập phiên bản

1/9/2021

19:44

1,536

oobeLightFooterHost.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:08

1,126

oobe-light-footer-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:06

6,636

oobeLightFooterHost.html

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

996

oobe-light-footer-template.html

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

1,144

oobe-light.css

Không được lập phiên bản

27/07/2021

15:59

37,934

aadSigninLottie.json

Không được lập phiên bản

16/07/2021

18:57

155,016

autopilotLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

48,201

chooseSignInLottie.json

Không được lập phiên bản

16/07/2021

18:57

119,719

errorLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

115,426

eulaLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

46,709

keyboardLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

149,088

languageLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

111,863

localaccountLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

16,327

lockandpinLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

101,596

msasigninLottie.json

Không được lập phiên bản

16/07/2021

18:57

91,998

oemRegistrationLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

51,781

privacysettingsLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

222,261

regionLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

85,113

smileHelloFaceLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

3,930

updateSettingsLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

70,790

wifiLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

29,771

winhellofaceLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

29,479

winhellofingerprintLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

28,893

zdpLottie.json

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

27,419

backuprestore.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:10

790

expeditedupdate.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:08

7,147

oobe-intro.mp4

Không được lập phiên bản

12/07/2021

18:08

1,145,488

light-iframe-content.css

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

1,316

light-iframe-eula.css

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

287

oobenetworklossaversionv3-main.html

Không được lập phiên bản

26/06/2021

17:48

1,049

oobeaadcageconfirmation-main.html

Không được lập phiên bản

19/07/2021

12:42

630

oobesettings-aadc-main.html

Không được lập phiên bản

19/07/2021

12:42

624

oobeaadcageconfirmation-page.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:10

2,691

oobeaadcageconfirmation-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:08

383

oobesettings-aadc-page.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:08

2,651

oobesettings-aadc-vm.js

Không được lập phiên bản

27/07/2021

19:08

369

license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:49

116,321

de-license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:49

116,321

LogonController.dll

10.0.22000.10

28/07/2021

6:26

1,054,208

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

55,650

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:16

4,675

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

66,322

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:16

6,573

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

48,234

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

4,132

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

45,017

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

3,716

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

47,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:16

4,012

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

70,832

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

7,175

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

43,522

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:16

3,408

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:10

44,219

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:10

3,415

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

48,313

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

3,906

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

48,270

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

4,024

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

43,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:16

3,364

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:08

46,074

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:26

3,862

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

50,032

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

4,222

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:06

50,200

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

21/05/2021

16:17

4,238

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

52,092

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:26

4,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

46,561

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:26

3,768

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

50,482

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:26

4,395

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

47,185

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,869

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:08

50,794

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

4,549

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

46,783

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,698

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:08

46,475

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,718

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

47,550

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,973

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

44,356

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,537

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

46,700

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

3,844

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

27/08/2021

15:09

48,495

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

26/05/2021

18:27

4,015

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

47,681

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,842

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

48,348

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,978

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

49,015

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

4,195

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

66,995

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

6,166

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

48,133

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

4,160

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:15

45,712

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,775

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:15

46,763

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,856

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

44,446

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,701

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

78,743

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

7,501

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

46,804

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,848

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:14

65,421

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

6,177

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:15

41,310

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,108

OOBE_HELP_Opt_in_Details.htm

Không được lập phiên bản

1/9/2021

18:15

41,933

oobe_learn_more_activity_history.htm

Không được lập phiên bản

03/07/2021

17:51

3,252

msoobeplugins.dll

10.0.22000.10

28/07/2021

6:21

1,250,304

usosvc.dll

10.0.22000.10

27/07/2021

22:27

82,944

usosvcimpl.dll

10.0.22000.10

27/07/2021

22:20

1,006,592

MoUsoCoreWorker.exe

10.0.22000.10

27/07/2021

22:12

3,460,608

UsoClient.exe

10.0.22000.10

27/07/2021

22:16

1,775,616

license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:46

116,321

de-license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:46

116,321

license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:45

116,321

de-license.rtf

Không được lập phiên bản

23/09/2021

18:45

116,321

Tham khảo

Tìm hiểu về thuậtngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×