We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện các cấu phần Windows mà có thể chặn tiến độ cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 2004, 20H2, 21H1 và 21H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

WFServicesReg.exe

3.5.594.9152

24/10/2021

14:12

202,656

SMConfigInstaller.exe

3.0.4506.9152

24/10/2021

14:11

182,728

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

WFServicesReg.exe

3.5.594.9152

25/10/2021

13:56

294,296

SMConfigInstaller.exe

3.0.4506.9152

25/10/2021

13:57

280,488

WFServicesReg.exe

3.5.594.9152

24/10/2021

14:12

202,656

SMConfigInstaller.exe

3.0.4506.9152

24/10/2021

14:11

182,728

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

WFServicesReg.exe

3.5.594.9152

24/10/2021

14:12

202,656

SMConfigInstaller.exe

3.0.4506.9152

24/10/2021

14:11

182,728

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×