We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Cải tiến

Giả sử rằng bạn đang sử dụng bộ điều hợp WCF-SAP để chạy các giao dịch BAPI. Cải thiện này cho phép bạn ghi đè ngữ cảnh giao dịch BAPI mặc định. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đặt thuộc tính ngữ cảnh thư Microsoft.Adapters.SAP.BiztalkPropertySchema.BAPIContextId. Những thư có cùng giá trị cho thuộc tính này đều được chạy trong cùng một giao dịch.

Lưu ý

  • Thuộc tính này là tùy chọn. Nếu không được đặt, thư sẽ được xử lý trong ngữ cảnh giao dịch mặc định hiện có.

  • Trong mọi trường hợp, thư phải được gửi qua một phiên bản máy chủ duy nhất của cùng một cổng gửi để trở thành một phần của cùng một giao dịch BAPI.

Giải pháp

Cải thiện này được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho BizTalk Server:

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về hotfix Của BizTalk Server, hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

2003907 Thông tin về hỗ trợ Hotfixes BizTalk và Cập nhật Tích lũy

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×