Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

14/12/2021

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Windows dung lượng lưu trữ Server của bạn không có chồng dịch vụ và không hỗ trợ các bản cập nhật tại chỗ như máy Windows Server hoặc máy Windows khách. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo mục Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Quan trọng:

  • Windows Server, phiên bản 1903 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Trung tâm dữ liệu hoặc Tiêu chuẩn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows Server. Để biết thêm thông tin về các phiên bản này Windows Server, phiên bản 1903, hãy xem tại đây.

  • Windows Server, phiên bản 1909 đã được kết thúc dịch vụ vào 11/05/2021 đối với các thiết bị chạy phiên bản Trung tâm dữ liệu hoặc Tiêu chuẩn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows Server. Để biết thêm thông tin về các phiên bản Windows Server, phiên bản 1909, hãy xem tại đây.

Bài viết này áp dụng cho các mục sau:

  • Windows Server 2022

  • Windows Server phiên bản 20H2 và Windows 10, phiên bản 20H2

  • Windows Server phiên bản 2004 và Windows 10, phiên bản 2004

  • Windows Server phiên bản 1809, Windows 10 1809 và Windows Server 2019

  • Windows Server 2016

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server 2022 Server Core Container

Windows Server Core

20348.405

Lũy tích KB 5008223  

SSU phiên bản 20348.403

x64 

vi-vn

Windows Server 2022 Nano Server Container

Máy chủ Nano

20348.405

Lũy tích KB 5008223  

SSU phiên bản 20348.403

x64 

vi-vn

Windows Server 2022 Container

Windows Server

20348.405

Lũy tích KB 5008223  

SSU phiên bản 20348.403

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 20H2 Server Core Container

Windows Server Core

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 20H2 Nano Server Container

Máy chủ Nano

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 20H2 Windows Container

Windows

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 2004 Server Core Container

Windows Server Core

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Nano Server Container

Máy chủ Nano

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows Container

Windows

19041.1415

Lũy tích KB 5008212  

SSU phiên bản 19041.1371

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Server Core

Windows Server Core

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Windows

Windows

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

Windows loT Core

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

Windows loT Core

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350

Arm 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

17763.2366

Lũy tích KB 5008218 

SSU phiên bản 17763.2350

Arm

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core

Windows Server Core

14393.4825

Lũy tích KB 5008207 

SSU KB 5005698 

x64 

cs-cz, de-de, en-us, es-es, fr-fr, hu-hu, it-it, ja-jp, ko-kr, nl-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-ru, sv-se, tr-tr, zh-cn, zh-tw 

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Tham khảo

Để biết thông tin về .NET Framework hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×