You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Cải tiến này sẽ cập nhật Bộ điều hợp Microsoft BizTalk cho MySAP Business Suite để hỗ trợ thông số SAPROUTER.NET  Connector (NCo). Tham số SAPROUTER được cung cấp dưới dạng danh sách tên máy chủ hoặc địa chỉ IP và tên dịch vụ hoặc số cổng ở định dạng sau đây:

Ví dụ về hai bước nhảy của bộ định tuyến: /H/hostname1/S/portnumber1/H/hostname2/S/portnumber2

Do đó, bạn có thể sử dụng tham số SAPROUTER trong:

  • Chuỗi truy vấn của URI kết nối SAP khi loại kết nối là A hoặc B.

  • Tệp saprfc.ini khi loại kết nối là D.

Thông tin Bổ sung

Cải tiến này được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho BizTalk Server:

Bản cập nhật tích lũy 4 cho BizTalk Server 2020

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về cập nhật nóng BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về hỗ trợ cập nhật nóng BizTalk và Cập nhật Tích lũy

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×