Tóm tắt

Bản cập nhật này tạo ra những cải tiến cho Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào được Thiết lập sử dụng để cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 20H2, 21H1 và 21H2.

QUAN TRỌNG Windows 10, phiên bản 2004 đã kết thúc cung cấp dịch vụ vào 14/12/2021. Để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật và chất lượng, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề Câu hỏi Thường Gặp trên website Danh mục Cập nhật Microsoft để biết hướng dẫn.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản cập nhật phát hành trước đây KB5009647.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

25,819

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

548

Packagemetadata-x86.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

566

Setupducompdb_kb5010524.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

1,295

Setupducompdb_kb5010524.xml.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

10,302

Setupducompdb_kb5010524_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

871

Setupducompdb_kb5010524_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

736

Windows10.0-kb5010524-x86.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

13,168,636

Acmigration.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:15

291,144

Acres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:40

333,672

Appraiser.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:54

1,592,120

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

13/01/22

4:49

2,439,303

Appraiserres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:13

144,200

Diagtrack.dll

10.0.10586.10008

21/12/2016

2:06

919,736

Facilitator.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:48

773,432

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:05

13,845,320

Migcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:57

6,801,736

Migstore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:56

936,264

Mitigation.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:45

215,880

Offline.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

7:13

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:39

216,376

Setup.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

9:00

244,080

Setupcompat.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:00

288,584

Setupcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:05

1,878,856

Setuphost.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

9:18

703,288

Setupmgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:18

747,848

Setupplatform.dll

1.60.19041.1554

13/01/22

8:57

7,214,920

Setupplatform.exe

1.60.19041.1554

13/01/22

8:56

151,880

Setupprep.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

9:05

10,659,656

Unbcl.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:57

835,912

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

7:13

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:39

2,118,456

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

7:13

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

9:05

1,090,040

Winsetup.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:59

2,935,112

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1554

13/01/22

8:57

60,736

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:48

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:44

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:59

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

0:01

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

0:00

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:48

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:51

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

4:39

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:57

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:53

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:42

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:47

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

0:00

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:56

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:58

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:52

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:59

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:51

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:49

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

0:01

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:56

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:43

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:48

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:48

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:44

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:44

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/12/2016

2:07

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

2/8/21

21:09

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

2/8/21

21:11

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

2/8/21

21:10

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/12/2016

2:09

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

2/8/21

21:12

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

21/12/2016

2:09

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

21/12/2016

2:06

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

13/01/22

9:46

87,360

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

21/12/2016

2:06

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

4:40

96,568

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:13

377,664

Iismig.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:56

311,624

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

8:59

109,424

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:59

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:46

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:45

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:43

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:49

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:49

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:47

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

23:52

182,784

Analysiscmd.637777490098231400.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,861

Analysiscmd.637777490138224507.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,412

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,568

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:12

6,030

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

13,514

Getconfigvalue.637777484756929485.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

2,339

Getconfigvalue.637777485709462163.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777485713055951.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777485809785990.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777485813379751.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777488602762691.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488606356460.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488632488708.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488636082487.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488637644935.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488641082521.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488944884474.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488948447602.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488959228897.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,367

Getconfigvalue.637777490083438282.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490087032062.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490124161931.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490124318175.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490127599441.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490127911970.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490154005879.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490157599635.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490183849739.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490187443499.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490224486907.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490228106324.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.637777490253933384.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,367

Getconfigvalue.637777490950415875.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

2,375

Getconfigvalue.637777490954009628.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:12

122,151

Runstoredprocedure.637777485716649688.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777485768837446.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,604

Runstoredprocedure.637777485817442284.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777488610262737.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488639988757.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488644988736.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488952353869.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777490090887616.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490131349469.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490131661972.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490161349627.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490191349773.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490232014120.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

Runstoredprocedure.637777490957915919.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

442,557

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

8,622

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

12,456

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

130

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

12,208

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.1.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.1.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.10.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.10.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.11.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.11.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.12.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.12.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.13.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.13.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.2.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.2.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.3.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.3.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.4.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.4.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.5.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.5.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.6.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.6.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.7.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.7.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.8.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.8.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.9.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.bldrrc-40239.9.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40239.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

282

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.bldrrc-40239.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

1,014

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

1,134

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

568

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

692

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

568

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

695

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

583

Tạo gói hàng metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

717

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

561

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

681

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

551

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

561

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

684

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

578

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

707

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

578

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

707

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

558

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

677

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

555

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

673

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

600

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

737

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

560

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

685

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

558

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

683

Build.dbb

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

0

Build.err

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

8,430

Build.ipc

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

14,193

Build.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

6,925

Build.metadata

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:14

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

6,202

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

14,928

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

372,490

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

3,301

Pre release.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

5,728

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:24

14,448

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

7,722

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

7,416

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

6,769

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

11,528

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

8,710

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,792

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,788

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

25,634

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

548

Packagemetadata-x64.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

566

Setupducompdb_kb5010524.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

1,297

Setupducompdb_kb5010524.xml.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

10,301

Setupducompdb_kb5010524_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

873

Setupducompdb_kb5010524_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

738

Windows10.0-kb5010524-x64.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

15,331,034

Acmigration.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:21

368,952

Acres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:02

333,672

Appraiser.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:18

1,885,040

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

13/01/22

5:19

2,607,397

Appraiserres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:19

144,712

Diagtrack.dll

10.0.10586.10008

28/10/21

16:58

1,362,104

Facilitator.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:19

996,208

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:36

14,034,792

Migcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:31

9,057,608

Migstore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:31

1,237,312

Mitigation.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:57

281,456

Offline.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

8:29

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:02

279,368

Setup.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

10:33

293,192

Setupcompat.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:33

377,664

Setupcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:36

2,345,320

Setuphost.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

10:57

884,024

Setupmgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:56

961,896

Setupplatform.dll

1.60.19041.1554

13/01/22

10:31

9,574,208

Setupplatform.exe

1.60.19041.1554

13/01/22

10:31

169,792

Setupprep.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

10:36

10,874,224

Unbcl.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:31

1,098,056

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

8:29

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:03

2,767,688

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

8:29

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:36

1,427,960

Winsetup.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:33

3,689,272

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1554

13/01/22

10:31

74,088

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:04

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:55

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:10

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:55

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:51

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:06

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:01

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

5:02

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:54

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:47

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:03

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:09

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:04

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:05

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:59

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:19

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:00

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:04

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:17

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:19

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:15

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:13

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:15

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:08

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

15/06/21

19:40

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

16:58

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

17:00

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

16:59

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

17:01

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

17:01

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

28/10/21

17:01

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

28/10/21

16:58

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

13/01/22

10:57

112,496

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

28/10/21

16:58

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:04

125,752

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:19

465,728

Iismig.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:31

376,648

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

10:32

132,920

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:06

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:10

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:57

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:00

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:02

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:57

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:04

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:10

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:57

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

6:02

182,784

Analysiscmd.637777488813114941.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,869

Analysiscmd.637777488853319243.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,414

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,570

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:13

6,060

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

13,546

Getconfigvalue.637777485921657216.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486078646945.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777486082240666.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486149584098.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777486153334054.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486953844031.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637777486957750261.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,339

Getconfigvalue.637777486984000140.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637777486987750146.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,339

Getconfigvalue.637777486987906339.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637777486991656946.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,339

Getconfigvalue.637777487367031736.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637777487370937959.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,339

Getconfigvalue.637777487384844553.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,367

Getconfigvalue.637777488796072662.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488799822646.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.63777748836299934.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.63777748836462076.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488839982636.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488840339853.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.63777748866600408.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488870350375.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488897069016.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488900975240.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488947357558.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488951107529.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488978451159.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,367

Getconfigvalue.637777490176345398.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,375

Getconfigvalue.637777490180251632.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:13

122,151

Runstoredprocedure.637777486086146900.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777486103646838.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,604

Runstoredprocedure.637777486157553496.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777486961656496.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637777486991656946.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637777486995718804.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637777487375156690.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637777488803728909.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.63777748843873743.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488844177523.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488874413237.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488904881457.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488955013768.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777490184157905.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

467,861

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

8,654

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

12,628

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

12,238

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.1.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.1.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.10.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.10.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.11.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.11.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.12.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.12.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.13.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.13.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.2.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.2.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.3.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.3.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.4.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.4.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.5.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.5.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.6.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.6.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.7.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.7.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.8.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.8.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.9.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50016.9.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50016.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

284

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50016.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

1,016

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

1,136

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

570

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

694

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

570

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

696

Tạo gói metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

585

Tạo gói metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

719

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

563

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

683

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

553

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

563

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

687

Chạy gói analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

580

Chạy gói analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

709

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

580

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

709

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

560

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

679

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

557

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

675

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

602

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

739

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

562

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

687

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

560

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

685

Build.dbb

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.err

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

8,421

Build.ipc

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

14,262

Build.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

9,701

Build.metadata

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

6,220

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

14,936

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

382,697

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

3,313

Pre release.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

5,766

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:23

14,487

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

7,746

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

7,428

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

7,046

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

11,532

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

8,724

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,796

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,792

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

Fileinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

25,492

Packageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

554

Packagemetadata-arm64.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

191

Packagestructure.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

41,422

Prebvtpackageinfo.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

572

Setupducompdb_kb5010524.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

1,299

Setupducompdb_kb5010524.xml.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

9,239

Setupducompdb_kb5010524_cab_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

875

Setupducompdb_kb5010524_publish.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

740

Windows10.0-kb5010524-arm64.cab

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

13,387,942

Acmigration.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:43

365,416

Acres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:20

333,672

Appraiser.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:26

1,879,872

Appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

13/01/22

5:25

1,921,308

Appraiserres.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:29

144,184

Diagtrack.dll

10.0.10586.0

07/01/22

12:56

1,561,952

Facilitator.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:26

1,061,688

Mediasetupuimgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

14,051,656

Migcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:28

9,775,472

Migstore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:28

1,307,464

Mitigation.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:47

291,696

Offline.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

9:42

38,899

Reservemanager.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:20

278,888

Setup.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

11:28

297,328

Setupcompat.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

399,688

Setupcore.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

2,384,696

Setuphost.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

11:47

902,456

Setupmgr.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:47

1,011,560

Setupplatform.dll

1.60.19041.1554

13/01/22

11:28

10,356,072

Setupplatform.exe

1.60.19041.1554

13/01/22

11:27

173,880

Setupprep.exe

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

10,918,712

Unbcl.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:28

1,150,280

Uninstall.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

9:42

3,508

Updateagent.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:20

2,939,240

Upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

13/01/22

9:42

208,513

Windlp.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

1,478,608

Winsetup.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:30

3,733,312

Winsetupboot.sys

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

73,064

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:35

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:32

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:44

347,136

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:45

338,432

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:47

377,856

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:48

394,752

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:38

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

13/01/22

5:20

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:47

372,224

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:33

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:31

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:43

342,016

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:48

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:35

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:39

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:47

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:42

368,640

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:40

376,320

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:42

237,056

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:47

224,768

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:44

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:34

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:32

339,456

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:35

380,416

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:31

383,488

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:37

356,352

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:41

358,400

Appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:01

4,900

Edgemigrationplugin.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

12:55

923

Edpnotify-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:03

830

Fveapi-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:01

1,101

Ppipolicies-general-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:07

2,161

Ppipolicies-miracast-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:07

1,352

Starttiledata-replacement.man

Không được lập phiên bản

07/01/22

13:07

2,702

Edge.dat

Không được lập phiên bản

07/01/22

12:55

12,288

Edgemigrationplugin.dll

1.0.0.1

13/01/22

11:47

120,688

Edgeupdate.dat

Không được lập phiên bản

07/01/22

12:55

12,288

Tilestoremigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:22

132,968

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

5:28

499,048

Iismig.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:29

389,944

Sxsmigplugin.dll

10.0.19041.1554

13/01/22

11:27

143,176

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:42

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:45

355,840

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:40

323,072

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:41

348,672

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:36

336,384

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:40

182,784

Acres.dll.mui

10.0.19041.1554

14/01/22

5:39

182,784

3306cd0a-3fe4-42b8-8773-f52cd525f88cgetconfigvalue.637777488499502406.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,339

Analysiscmd.637777488471846155.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,875

Analysiscmd.637777488528408588.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

4,414

Analysiscmd.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,576

Branchconfig.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:13

6,090

Df48dafc-3516-4151-9a85-8f0dfb9f9899runstoredprocedure.637777488503408620.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

4,523

Full-tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

13,546

Getconfigvalue.637777485738648493.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486016603881.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777486020510124.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486086701294.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Getconfigvalue.637777486090508432.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,339

Getconfigvalue.637777486660842308.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637777486664748546.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637777486691216512.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637777486694966510.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637777486695279013.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,375

Getconfigvalue.637777486699029006.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,339

Getconfigvalue.637777487084082091.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,375

Getconfigvalue.637777487087988328.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,339

Getconfigvalue.637777487101275352.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

2,367

Getconfigvalue.637777488454681706.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637777488458431697.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637777488495596132.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637777488495752391.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637777488499502406.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637777488525596105.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637777488529502342.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637777488585751055.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,375

Getconfigvalue.637777488589489102.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,339

Getconfigvalue.637777488636459812.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,375

Getconfigvalue.637777488640209802.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,339

Getconfigvalue.637777488668022267.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

2,367

Getconfigvalue.637777489360612756.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

2,375

Getconfigvalue.637777489364206453.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

2,339

Getconfigvalue.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2,375

Microsoft.servicing.packaging.tools.aweprovider.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,000

Package.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:13

122,151

Runstoredprocedure.637777486024416374.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777486038848890.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,604

Runstoredprocedure.637777486094727179.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Runstoredprocedure.637777486668967293.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637777486699029006.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637777486702935257.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

4,523

Runstoredprocedure.637777487092056603.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

4,523

Runstoredprocedure.637777488462337939.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637777488503408620.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637777488533408598.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

4,523

Runstoredprocedure.637777488593528169.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777488644428553.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

4,523

Runstoredprocedure.637777489368268952.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

4,523

runstoredprocedure.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

4,523

Speed.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

461,046

Speed_flags.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

8,684

Createpkgcleanupcall.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

12,628

Insightsplatformcontext.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

132

Tasks.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:15

12,238

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.1.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.10.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.11.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.12.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.13.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.2.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.3.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.4.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.5.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.6.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.7.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.8.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

20

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

46

Runstoredprocedure.ispackagerejected.cy1pkg-50018.9.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

20

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.input.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

284

Runstoredprocedure.updatepackagingdatabuildcgdr.cy1pkg-50018.0.output.json

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

2

Nén 0-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

1,016

Nén 0-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

1,136

Sao chép nội dung files-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

570

Sao chép nội dung files-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

694

Sao chép nội dung symbols-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

570

Sao chép nội dung symbols-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

696

Tạo gói hàng metadata-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

585

Tạo gói hàng metadata-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

719

Thời release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

563

Thời release-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

683

Release-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

553

Chạy gencompdb-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

563

Chạy gencompdb-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

686

Chạy gói hàng analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

580

Chạy gói hàng analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

709

Chạy khối lượng tải analysis-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

580

Chạy khối lượng tải analysis-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

709

Đăng cab-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

560

Đăng cab-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

679

Đồng bộ data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

557

Đồng bộ data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

675

Tải lên phân tích gói data-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

602

Tải lên phân tích gói data-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

739

Xác thực content-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

562

Xác thực content-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

687

Xác thực package-info.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

560

Xác thực package-result.xml

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

685

Build.dbb

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.err

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.evt

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

8,398

Build.ipc

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

14,197

Build.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

9,699

Build.metadata

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.prf

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Build.wrn

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

0

Nén 0.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:18

6,220

Sao chép tệp thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

14,936

Sao chép ký hiệu thô.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

377,574

Tạo siêu dữ liệu gói.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

3,313

Pre release.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:21

5,786

Chạy gencompdb.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:22

14,554

Chạy analysis.log gói

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

7,770

Chạy payload analysis.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

7,452

Ký cab.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

7,046

Đồng bộ hóa data.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:16

11,532

Tải lên liệu phân tích gói hàng.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

8,724

Xác thực content.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:17

2,796

Xác thực package.log

Không được lập phiên bản

14/01/22

17:20

2,792

Tham khảo

Cập nhật phương Windows cài đặt với Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×