Mục lục
×

Tóm tắt

Bản cập nhật này sẽ giải quyết các sự cố sau:

  • Máy ảo (VMS) nằm trên một máy chủ có Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) enabled to start after installing the January 11, 2022 Windows update.

  • Các thuộc tính Active Directory không được viết đúng cách trong thao tác Giao thức Truy nhập Danh mục Nhẹ (LDAP) sửa đổi với nhiều thay đổi thuộc tính cụ thể.

  • Windows Servers có thể khởi động lại bất ngờ sau khi cài đặt bản cập nhật bản cập nhật Windows 11/01/2022 trên bộ kiểm soát miền (DC).

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện chúng tôi không biết về mọi sự cố ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Điều kiện tiên quyết 

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. SSU mới nhất cho Windows Server 2012 có thể được tìm thấy trong ADV990001 ở | Các bản cập nhật ngăn xếp Dịch vụ mới nhất

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp để cập 5010797. 

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×