Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cải tiến

Hiện đã phát sinh lỗ hổng đặc quyền trong một máy tính trên nền Linux đang chạy hình ảnh bộ chứa Microsoft SQL Server 2019 Linux. Để tìm hiểu thêm về sự cố, hãy xem mục CVE-2022-23276 để biết thông tin chi tiết.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật sau đây:

Thông tin Bổ sung

Để biết thông tin về cách cập nhật bộ chứa, hãy xem mục "Nâng cấp bộ chứa SQL Server trong bộ chứa" trong Triển khai và kết nối với bộ chứa Docker của bộ SQL Server chứa Docker.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×