Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Cải tiến này sẽ cập nhật cấu hình Transport Layer Security (TLS) của Dịch vụ DRDA để hỗ trợ định vị các chứng chỉ theo certificateCommonName, certificateDnsName và/hoặc chứng chỉFriendlyName.   

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy sau cho Máy chủ Tích hợp Máy chủ:

Bản cập nhật Tích lũy 5 cho Host Integration Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×