Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

14/06/2022

Phiên bản:

12.0.6169.19

Tóm tắt

Kẻ tấn công được xác thực có thể ảnh SQL Server bộ nhớ khi thực hiện truy vấn được tạo đặc biệt bằng $partition cách sử dụng $partition đối với bảng có chỉ mục Column Store. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem CVE-2022-29143.

Các cấu SQL Server này được cập nhật lên các bản dựng sau đây trong bản cập nhật bảo mật này:

  • SQL Server - Phiên bản sản phẩm: 12.0.6169.19, phiên bản tệp: 2014.120.6169.19

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách bật cập nhật tự động, hãy xem bài viết Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Chú ý Lô-gic phát hiện đã được cập nhật cho các bản phát hành bảo mật này và trong tương lai được đăng lên trang web Danh mục Microsoft Update. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập nhật lên lô-gic phát hiện Microsoft Update để SQL Server vụ.

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Biểu tượng Tải xuống Tải xuống gói ngay

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để đi đến bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft quét tệp này để tìm vi rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Quan trọng: Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Lưu ý: Bản cập nhật này được cung cấp thông qua Danh mục Microsoft Update cho tất cả các máy chủ đang chạy SQL Server, ngay cả khi Dịch vụ Báo cáo không được cài đặt. Việc cài đặt bản cập nhật bảo mật này là tùy chọn đối với các máy tính không lưu trữ Dịch vụ Báo cáo Microsoft SQL Server.

Thông tin Bổ sung

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt SQL Server 2014 SP3 hoặc bất kỳ bản phát hành SQL Server 2014 SP3 GDR nào thông qua bản phát hành SQL Server 2014 SP3 GDR này.

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 14 tháng 6 năm 2022.

Tên tệp

Hàm băm SHA256

SQLServer2014-KB5014165-x86.exe

8FEE4A043A2599DD4E0ACA8C420FC78BFC724C6AF3A21BB6F69A05BAB618580B

SQLServer2014-KB5014165-x64.exe

F51C60D6D787D16FD61D7F1DE64B85D67DAADC57335AE795D00C38A9D15E4DEB

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Mediainfo.xml

Not Applicable

636

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

21:55

Not Applicable

Setup.exe

2014.120.6169.19

64,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:04

x86

Setup.exe.config

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Sqlsetupbootstrapper.dll

2014.120.6169.19

190,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Finish.rtf

Not Applicable

4,580

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

127,893

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

126,093

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

82,264

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,538

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,318

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

123,374

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

80,805

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Mediainfo.xml

Not Applicable

636

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

21:55

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,002

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

46,439

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

120,603

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,177

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Sqlbrowser.msp

Not Applicable

2,850,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sql_as_spi.msp

Not Applicable

28,450,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlsupport.msi

Not Applicable

2,592,768

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

_hystwso.dll

2014.120.6169.19

54,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,213,200

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

x86

Xmlrw.dll

2014.120.6169.19

238,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

8kvdjs7l.con

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Setup.exe

2014.120.6169.19

64,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:04

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Wqgpawii.dll

2014.120.6169.19

190,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:07

x86

3bhfum3.rtf

Not Applicable

240,597

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ao1toqcp.rtf

Not Applicable

119,001

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Eaf2xdyj.rtf

Not Applicable

219,992

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Eokqvtgq.rtf

Not Applicable

319,235

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,538

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fv40ysea.rtf

Not Applicable

180,229

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Hecpq01h.rtf

Not Applicable

239,527

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

K3goxv51.rtf

Not Applicable

218,202

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

N36a8e_k.rtf

Not Applicable

315,829

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Nkouodyq.rtf

Not Applicable

218,218

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Seags2nn.rtf

Not Applicable

239,539

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Vggi0lbv.rtf

Not Applicable

219,972

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Wf4zzvmi.rtf

Not Applicable

503,125

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Yxk_yyym.rtf

Not Applicable

240,604

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Z3e3trbr.rtf

Not Applicable

115,407

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

_7mk6ots.chm

Not Applicable

123,374

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Clpiotej.rtf

Not Applicable

281,678

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Dld6g5-w.rtf

Not Applicable

347,804

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ebn5vy8h.rtf

Not Applicable

473,477

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ec1otldn.rtf

Not Applicable

347,791

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

4,580

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ifmgvgwy.rtf

Not Applicable

368,574

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Jm-8lamz.rtf

Not Applicable

160,859

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Lfjsscpl.rtf

Not Applicable

364,504

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

N6vtuds5.rtf

Not Applicable

364,521

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

P2yeezb7.rtf

Not Applicable

156,940

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rw7fpdtx.rtf

Not Applicable

345,354

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Xektv1yf.rtf

Not Applicable

1,027,739

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Xm39uszb.rtf

Not Applicable

368,587

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ywhty1h-.rtf

Not Applicable

447,440

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Zk6qwv4w.rtf

Not Applicable

345,372

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

3r-cb_t1.chm

Not Applicable

126,093

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

0otmu76l.rtf

Not Applicable

273,368

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

1apqmad_.rtf

Not Applicable

273,380

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

2_f-c7op.rtf

Not Applicable

282,416

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

6q3pco87.rtf

Not Applicable

203,963

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ay5agmzj.rtf

Not Applicable

356,527

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Diyxshfa.rtf

Not Applicable

483,350

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,484

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Hkimmome.rtf

Not Applicable

361,808

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Iegnlkad.rtf

Not Applicable

261,325

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Lbfk1_xh.rtf

Not Applicable

270,472

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Lbhs-nzy.rtf

Not Applicable

127,580

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Movdaowl.rtf

Not Applicable

131,175

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Pzhc4baf.rtf

Not Applicable

270,484

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

T0jmzx0l.rtf

Not Applicable

282,404

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ue2nkxpg.rtf

Not Applicable

261,319

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

N-thib51.chm

Not Applicable

125,285

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

3mdrfgho.rtf

Not Applicable

329,039

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

49q_4qe-.rtf

Not Applicable

332,630

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

8nd0ntzl.rtf

Not Applicable

155,940

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Eudp279p.rtf

Not Applicable

332,613

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

4,739

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

G2oavgsa.rtf

Not Applicable

441,928

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Giaxfpoj.rtf

Not Applicable

351,878

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Hxtzkwsk.rtf

Not Applicable

352,522

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Iwpdgmjz.rtf

Not Applicable

262,292

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Mx5oxzmu.rtf

Not Applicable

847,241

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Pvqdwlwd.rtf

Not Applicable

329,022

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Qdolkx7b.rtf

Not Applicable

352,509

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Tbjluqmf.rtf

Not Applicable

464,062

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Tcpxepa-.rtf

Not Applicable

149,952

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Ucj2lrdy.rtf

Not Applicable

351,861

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

O4giz1kf.chm

Not Applicable

124,527

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Bmltnhms.rtf

Not Applicable

239,971

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ck1k6vfq.rtf

Not Applicable

228,989

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Efhvyrw0.rtf

Not Applicable

528,116

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Fh35cf_a.rtf

Not Applicable

239,964

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,680

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

H2yy-g57.rtf

Not Applicable

251,215

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Klywzacd.rtf

Not Applicable

331,878

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Lmtz5sbu.rtf

Not Applicable

228,977

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Naik3mzn.rtf

Not Applicable

250,383

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Qzuoakhn.rtf

Not Applicable

325,660

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rdvjrtvy.rtf

Not Applicable

119,493

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rs6ve0_t.rtf

Not Applicable

251,222

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ujtlivuh.rtf

Not Applicable

191,122

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Wsyyjyqj.rtf

Not Applicable

122,599

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Zahewscx.rtf

Not Applicable

250,370

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

M2izl-hn.chm

Not Applicable

125,222

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

04nq4c7a.rtf

Not Applicable

1,294,143

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Aj1qu2og.rtf

Not Applicable

3,856,710

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

E2km9epy.rtf

Not Applicable

559,321

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

F54kk5g9.rtf

Not Applicable

1,259,293

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

5,431

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fpzgefyy.rtf

Not Applicable

1,958,710

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Iydjskhc.rtf

Not Applicable

998,607

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

N5xkubpx.rtf

Not Applicable

1,357,453

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

N8zol3w3.rtf

Not Applicable

1,303,672

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Phy9shcp.rtf

Not Applicable

1,946,765

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Pptg8tuk.rtf

Not Applicable

530,699

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Qwpsqnmk.rtf

Not Applicable

1,303,682

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rvfhn0iu.rtf

Not Applicable

1,259,306

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ugtzuuis.rtf

Not Applicable

1,357,441

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Xwqmpx1s.rtf

Not Applicable

1,294,156

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fi2wnew4.chm

Not Applicable

128,988

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

1x9mm3ww.rtf

Not Applicable

196,564

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

4nd4nuht.rtf

Not Applicable

428,103

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

881uklc3.rtf

Not Applicable

312,532

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

9dse5qhy.rtf

Not Applicable

429,127

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Efgbmdqz.rtf

Not Applicable

449,456

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

6,847

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fzjon8qb.rtf

Not Applicable

428,116

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Hqgp52kg.rtf

Not Applicable

429,144

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

I6d9d7ar.rtf

Not Applicable

590,568

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Iqnby3oh.rtf

Not Applicable

618,336

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Mmzucmcb.rtf

Not Applicable

449,444

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Nqajjmzr.rtf

Not Applicable

1,202,828

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

N_gvcmnx.rtf

Not Applicable

182,518

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Snz7rki_.rtf

Not Applicable

460,500

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Tlnrax4d.rtf

Not Applicable

460,512

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

_-opn6sl.chm

Not Applicable

130,852

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

3rdbh-p4.rtf

Not Applicable

89,420

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

4kdhuz4s.rtf

Not Applicable

89,970

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

7krl9xz2.rtf

Not Applicable

170,618

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

7qpnmu9k.rtf

Not Applicable

325,948

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

8mjorsnz.rtf

Not Applicable

218,404

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Aztcqpaz.rtf

Not Applicable

255,981

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,002

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fmxfwu7c.rtf

Not Applicable

136,533

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Lg2_9mqy.rtf

Not Applicable

180,488

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Ppyxt17x.rtf

Not Applicable

170,607

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Udvcp-i2.rtf

Not Applicable

175,119

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Wjq7yptl.rtf

Not Applicable

175,167

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

X6smcpn1.rtf

Not Applicable

218,392

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Ymreffjj.rtf

Not Applicable

180,488

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Zt_h_mny.rtf

Not Applicable

286,298

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Rqs-w6hm.chm

Not Applicable

120,603

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

19,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

21,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

18,352

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

18,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

21,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

Not Applicable

1hz34s5d.rtf

Not Applicable

127,553

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

3cszxwba.rtf

Not Applicable

255,968

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

D8t_iinc.rtf

Not Applicable

255,956

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Epttkcwp.rtf

Not Applicable

264,184

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,560

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Hwbdvsai.rtf

Not Applicable

269,064

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

J1xwwzts.rtf

Not Applicable

269,070

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Mmr7yfsz.rtf

Not Applicable

346,248

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Nwjklnxh.rtf

Not Applicable

264,167

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

P-f_59cr.rtf

Not Applicable

514,034

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Upcnzeec.rtf

Not Applicable

340,331

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

X-jdwjsy.rtf

Not Applicable

254,617

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Zxtbtlqu.rtf

Not Applicable

254,619

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

_2upwghb.rtf

Not Applicable

117,041

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

_ukjedcu.rtf

Not Applicable

199,684

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Bfskvzvo.chm

Not Applicable

125,087

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

- fb6pr51.exe

12.0.6169.19

60,856

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

- fqp6rvm.dll

12.0.6169.19

395,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

- ho1ccps.dll

12.0.6169.19

135,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

- lt9lv73.dll

12.0.6169.19

905,632

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

- zpe-ykw.dll

12.0.6024.0

166,688

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

0ias8ujb.con

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

0lq_b1ha.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

1s-w4pfl.xml

Not Applicable

10,812

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

2lxnim4v.dll

12.0.6169.19

406,464

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

3q6fd4k7.dll

12.0.6169.19

25,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

3z9ljlfx.dll

12.0.6169.19

133,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

3zfhxzsf.xml

Not Applicable

5,123

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

6beqatjb.dll

12.0.6024.0

237,344

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

7dzucd9a.dll

2014.120.6169.19

58,784

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

7tdxxib2.dll

12.0.6169.19

94,136

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

7tiduluh.dll

12.0.6169.19

65,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

7tyxmwks.dll

12.0.6169.19

353,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

8oehlkg_.xml

Not Applicable

13,124

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

8p_ps0qg.dll

12.0.6169.19

52,664

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

91fha9xu.dll

12.0.6169.19

75,184

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Addnode.xml

Not Applicable

11,278

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Aebnpb-i.dll

12.0.6169.19

1,535,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Avbsvosc.dll

12.0.6024.0

231,208

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

B0k-cfdu.exe

12.0.2000.8

47,808

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x64

Bli18wvi.dll

2014.120.6169.19

42,400

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Bxrskaas.dll

12.0.6169.19

221,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Bzndmdcv.dll

12.0.6169.19

709,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

C4z53hep.xml

Not Applicable

4,911

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

D1i971ne.dll

12.0.6169.19

167,360

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Elmnluyi.dll

12.0.6169.19

1,222,584

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Epdjesuo.dll

12.0.6169.19

75,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Erphhb-h.man

Not Applicable

528

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

Not Applicable

Euqmwqfl.dll

12.0.6024.0

139,048

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Evr2pguf.dll

12.0.2000.8

138,944

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Ezv4cflk.uic

Not Applicable

6,927

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

F6dfay5d.dll

12.0.6024.0

46,368

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:20

x86

Fb1fw3j6.xml

Not Applicable

19,169

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Fo-qtedg.dll

12.0.6169.19

124,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

G214lwwk.dll

12.0.6169.19

56,752

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Hdfymixc.dll

12.0.0.0

65,216

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Hfbeghvo.dll

12.0.6169.19

74,168

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Hgxedhyl.dll

12.0.6169.19

77,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ila-bkxp.dll

12.0.6169.19

106,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Is4o13on.dll

12.0.6169.19

80,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

It1kwfcb.dll

12.0.6169.19

165,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ja8kibar.dll

12.0.2000.8

33,472

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Jt74qclw.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Jtistxc3.dll

12.0.6169.19

79,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Jumtdbh7.dll

12.0.6169.19

358,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Jynbrlza.dll

12.0.2000.8

315,072

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Kdridfel.dll

12.0.2000.8

68,800

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Kdyz34jp.con

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Kswr3ruk.con

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

L0406_gr.dll

12.0.6169.19

485,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

L6lxah5i.dll

12.0.6169.19

255,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lhqtlt2q.dll

12.0.6169.19

180,152

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lqmdyboh.xml

Not Applicable

14,415

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Luszud0l.dll

12.0.6169.19

71,616

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lxpnt_ri.xml

Not Applicable

24,990

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Mceokqck.dll

12.0.6169.19

25,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mg2yenry.dll

1.0.0.0

143,040

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Mj1gy_do.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Mlt_rtkq.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Mokqpptt.xml

Not Applicable

13,017

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

495,296

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Nisz2yym.dll

12.0.6169.19

141,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Nrtiu-iu.dll

12.0.6169.19

98,736

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

O-jjt4y3.dll

12.0.6024.0

386,848

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

O-y8c8az.xml

Not Applicable

19,204

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

O6ohrmq_.dll

12.0.6169.19

1,614,240

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Oax0i8iu.exe

12.0.2000.8

48,320

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:17

x86

Oqdtlxqg.dll

12.0.6024.0

85,816

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

P1ijxm5n.dll

12.0.6169.19

1,355,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Package.xsd

Not Applicable

8,843

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

x86

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

x86

Pt7h40cj.xml

Not Applicable

5,871

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Pwicmre8.dll

12.0.6169.19

2,029,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

P_djlcki.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Q5jfhwep.dll

12.0.2000.8

328,896

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Q6mpzafg.dll

12.0.6169.19

36,256

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Qphmbavs.exe

12.0.6169.19

394,688

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Qrbnefen.xml

Not Applicable

8,697

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

R68vl2rn.dll

12.0.6169.19

128,960

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Rh_qeat4.dll

12.0.6169.19

44,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

S2fsqbue.dll

12.0.6169.19

93,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

S3i6zi0x.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Setuparp.exe

12.0.6169.19

75,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Sqlboot.dll

2014.120.6169.19

162,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlcab.dll

2014.120.6169.19

86,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlconf.dll

2014.120.6169.19

39,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlmu.dll

2014.120.6169.19

58,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlsccn.dll

2014.120.6169.19

56,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Taefhn4d.dll

12.0.6169.19

407,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Tfmsmdtq.dll

12.0.2000.8

44,224

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Tnpihmfu.dll

2014.120.6169.19

272,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Tsufy_9v.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ukkoo72p.dll

12.0.6169.19

75,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ur-izon1.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Uzfs38aj.dll

12.0.6169.19

346,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

V2lm9vez.xml

Not Applicable

5,564

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Vca8bkjk.dll

12.0.2000.8

501,440

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Vjix3jf4.dll

12.0.6169.19

740,256

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Vqn9j35y.dll

12.0.6169.19

25,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

W2qyfd7q.con

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

W2_gw0px.dll

12.0.6169.19

26,544

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Wm5qlash.dll

2014.120.6169.19

718,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

X4uimlz1.dll

12.0.6169.19

372,656

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xzy4sm5g.dll

12.0.6169.19

348,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Y1lnbqsu.dll

12.0.6169.19

3,723,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Yhegtzvl.dll

12.0.2000.8

30,912

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Z4pjdq-n.dll

12.0.6169.19

46,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Zhcnc21l.xml

Not Applicable

3,530

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Zni84waz.dll

12.0.6024.0

162,600

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Zqf-b2gx.con

Not Applicable

709

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Ztjjhmsg.xml

Not Applicable

1,267

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Zy1arao3.dll

12.0.6024.0

110,368

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

_83y8_vp.dll

12.0.6169.19

237,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

_hvk7oqf.dll

12.0.6169.19

350,112

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

_rs75kt5.dll

12.0.2000.8

32,960

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

20:44

x86

_x_ihqoe.dll

12.0.0.0

102,080

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

- i5pcwxz.dll

12.0.6169.19

169,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

287r3e7d.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

5r5n4igi.dll

12.0.6169.19

989,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

6fwrm5_z.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

6nhjnvzm.dll

12.0.6024.0

200,480

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Br3qigfm.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Cjbr9qg3.dll

12.0.6169.19

21,952

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Djpsuwtf.dll

12.0.6169.19

972,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Etawh1ie.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gblxlvsc.dll

12.0.6169.19

186,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Giymeqt-.dll

12.0.6169.19

837,560

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ivud-mxr.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Jf7wbbdq.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Jmlnleu4.dll

12.0.6169.19

67,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Jpo8r6rj.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Jst9gbjo.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Jwr4f-qa.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

K3gozols.dll

12.0.6169.19

17,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Kmmm39wl.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lhmtficd.dll

12.0.6169.19

16,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mqnubyms.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Msfbkzon.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ochlde1y.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ormtep5s.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Pb5tcfo_.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Peug4bxy.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Pmvvpxfi.dll

12.0.6169.19

96,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Q-t6cuwf.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Q1wqtzyr.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Qei6qra0.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qhgce7bm.dll

2014.120.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qlpixlty.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qmgdjg8l.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qos8uzde.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Ryggqcaa.dll

12.0.6024.0

73,296

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Sjswpqrd.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Tuow4g46.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Uauyliqo.dll

12.0.6169.19

784,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Uiyb_mdt.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ut-vtyz6.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Wx6kpb6m.dll

12.0.6169.19

51,136

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xidy1wk-.dll

12.0.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yk_8kvah.dll

12.0.6169.19

59,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yry9lmft.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yy_x6h45.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yzydhvq-.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Z4cvxorp.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

- ueayipt.dll

12.0.6169.19

67,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

0rkk6t1o.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

0wzzze4r.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

14zxxcci.dll

12.0.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

3pqgznmv.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

5-dxq4zo.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

6u-xvp_j.dll

12.0.6169.19

21,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

A-gbcfti.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Abw41mwh.dll

12.0.6169.19

386,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Axz8uudu.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Ay9obw_t.dll

12.0.6024.0

69,416

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

A_udnt8w.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Cwrcuk9m.dll

12.0.6169.19

972,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Eah4acvl.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Gxbo-eaf.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

H_ehtshl.dll

2014.120.6169.19

157,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

I1asfwmf.dll

12.0.6169.19

788,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

I3brf1mf.dll

12.0.6169.19

169,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Irgrwtqm.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Jhdgvarj.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Jzzbkopl.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Kgd_ilqt.dll

12.0.6169.19

976,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lwdbbwk2.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Meg-6ea3.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mnfyt9rr.dll

12.0.6169.19

18,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mq5tielw.dll

12.0.6169.19

71,584

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Nnqvefno.dll

12.0.6169.19

67,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ohkzaofw.dll

12.0.6024.0

200,488

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Prnbttuw.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qm1imjni.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qxe39yw7.dll

12.0.6169.19

341,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

R8s8t3oz.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Rci_hx-i.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Sti0ct3q.dll

12.0.6169.19

17,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

T8rdtibb.dll

12.0.6169.19

96,160

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

T_3lxumf.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Uiqnjdrz.dll

12.0.6024.0

85,792

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Urf1hmd9.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

V9hilb2f.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xzkwwn7w.dll

12.0.6169.19

55,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yfadz25i.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Yybwbdul.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Z7uwdl5f.dll

12.0.6169.19

186,272

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Zi1lto6o.dll

2014.120.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Zu2zwywc.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

_nsvksfj.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

_xx74mxb.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

- zkr7h7d.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

1zeklzoh.dll

12.0.6169.19

18,360

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

2bcaf0tt.dll

12.0.6169.19

899,000

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

4h-npaup.dll

2014.120.6169.19

161,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

5lc8a5hc.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

6ew2zpbq.dll

12.0.6169.19

976,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

6kwhnn1s.dll

12.0.6169.19

391,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Aw24hf9d.dll

12.0.6024.0

73,504

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

B1aodvlw.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Bqjd1iw9.dll

12.0.6169.19

210,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Bqr7cjhy.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Ckvlr43j.dll

12.0.6024.0

85,816

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Cnmmuayr.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Cszfdq4p.dll

12.0.6169.19

18,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Dcjuzbin.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Dnqz5nkl.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

E7o2nxrk.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

En7whqf9.dll

12.0.6024.0

204,368

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Fwafrokd.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Gtqkdn-n.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

H4zu_ucx.dll

12.0.6169.19

19,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

H9asvtni.dll

12.0.6169.19

190,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Hklcmlga.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Jompyedv.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Jvydxmca.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Kxashyzv.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Kxywft2f.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Nljk7dzv.dll

12.0.6169.19

100,272

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Osfe7not.dll

2014.120.6169.19

30,656

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Pdwpjdil.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Picmni81.dll

12.0.6169.19

92,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Rlliymwi.dll

12.0.6169.19

71,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Sogcjgke.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Tk9baddf.dll

12.0.6169.19

169,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

T_n9l5kp.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Uc5ef3wn.dll

12.0.6169.19

792,480

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Umkgpxjj.dll

12.0.6169.19

15,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Usjbqa4u.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vavf99oq.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vihgv6e_.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vqox2mor.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Vyqc2pnu.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Wpp_e7aa.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xc4fvpc4.dll

12.0.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Ydd79yeq.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Yxpul6jo.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Zaefkd9v.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

- xfen0ja.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

- zs_hjn0.dll

12.0.6169.19

759,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

1cmpfqj6.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

2ynhqedk.dll

12.0.6169.19

18,360

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

3zaowtxx.dll

12.0.6169.19

96,184

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

5yzq4y3x.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

8kfp9fla.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

8kyfxyeo.dll

12.0.6169.19

169,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Bn12_m7n.dll

12.0.6169.19

182,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Bp_slwds.dll

12.0.6169.19

29,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

D0cesmws.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Ezzc_y7b.dll

12.0.6169.19

59,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ft0vx6_f.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gaygrncu.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gjx36b1v.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gmkvotx1.dll

12.0.6024.0

73,512

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Hgndybkw.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Iqqhknah.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Miy-ypxa.dll

12.0.6169.19

972,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mliumvm6.dll

12.0.6169.19

83,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mtrg7cp4.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Nyu8-rhw.dll

12.0.6169.19

17,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Oajxej1z.dll

12.0.6169.19

985,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Oqhmyxjf.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Pcs9rc2m.dll

12.0.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Pfnt_jx9.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

P_iknpvz.dll

12.0.6169.19

15,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qep8ikgf.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Qn73arwo.dll

2014.120.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qnnicbxw.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Rjrvlecj.dll

12.0.6169.19

17,344

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

S2rhik5r.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Sawihwjz.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Sfxhewlf.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Tpdf1dv4.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ufhfuvem.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ujg6mup-.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Uxflsf8a.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

V1ptkmsb.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Vtbo33-e.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Wquz_nef.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

X3eelwln.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Xco628lu.dll

12.0.6169.19

837,560

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Yfirixtm.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Yvvbxur5.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Zg9u-ryo.dll

12.0.6024.0

200,480

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

_bdbok0o.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

0daznere.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

0f8c9eip.dll

12.0.6169.19

87,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

0xs3cs-j.dll

12.0.6169.19

19,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

1dbsk0o7.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

1nptrllc.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

2dtzye2u.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

2iysmqtb.dll

12.0.6169.19

169,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

2orshdxf.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

38tpnuci.dll

12.0.6169.19

18,352

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

5sd1ije1.dll

12.0.6169.19

985,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

7-z_tz38.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

8gtyb63n.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

9spm7jh6.dll

12.0.6169.19

16,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

An9f1mvq.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Bgk-agth.dll

12.0.6169.19

104,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Bhuzjwbo.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Bvrvnb4m.dll

12.0.6169.19

948,144

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

D6fby0fl.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ebfkg2vu.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Egha2c0a.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Fajcmzqc.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Fsgnilof.dll

12.0.6169.19

55,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

F_w-62me.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Giexob7n.dll

12.0.6169.19

821,168

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ieymyvvg.dll

12.0.6169.19

21,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Josx4g2p.dll

2014.120.6169.19

165,808

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Kf74j3rr.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Kjihnjdq.dll

12.0.6024.0

216,864

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Lx3ej9do.dll

12.0.6169.19

407,472

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mknk8imx.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Mqmxvgix.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Nangxwtp.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Nj6g-ore.dll

12.0.6169.19

75,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

O_hzetzu.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

P9syteqp.dll

12.0.2000.8

167,616

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Qq-jr87n.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qtslnvrq.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

U5fnlfwe.dll

2014.120.6169.19

21,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Uggfniec.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Uxmfbbuw.dll

12.0.6169.19

202,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Vy02vgcn.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Wr56jvno.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xmnxgwet.dll

12.0.2000.8

36,544

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Y99xcezh.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yk1pziha.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Yxgjgj97.dll

12.0.6024.0

73,296

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ze_pof03.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

- o4owl55.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

- ontfqse.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

- ybgyxuh.dll

12.0.6169.19

87,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

1jqpdwgf.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

1x0ue7sw.dll

12.0.6169.19

972,736

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

2qkkawai.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

6fcmqxlb.dll

12.0.6169.19

190,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

6srbrkyi.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

88bkepl4.dll

2014.120.6169.19

161,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

9_bn1rjz.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

A2hpibfq.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ad0nzsid.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Akwxcybr.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Cy4jjq6f.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Dvwfzw_y.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Dziyzhbc.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ezddxmjv.dll

12.0.6169.19

837,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gjyxnvtz.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Go709sde.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Hcpe-opp.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Hxoaz2ul.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Icpzcmtf.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Jlwvyxu-.dll

12.0.6169.19

96,192

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Jmapc_bw.dll

12.0.6024.0

85,800

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Jsotpm-p.dll

12.0.6169.19

169,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

L0mc-lzd.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Le1drbb2.dll

2014.120.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Lhpahuqt.dll

12.0.6169.19

59,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Li5uniw_.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Ltkw9rlv.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

M72lwxqp.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mesgsr79.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Mfuuajs6.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Nlrh43vn.dll

12.0.6169.19

47,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Nnk6aytf.dll

12.0.6169.19

17,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ntwmzutw.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Omiw6rxb.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

P4xmczln.dll

12.0.6169.19

16,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Rh7xkkn4.dll

12.0.6169.19

853,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Uqm6ytgj.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Vfntljjh.dll

12.0.6024.0

73,504

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Vrinurzg.dll

12.0.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Waet38z2.dll

12.0.6024.0

200,504

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Yrmj3qht.dll

12.0.6169.19

784,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Zch7kmyr.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Zwpsbumt.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

_m9aqcag.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Axei69kc.msp

Not Applicable

868,352

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Fixwsq0a.msp

Not Applicable

856,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Vngiwq9l.msp

Not Applicable

860,160

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

0od6atoe.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

11k9f1dx.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

2imc-nt8.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

3kg9qwpe.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

3vcarnf3.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

4gju1qwq.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

4mvb-hgf.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

51yxlhoj.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

7nxzv_sg.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

7pbagqn7.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

7vktnim5.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

C07e7dzv.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Dbzp7ltv.dll

12.0.6169.19

21,952

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Dnwfkkwj.dll

12.0.6169.19

972,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

E7givpia.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Ejywoal-.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Fybpuczm.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Gruqchfk.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Gwno8cfa.dll

12.0.6169.19

182,208

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Ilae3keh.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Imqdij2l.dll

12.0.6169.19

378,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

J3kkwu8z.dll

12.0.6024.0

69,200

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

Jiewyct5.dll

12.0.6169.19

772,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Lg7mmlpn.dll

12.0.6169.19

96,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Lvljqxd8.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Mog7uhkl.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Mxg-lfz0.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

O-k23s95.dll

12.0.6169.19

837,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Oadjdn6p.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Okexdrbk.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Ov4sk6ia.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Pk1if_tw.dll

2014.120.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qeq2btqg.dll

12.0.6169.19

16,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Qp0glw_x.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Scef7qut.dll

12.0.6024.0

196,176

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

Soq9ndsd.dll

12.0.6169.19

919,480

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Tasjti6x.dll

12.0.6169.19

169,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Tdc64soh.dll

12.0.6169.19

17,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Vewec3yb.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Vtzw_y7u.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

W8hpgoro.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Xfgd4hdc.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Xhtu1gsa.dll

12.0.6169.19

47,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Xw0nvvel.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Zlgiben_.dll

12.0.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

_g2xp973.dll

12.0.6169.19

18,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

_yvfxq04.dll

12.0.6169.19

210,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

0op_es7z.dll

12.0.6169.19

79,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

1vfu8uls.dll

12.0.2000.8

27,840

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

3jysb5ly.dll

12.0.6169.19

980,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

3xajrspu.dll

12.0.6169.19

20,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

5vjilhjc.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

6-4b0-vi.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

7shfm3sd.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

9ozftc8b.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Basciljd.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

B_g5otww.dll

12.0.6169.19

20,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Cacgdcu_.dll

12.0.2000.8

167,616

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Cimxiitc.dll

12.0.6169.19

169,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Dbdrxpam.dll

12.0.6169.19

214,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ed0uupn0.dll

12.0.6169.19

59,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Exnrryvp.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Fvmyjxc2.dll

12.0.6169.19

79,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Fxsenthl.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Gbgoj9fm.dll

12.0.2000.8

57,024

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Hpgz5pwj.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Jzphdkuq.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ks9yiorl.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ocp9ar9p.dll

12.0.6169.19

18,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ocqxrzxj.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Plmcfshp.dll

12.0.6169.19

92,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Pymgugvz.dll

12.0.6024.0

249,424

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Q9hgew_-.dll

12.0.6169.19

1,243,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Qlniljza.dll

12.0.6169.19

15,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Qrowzzxv.dll

12.0.6169.19

19,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Sipsdljm.dll

2014.120.6169.19

22,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Swcqllfh.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

T2uxepyc.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

U4r8yinz.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Uehjybfw.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vao-1wnd.dll

2014.120.6169.19

174,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vbhkil4g.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vifh-i8b.dll

12.0.6169.19

63,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Vvbyim79.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Wvjkkn8f.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xagdpcvt.dll

12.0.6024.0

77,392

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Xgmygtyd.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ymhghkqu.dll

12.0.6169.19

22,464

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Ymm8eqkg.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ynauee0l.dll

12.0.6169.19

440,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Yoojrv3i.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Z2ztvpxn.dll

12.0.6169.19

112,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Z7yo3kw0.dll

12.0.6169.19

1,005,472

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Ztqenbun.dll

12.0.6169.19

63,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

0jkct74z.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

1-dz0i5z.dll

12.0.6169.19

763,808

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

1ojp5glq.dll

12.0.6169.19

960,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

31_nzrsa.dll

12.0.6024.0

85,792

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

3pym2ka7.dll

12.0.2000.8

24,768

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

5eubrxjz.dll

12.0.6169.19

16,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

6ocxqjaf.dll

2014.120.6169.19

149,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

8cjuoh0z.dll

12.0.6169.19

341,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

8qetcizz.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

8xuqfdlc.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Cdlgbee1.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Chl5vzcg.dll

12.0.6169.19

26,016

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Cxdstr_9.dll

12.0.6169.19

358,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Fm4ycppw.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Fneiyzek.dll

12.0.6169.19

16,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Fzscuwhq.dll

12.0.6169.19

92,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Gzfdsyuf.dll

12.0.6024.0

69,416

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Hoo7u7dz.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Hyfcmeu8.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

J4w8r6j8.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

K11mwcnv.dll

12.0.6169.19

173,984

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Kwvarpzy.dll

12.0.6169.19

837,560

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Kxnqcf7y.dll

2014.120.6169.19

20,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Muci-h0a.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Mw1ag2ds.dll

12.0.6169.19

59,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Nowfmw6c.dll

12.0.6169.19

59,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Opc-1zzr.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Oy0_w_lu.dll

12.0.6169.19

26,552

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Panncihx.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Pikb4rg-.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qehsyprl.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Qytj9kg6.dll

12.0.6024.0

175,696

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

R_s8fhye.dll

12.0.6169.19

79,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Stlpshhb.dll

12.0.6169.19

686,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

U0g3argh.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Un-vvg0o.dll

12.0.6169.19

169,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

W72dns4o.dll

12.0.6169.19

18,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Wcictdzy.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xjuv8yiz.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Xmuk-klk.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Yt5gar2p.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Zafiisgt.dll

12.0.6169.19

22,448

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Znq2lbpp.dll

12.0.6169.19

17,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Zthwueet.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

_thdhaqu.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

_vzdi4kr.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

386umwpm.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

3dsyrsga.dll

12.0.6169.19

18,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

3lqieynb.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

3p0fo3ej.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

4xkptbyy.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

5fpvi0qm.dll

12.0.6169.19

17,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

713kfbrg.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Arge9xuq.dll

12.0.6169.19

694,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Azfcdoub.dll

2014.120.6169.19

20,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

B5vwpuxr.dll

12.0.6024.0

85,800

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Bhqdacts.dll

12.0.6169.19

173,984

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Cvrjc_mv.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Cwx2igqu.dll

12.0.6024.0

179,792

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ehyhogjp.dll

12.0.6169.19

964,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

F5qs0hpv.dll

12.0.6169.19

26,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Fbzb7luv.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Fzlpqy5r.dll

12.0.6169.19

210,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Htyu3lre.dll

12.0.6169.19

67,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Jr691utf.dll

12.0.6024.0

65,104

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Juz7q16x.dll

12.0.6169.19

759,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

K1ha7cnr.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

K5t8hauz.dll

12.0.6169.19

87,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Kztao1x0.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Lkhlhhjj.dll

12.0.6169.19

79,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Lzfap2nj.dll

12.0.6169.19

16,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

M-6uuuzs.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

M77o3ods.dll

12.0.6169.19

59,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

N8kypbz0.dll

12.0.6169.19

22,448

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Obshvhpg.dll

2014.120.6169.19

149,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Pg9r8qha.dll

12.0.6169.19

63,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Rncbbm-6.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Robm84gb.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Rttts0b0.dll

12.0.6169.19

169,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

U4uzvskw.dll

12.0.6169.19

63,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Ul3stgbe.dll

12.0.6169.19

15,264

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Vgzdoifl.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Wrlx1q95.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Xtcrcfua.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Yhaniujs.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ypxzrlo0.dll

12.0.6169.19

362,400

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Ys0lxigv.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Yvuocw94.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Zmgyrce1.dll

12.0.6169.19

92,080

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Zrqhejrz.dll

12.0.6169.19

26,528

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

_q1yycrw.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

_xakr_dz.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Inms6czv.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Noglcwio.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

8tswcm5c.rtf

Not Applicable

892,541

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

9jayojha.rtf

Not Applicable

380,586

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

C3vxhakb.rtf

Not Applicable

380,599

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Dd9qahge.rtf

Not Applicable

178,542

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

E0-qdher.rtf

Not Applicable

827,983

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

6,590

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Fpk1z7wp.rtf

Not Applicable

635,235

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Jo0xdqwd.rtf

Not Applicable

893,581

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Lyq6ffri.rtf

Not Applicable

497,456

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

M_d22tmh.rtf

Not Applicable

790,225

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Pwpalqqs.rtf

Not Applicable

177,727

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Qnhl3us7.rtf

Not Applicable

827,971

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rmagfmpu.rtf

Not Applicable

790,243

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Xrtdtfvp.rtf

Not Applicable

495,003

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

_l-zrfyu.rtf

Not Applicable

892,553

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Osp9rzgr.chm

Not Applicable

126,921

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

05n70la9.rtf

Not Applicable

351,910

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

48n0lsna.rtf

Not Applicable

125,611

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

5dazltut.rtf

Not Applicable

236,300

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Bjren1x6.rtf

Not Applicable

248,268

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ex1ltxna.rtf

Not Applicable

236,288

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,522

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

H_7aitw3.rtf

Not Applicable

121,345

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Jwrxykjs.rtf

Not Applicable

261,873

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Kn3hqbm7.rtf

Not Applicable

258,436

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Lxo3galj.rtf

Not Applicable

261,866

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Q7e66qfp.rtf

Not Applicable

198,009

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Rcxtgipn.rtf

Not Applicable

248,250

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

U6aati8g.rtf

Not Applicable

258,448

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Vhreqoa3.rtf

Not Applicable

359,848

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

_xikfhdr.rtf

Not Applicable

493,416

Ngày 26 tháng 7 năm 2018

11:54

Not Applicable

Dgfiw3xj.chm

Not Applicable

125,510

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Ck7w3_cg.dll

2014.120.6169.19

46,000

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Sqlboot.dll

2014.120.6169.19

162,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

9ynn2y4i.dll

12.0.6169.19

198,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Bnnnbwki.dll

12.0.6024.0

596,048

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

K_-qwg8j.dll

12.0.2000.8

44,224

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

_yafabdp.dll

12.0.2000.8

137,408

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

1h2xs24u.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

H9fq0xab.dll

12.0.6024.0

89,896

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Orypdujo.dll

12.0.6024.0

343,840

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Sxfxe_9t.dll

12.0.2000.8

27,328

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

3jmtg1jb.dll

12.0.2000.8

36,544

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Fc2tmdkh.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Lxri00wa.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Rlhgmzpp.dll

12.0.6024.0

356,152

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

2kljcn1y.dll

12.0.2000.8

27,328

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

C54zrkkm.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

H5__dok9.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Oararlam.dll

12.0.6024.0

356,136

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ggcyiers.dll

12.0.2000.8

36,544

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

L4-se-qj.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

V7px0xx4.dll

12.0.6024.0

355,920

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Zq70sstd.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

8cckgntl.dll

12.0.6024.0

360,016

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Fdvimnms.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Q9ue1qrt.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Ywldngfe.dll

12.0.2000.8

27,840

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

6wc9i2-y.dll

12.0.2000.8

36,544

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:28

x86

Nlepsyhu.dll

12.0.6024.0

356,152

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ommojh1u.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

U03mvdvd.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Krn32zop.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Ogzjqs6k.dll

12.0.2000.8

26,816

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Rbtfebis.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

Xla8iph5.dll

12.0.6024.0

327,248

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

04utdmqq.dll

12.0.6024.0

360,224

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

8-tptbbw.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Bvyj7-zq.dll

12.0.2000.8

28,864

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Pdpqteux.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Irwnvu4n.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:28

x86

Xotti0va.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

9znk2o6z.dll

12.0.6024.0

356,128

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Uxapwup8.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:28

x86

Xr3g8tqx.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

B3nacfhk.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Ss0nicam.dll

12.0.6024.0

355,920

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Witdaol4.dll

12.0.2000.8

25,280

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

37hpravq.lm8

8.0.50727.6229

626,688

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

47hpravq.lm8

8.0.50727.6229

548,864

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

57hpravq.lm8

8.0.50727.6229

479,232

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:32

Not Applicable

Pql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

69,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:40

Not Applicable

Qql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,093,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Rkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

40,960

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Rql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,105,920

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Rwfvlhtq.lm8

8.0.50727.6229

97,280

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

Skn09qps.lm8

8.0.50727.6229

45,056

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Sql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

57,856

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:30

Not Applicable

Tkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Ukn09qps.lm8

8.0.50727.6229

57,344

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Vkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

65,536

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Wkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Xkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Ykn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Zkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Ansiatl.dll

8.0.50727.6229

114,688

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:10

x86

D3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

Dz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:40

Not Applicable

Ez1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Fz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Gz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:30

Not Applicable

B3t3z6j5.7ag

Not Applicable

466

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

C3t3z6j5.7ag

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

E3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

Bz1v718o.6n8

Not Applicable

2,372

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

Cz1v718o.6n8

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Hz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:40

Not Applicable

Iz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Jz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Kz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:30

Not Applicable

H2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

I2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

J2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:32

Not Applicable

F2rg91xw.1p4

Not Applicable

1,870

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

G2rg91xw.1p4

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

K2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

L2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

M2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

21:32

Not Applicable

N4auwzcy.rsh

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

O4auwzcy.rsh

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

93t3z6j5.7ag

Not Applicable

466

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

9z1v718o.6n8

Not Applicable

2,372

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

A3t3z6j5.7ag

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Az1v718o.6n8

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

D2rg91xw.1p4

Not Applicable

1,870

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

E2rg91xw.1p4

Not Applicable

7,302

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Tefn04mk.ve6

Not Applicable

1,240

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Uefn04mk.ve6

Not Applicable

7,315

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

R3oqdoe3.l2

Not Applicable

810

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

S3oqdoe3.l2

Not Applicable

7,330

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

0ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

1ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

2ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

3ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

4ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

5ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Xefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40,960

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Yefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Zefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

L4auwzcy.rsh

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:11

Not Applicable

M4auwzcy.rsh

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

P3oqdoe3.l2

Not Applicable

810

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Q3oqdoe3.l2

Not Applicable

7,330

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

X1sw1o0k.9hi

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Y1sw1o0k.9hi

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Xxgs54we.kj4

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

Yxgs54we.kj4

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

6ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40,960

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

7ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

8ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

9ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Affn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Bffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Cffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Dffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Effn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

15:41

Not Applicable

Vefn04mk.ve6

Not Applicable

1,240

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

Wefn04mk.ve6

Not Applicable

7,315

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:24

Not Applicable

02sw1o0k.9hi

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Z1sw1o0k.9hi

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

16:01

Not Applicable

0ygs54we.kj4

Not Applicable

7,324

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

22:25

Not Applicable

Zxgs54we.kj4

Not Applicable

804

Ngày 15 tháng 11 năm 2011

14:09

Not Applicable

Msodbcsql.msi

Not Applicable

3,846,144

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqldom.msi

Not Applicable

2,605,056

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqllocaldb.msi

Not Applicable

45,621,248

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlls.msi

Not Applicable

35,016,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlsysclrtypes.msi

Not Applicable

3,244,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlwriter.msp

Not Applicable

409,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Msodbcsql.msi

Not Applicable

2,531,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqldom.msi

Not Applicable

2,416,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqllocaldb.msi

Not Applicable

38,633,472

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlls.msi

Not Applicable

16,859,136

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlsysclrtypes.msi

Not Applicable

2,334,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sqlwriter.msp

Not Applicable

307,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,680

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,409

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

125,222

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,706

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,522

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,208

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

125,510

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

80,784

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

6,847

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

132,740

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

130,852

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

83,131

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

5,431

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

158,548

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

128,988

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

82,634

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,484

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

126,496

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

125,285

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,473

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

6,590

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

130,087

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

126,921

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,291

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

4,739

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

128,111

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

124,527

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,794

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Finish.rtf

Not Applicable

3,560

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Update_license.rtf

Not Applicable

127,147

Ngày 15 tháng 2 năm 2012

16:56

Not Applicable

S11ch_setup.chm

Not Applicable

125,087

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

S11ch_update.chm

Not Applicable

81,480

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Msp_kb2565063.msp

Not Applicable

4,637,184

Ngày 26 tháng 1 năm 2014

18:07

Not Applicable

Vc_red.cab

Not Applicable

4,877,975

Ngày 26 tháng 1 năm 2014

18:07

Not Applicable

Vc_red.msi

Not Applicable

177,664

Ngày 26 tháng 1 năm 2014

18:07

Not Applicable

Msp_kb2565063.msp

Not Applicable

4,028,928

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

Not Applicable

Vc_red.cab

Not Applicable

4,224,705

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

Not Applicable

Vc_red.msi

Not Applicable

163,840

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

Not Applicable

Setup.rll

2014.120.6169.19

19,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

Not Applicable

Addnode.xml

Not Applicable

11,278

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Completeclusterwizard.xml

Not Applicable

10,812

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Completeimagewizard.xml

Not Applicable

13,017

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Componentupdate.xml

Not Applicable

3,530

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Configuration.uicfg

Not Applicable

6,927

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Editionupgradewizard.xml

Not Applicable

5,871

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x64.exe

12.0.2000.8

47,808

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Fixsqlregistrykey_x86.exe

12.0.2000.8

48,320

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:17

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Fusioncheck.dll

2014.120.6169.19

58,784

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Installclusterwizard.xml

Not Applicable

19,169

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Installwizard.xml

Not Applicable

19,204

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Instapi120.dll

2014.120.6169.19

46,000

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Landingpage.exe

12.0.6169.19

394,688

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Landingpage.exe.config

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.6169.19

1,535,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.6169.19

905,632

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

12.0.2000.8

30,912

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

12.0.2000.8

68,800

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

12.0.2000.8

137,408

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2014.120.6169.19

42,400

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

12.0.6169.19

36,256

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

75,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

12.0.6169.19

137,632

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

12.0.6169.19

348,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

75,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

12.0.6169.19

106,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.6169.19

395,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

165,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

12.0.6169.19

740,256

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

346,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

12.0.6169.19

141,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

12.0.6169.19

407,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

12.0.6169.19

77,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

25,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

12.0.6169.19

709,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

350,112

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

12.0.6169.19

80,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

12.0.6024.0

162,600

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

12.0.6169.19

79,792

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

12.0.6169.19

221,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

12.0.6169.19

358,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

12.0.6169.19

75,184

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

12.0.6169.19

1,614,240

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

12.0.6169.19

65,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

12.0.6169.19

353,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

124,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll

12.0.6024.0

166,688

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.xmlserializers.dll

12.0.6024.0

139,048

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

12.0.6169.19

46,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

12.0.6169.19

44,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

12.0.6169.19

406,464

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll

12.0.6024.0

386,848

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

12.0.6169.19

93,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.6169.19

2,029,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

133,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

12.0.6024.0

237,344

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

12.0.6169.19

1,222,584

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

485,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

12.0.2000.8

501,440

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

12.0.6169.19

56,752

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

12.0.6024.0

231,208

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

12.0.6024.0

85,816

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

12.0.6169.19

3,723,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2014.120.6169.19

272,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

12.0.6169.19

135,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

12.0.6169.19

52,664

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

26,544

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

12.0.6169.19

1,355,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2014.120.6169.19

718,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

12.0.6169.19

74,168

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

12.0.2000.8

33,472

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

12.0.6169.19

94,136

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

12.0.6169.19

180,152

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

71,616

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

12.0.2000.8

328,896

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

128,960

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

12.0.6169.19

25,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

12.0.2000.8

44,224

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

12.0.6169.19

237,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

25,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

12.0.2000.8

138,944

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

12.0.6169.19

372,656

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

255,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

12.0.6024.0

46,368

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:20

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

12.0.0.0

65,216

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

12.0.0.0

102,080

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

12.0.2000.8

315,072

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

12.0.6169.19

98,736

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

12.0.6169.19

79,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Microsoft.vc80.crt.manifest

Not Applicable

528

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

Not Applicable

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

495,296

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Msvcp100.dll

10.0.40219.1

421,200

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Msvcr100.dll

10.0.40219.1

773,968

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

Ngày 6 tháng 2 năm 2014

13:17

x86

Package.xsd

Not Applicable

8,843

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Patchwizard.xml

Not Applicable

4,797

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

x86

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Not Applicable

24,990

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:30

Not Applicable

Prepareclusterwizard.xml

Not Applicable

13,124

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Prepareimagewizard.xml

Not Applicable

8,697

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:29

x86

Removenode.xml

Not Applicable

5,123

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Removepatchwizard.xml

Not Applicable

4,446

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Repairwizard.xml

Not Applicable

5,564

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Runrulesui.xml

Not Applicable

1,267

Ngày 4 tháng 2 năm 2014

22:26

Not Applicable

Scenarioengine.exe

12.0.6169.19

60,856

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Scenarioengine.exe.config

Not Applicable

329

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

01:27

Not Applicable

Shellobjects.dll

1.0.0.0

143,040

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Sqlboot.dll

2014.120.6169.19

162,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlcab.dll

2014.120.6169.19

86,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlconf.dll

2014.120.6169.19

39,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlmu.dll

2014.120.6169.19

58,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Sqlprocesssub.dll

2014.120.6169.19

62,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:07

x86

Sqlsccn.dll

2014.120.6169.19

56,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:07

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150,208

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:20

x86

Uninstallwizard.xml

Not Applicable

4,911

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Upgradewizard.xml

Not Applicable

14,415

Ngày 20 tháng 2 năm 2014

18:34

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,896

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

186,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,400

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

972,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

16,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,136

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

96,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,520

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

989,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

73,296

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,952

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

784,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,560

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

186,272

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

976,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

71,584

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

96,160

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

972,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

69,416

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

386,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

788,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

157,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,488

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,792

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:16

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

92,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

18,360

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

190,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

976,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

71,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

100,272

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

899,000

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

73,504

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

391,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

792,480

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

30,656

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

161,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

19,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,816

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

S11ch_setup.chm

Not Applicable

120,603

Ngày 19 tháng 2 năm 2014

10:29

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:15

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,824

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

29,600

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

182,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,360

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

972,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

96,184

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

985,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

73,512

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

759,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,344

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,560

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:19

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

18,352

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

87,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

202,680

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

36,544

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,640

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

985,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

55,216

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

63,416

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

75,704

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

104,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

948,144

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

73,296

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

407,472

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

167,616

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:26

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

821,168

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

21,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

165,808

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

19,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

15,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,992

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,888

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

190,368

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

26,304

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

52,928

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

972,736

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,128

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

71,608

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

96,192

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

853,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

73,504

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

382,904

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

784,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

161,696

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,320

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

15,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,800

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:14

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

55,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

83,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,840

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

182,208

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,872

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

25,792

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

48,832

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

972,728

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

30,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

96,176

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

67,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,928

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

919,480

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

69,200

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

378,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

163,520

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,952

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

772,024

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

30,648

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

51,120

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

17,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

157,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,424

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

18,864

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:11

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,280

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,848

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

38,816

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:13

x86

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

92,064

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,464

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

63,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

19,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

92,088

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

42,912

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

12.0.6169.19

214,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

12.0.2000.8

27,840

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

12.0.6169.19

22,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

12.0.2000.8

57,024

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

12.0.6169.19

1,005,472

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,920

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

12.0.6169.19

59,296

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

12.0.6169.19

63,392

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

12.0.6169.19

21,408

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

12.0.6169.19

17,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

12.0.6169.19

79,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

12.0.6169.19

112,568

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

12.0.6169.19

79,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

12.0.6169.19

47,032

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

12.0.6169.19

1,243,040

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

12.0.6024.0

77,392

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

12.0.6169.19

440,224

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

12.0.2000.8

167,616

Ngày 21 tháng 2 năm 2014

05:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

12.0.6169.19

22,456

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

12.0.6169.19

980,896

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2014.120.6169.19

22,944

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

12.0.6169.19

55,200

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

12.0.6169.19

18,336

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

12.0.6169.19

837,536

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2014.120.6169.19

174,008

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

12.0.6169.19

22,432

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

12.0.6169.19

20,384

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,800

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

12.0.6169.19

67,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

12.0.6169.19

16,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:09

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

12.0.6169.19

15,288

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

12.0.6169.19

210,880

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:08

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

12.0.6024.0

85,584

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

12.0.6169.19

29,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Rsfx.msi

Not Applicable

1,892,352

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:37

Not Applicable

Sqlsqm.msp

Not Applicable

135,168

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sql_as.msp

Not Applicable

40,640,512

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sql_dq.msp

Not Applicable

2,469,888

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_dqc.msp

Not Applicable

61,440

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_dreplay_client.msp

Not Applicable

483,328

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_dreplay_controller.msp

Not Applicable

499,712

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_fulltext.msp

Not Applicable

282,624

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_is.msp

Not Applicable

8,966,144

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_rs.msp

Not Applicable

27,422,720

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:35

Not Applicable

Sql_ssms.msp

Not Applicable

18,325,504

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:37

Not Applicable

Sql_tools.msp

Not Applicable

26,710,016

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:37

Not Applicable

Sql_common_core.msp

Not Applicable

2,658,304

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sql_engine_core_inst.msp

Not Applicable

32,497,664

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Sql_engine_core_shared.msp

Not Applicable

8,970,240

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

22:36

Not Applicable

Landingpage.resources.dll

12.0.6169.19

87,968

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:10

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

12.0.6024.0

89,680

Ngày 7 tháng 9 năm 2018

00:17

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

12.0.6169.19

22,448

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

12.0.6169.19

341,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

12.0.6169.19

42,936

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

12.0.6169.19

51,104

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

12.0.6169.19

17,312

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

12.0.6169.19

38,832

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

12.0.6169.19

79,776

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

12.0.6169.19

26,016

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

18:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll