Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tệp Thiết lập nhị phân hoặc bất kỳ tệp nào mà Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng trong Windows Server 2022. 

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác dưới đây.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5014038 đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acres.dll

10.0.20348.790

Ngày 9 tháng 5 năm 22

20:31

345,440

appraiser.dll

10.0.20348.790

Ngày 9 tháng 5 năm 22

20:33

2,176,336

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 9 tháng 5 năm 22

20:34

2,647,426

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:47

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:44

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:55

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:56

339,968

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:57

379,392

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:00

396,288

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:50

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 9 tháng 5 năm 22

20:30

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:59

373,760

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:57

343,040

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:49

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:47

377,344

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:51

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:01

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:42

370,176

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:48

377,856

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:51

237,568

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:49

225,792

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:54

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:53

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:53

340,992

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:07

381,952

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:03

385,024

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:48

357,888

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:02

359,424

THAY THẾ BẰNG CLIPLICENSEMIGRATION. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

13:27

3,805

ClipMigPlugin.dll

1.0.0.1

Ngày 9 tháng 5 năm 22

20:40

271,696

NcHostAgent-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

13:25

3,201

UPDATEAGENT-REPLACEMENT. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2012

13:26

1,124

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

8:03

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:48

356,864

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 4 năm 2012

7:15

11,803

setupplatform.dll

1.64.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

1:06

9,274,728

setupplatform.exe

1.64.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

1:06

202,072

SetupPrep.exe

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

1:11

1,217,888

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:52

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:43

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:42

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:47

349,696

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:45

324,608

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:48

337,408

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:39

324,608

winsetup.dll

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

1:08

2,950,504

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:46

183,296

AcRes.dll.mui

10.0.20348.790

Ngày 10 tháng 5 năm 22

7:51

183,296

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×