Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Mức giá cho Hub Sự kiện của bạn cho phép các sự kiện có kích cỡ dữ liệu lớn hơn 256 kilobyte (KB).

  • Bạn sử dụng Hub Sự kiện gửi bộ điều hợp để phát hành sự kiện lên Hub Sự kiện Azure.

  • Kích cỡ dữ liệu của sự kiện lớn hơn 256 KB.

Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như thông báo sau đây:

Thư quá lớn với kích cỡ {0} byte không thể được gửi đến Hub Sự kiện.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho Máy chủ BizTalk:

Bản cập nhật tích lũy 4 cho BizTalk Server 2020

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về cập nhật nóng BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về hỗ trợ cập nhật nóng BizTalk và Cập nhật Tích lũy

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×