Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Quan trọng: Windows 10, phiên bản 1607 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 4 năm 2019 đối với các thiết bị chạy phiên bản Enterprise, Education và LoT Enterprise. Sau ngày 9 tháng 4 năm 2019, các thiết bị này sẽ không còn được cung cấp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ nữa. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows mới nhất.

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows 10, phiên bản 1607, hãy xem tại đây.

Để biết thông tin về việc kết thúc dịch vụ cho Windows Server 2016, hãy xem tại đây.

Áp dụng cho

  • Windows 10, phiên bản 1607 dành cho thiết bị dựa trên x86

  • Windows 10, phiên bản 1607 dành cho thiết bị dựa trên x64

  • Windows Server 2016

  • Windows Server 2016 (Bản cài đặt Server Core)

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Trình duyệt này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. 

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10

Phân loại: Bảo mật Cập nhật

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt bản cập nhật và không thể gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5016058 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:06

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:05

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 12 năm 20

17:24

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 14 tháng 12 năm 20

15:46

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 29 tháng 6 năm 20

18:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:04

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:01

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:08

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 27 tháng 12 năm 20

11:19

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 12 năm 20

9:29

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 3 năm 20

13:26

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 25 tháng 6 năm 20

22:33

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 25 tháng 4 năm 20

15:59

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

4:07

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 25 tháng 12 năm 20

13:23

3,072

offlinelsa.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:27

102,400

offlinesam.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

230,168

mofinstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

72,456

esscli.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

299,784

mofd.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

207,640

repdrvfs.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

283,416

fastprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

669,960

wbemcomn.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

388,368

wbemcore.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:58

984,312

wmiutils.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

98,568

wbemprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

36,616

shtransform.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

33,016

bfsvc.dll

10.0.14393.5242

Ngày 16 tháng 6 năm 2012

1:27

169,248

securebootai.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

0:25

56,096

fveupdateai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

27,912

cmitrust.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

275,720

peerdistai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

32,520

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

0:24

94,512

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

55,048

netfxconfig.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

27,400

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

46,856

IEFileInstallAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

35,592

servicemodelregai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

72,968

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

22,792

bcdeditai.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:50

273,168

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

34,552

SupplementalServicingAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:36

17,920

luainstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

51,464

appxreg.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

36,624

appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

77,592

EventsInstaller.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

176,904

CntrtextInstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

140,040

grouptrusteeai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:55

38,664

sppinst.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

37,144

timezoneai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

59,656

httpai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

27,896

cmifw.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

90,376

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

161,544

NetSetupAI.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

105,240

NetSetupApi.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

112,912

NetSetupEngine.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

607,512

ImplatSetup.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:51

102,160

winsockai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

73,464

ws2_helper.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:33

70,144

wmicmiplugin.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

273,144

PrimitiveTransformers.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

51,480

AriTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

49,944

WpnDataTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

30,488

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

130,824

wdscore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:55

219,928

drvstore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

750,344

dpx.dll

5.0.1.1

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

381,208

msdelta.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

406,776

mspatcha.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

44,808

cmiaisupport.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:50

1,915,184

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:04

1,047

CbsMsg.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:57

49,504

CbsCore.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

0:24

1,789,720

TiWorker.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:32

197,120

TiFileFetcher.exe

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

246,552

drupdate.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

1:50

287,024

wcp.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

0:24

2,737,456

cmiadapter.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

72,968

smiengine.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

747,288

smipi.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

31,992

poqexec.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:32

120,320

x86_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

10:59

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 20

3:00

1,247,706

wrpint.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

66,824

iissetupai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

98,552

cleanupai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

21,752

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:37

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:30

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 12 năm 20

17:24

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 14 tháng 12 năm 20

18:03

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:31

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:36

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 12 tháng 1 năm 21

16:58

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:29

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:33

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:41

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 14 tháng 12 năm 20

16:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 25 tháng 10 năm 20

17:44

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 7 tháng 1 năm 20

12:36

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2016

7:40

3,072

poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

Ngày 17 tháng 12 năm 20

3:20

3,072

offlinelsa.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:11

114,688

offlinesam.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:55

256,816

mofinstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

73,496

esscli.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

397,592

mofd.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

246,024

repdrvfs.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:55

353,584

fastprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:12

855,304

wbemcomn.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

22:28

451,864

wbemcore.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:55

1,230,640

wmiutils.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

119,032

wbemprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

42,760

shtransform.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

38,680

bfsvc.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:42

197,424

securebootai.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:42

65,840

fveupdateai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

32,504

cmitrust.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

400,120

peerdistai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

38,136

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:38

103,704

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

64,760

netfxconfig.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

30,456

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

53,496

IEFileInstallAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:09

37,128

servicemodelregai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

88,312

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:08

24,312

bcdeditai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

296,208

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

40,216

SupplementalServicingAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:33

18,432

luainstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

60,176

appxreg.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

42,776

appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

86,800

EventsInstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

222,488

CntrtextInstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

163,088

grouptrusteeai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:15

43,792

sppinst.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

42,248

timezoneai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

70,392

httpai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

30,968

cmifw.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

101,624

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

184,568

NetSetupAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

132,344

NetSetupApi.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

148,760

NetSetupEngine.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:55

859,440

ImplatSetup.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

135,960

winsockai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

82,200

ws2_helper.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:20

86,016

wmicmiplugin.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

394,512

PrimitiveTransformers.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

65,808

AriTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

56,592

WpnDataTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

37,136

mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

154,392

appserverai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

113,944

RDWebAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

119,568

tssdisai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

121,616

VmHostAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

100,112

wdscore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:15

267,000

drvstore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

908,560

dpx.dll

5.0.1.1

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:38

508,200

msdelta.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

514,840

mspatcha.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

54,040

cmiaisupport.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:38

2,924,848

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:34

1,047

CbsMsg.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:56

50,528

CbsCore.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:38

2,040,624

TiWorker.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:29

199,680

TiFileFetcher.exe

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

22:28

289,016

drupdate.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

336,120

wcp.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:38

3,200,816

cmiadapter.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

84,728

smiengine.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

22:28

864,504

smipi.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

19:11

28,160

poqexec.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:28

142,848

amd64_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

14:30

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 10 năm 20

22:35

1,247,706

wrpint.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

76,568

iissetupai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:20

122,648

cleanupai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

23,832

mofinstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

72,456

esscli.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

299,784

mofd.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

207,640

repdrvfs.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

283,416

fastprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

669,960

wbemcomn.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

388,368

wbemcore.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:58

984,312

wmiutils.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

98,568

wbemprox.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

36,616

shtransform.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

33,016

bfsvc.dll

10.0.14393.5242

Ngày 16 tháng 6 năm 2012

2:28

169,248

securebootai.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

2:01

56,096

fveupdateai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

27,912

cmitrust.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

275,720

peerdistai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

32,520

PrintAdvancedInstaller.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:52

94,512

msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

55,048

netfxconfig.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

27,400

ConfigureIEOptionalComponentsAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

46,856

IEFileInstallAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

35,592

servicemodelregai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

72,968

SetIEInstalledDateAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:47

22,792

bcdeditai.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:57

273,168

FeatureSettingsOverride.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:11

34,552

SupplementalServicingAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:36

17,920

luainstall.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

51,464

appxreg.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

36,624

appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

77,592

EventsInstaller.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

176,904

CntrtextInstaller.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

140,040

grouptrusteeai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:55

38,664

sppinst.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

37,144

timezoneai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

59,656

httpai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

27,896

cmifw.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

90,376

FirewallOfflineAPI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

161,544

NetSetupAI.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

105,240

NetSetupApi.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

112,912

NetSetupEngine.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

607,512

ImplatSetup.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:58

102,160

winsockai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

73,464

ws2_helper.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:33

70,144

wmicmiplugin.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

273,144

PrimitiveTransformers.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

51,480

AriTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

49,944

WpnDataTransformer.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

21:10

30,488

appserverai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:49

93,456

RDWebAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

103,696

tssdisai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:49

102,168

VmHostAI.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

83,216

wdscore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:55

219,928

drvstore.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

750,344

dpx.dll

5.0.1.1

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

381,208

msdelta.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

406,776

mspatcha.dll

5.0.1.1

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

44,808

cmiaisupport.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:57

1,915,184

WcmTypes.xsd

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

11:04

1,047

CbsMsg.dll

10.0.14393.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

18:57

49,504

CbsCore.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:52

1,789,720

TiWorker.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:32

197,120

TiFileFetcher.exe

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

246,552

drupdate.dll

10.0.14393.5001

Ngày 10 tháng 2 năm 2012

2:57

287,024

wcp.dll

10.0.14393.5285

Ngày 21 tháng 7 năm 2012

1:52

2,737,456

cmiadapter.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

72,968

smiengine.dll

10.0.14393.4650

Ngày 8 tháng 9 năm 21

21:57

747,288

smipi.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

31,992

poqexec.exe

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:32

120,320

x86_installed

Không được lập phiên bản

Ngày 25 tháng 5 năm 2016

10:59

9

GlobalInstallOrder.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 20

3:00

1,247,706

wrpint.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:51

66,824

cleanupai.dll

10.0.14393.4222

Ngày 13 tháng 1 năm 21

20:50

21,752

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau:

Để biết thêm thông tin về Cập nhật động, hãy xem các bài viết sau:

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×