Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử bộ điều hợp Hub Sự kiện gửi cổng hiển thị chậm trễ trong việc xử lý yêu cầu. Ví dụ: bạn thấy chậm trễ trong thời gian tải thư nặng hoặc chậm trễ mạng cao. Mặc dù thư không được gửi thành công do hết thời gian chờ, không có thông báo lỗi nào được trả về và trạng thái tương ứng được báo cáo là thành công.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong bản cập nhật tích lũy sau đây cho Máy chủ BizTalk:

Bản cập nhật tích lũy 5 cho BizTalk Server 2020

Tham khảo

Để biết thông tin về các gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2555976 Gói dịch vụ và danh sách cập nhật tích lũy cho BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về cập nhật nóng BizTalk Server, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2003907 Thông tin về hỗ trợ cập nhật nóng BizTalk và Cập nhật Tích lũy

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×