Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

18/11/2022

Phiên bản:

Bản cập nhật không cần thiết

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến cho các mục sau:

 • Khắc phục sự cố đã biết ảnh hưởng đến Các máy chủ Windows có vai trò Bộ kiểm soát Miền (DC). Họ có thể gặp sự cố xác thực Kerberos nếu cả hai điều sau đều đúng:

  • Bạn đã cài đặt bản cập nhật Windows vào hoặc sau ngày 8 tháng 11 năm 2022 trên DC.

  • Bạn đãcấu hình khóa SupportedEncrytionType để loại bỏ mật mã RC4 ở cấp độ miền hoặc trên tài khoản cá nhân.

  Bạn có thể gặp lỗi ID Sự kiện 14 trong Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center. Những mục này xuất hiện trong phần Hệ thống của Nhật ký Sự kiện trên DC của bạn. Các sự kiện bị ảnh hưởng bao gồm văn bản, "khóa bị thiếu có ID là 1".

  Lưu ý Sự cố này không phải là một phần trong việc c cố định bảo mật cho Netlogon và Kerberos kể từ bản cập nhật bảo mật tháng 11 năm 2022. Bạn vẫn phải làm theo hướng dẫn trong các bài viết được liệt kê.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Chúng tôi hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Để cài đặt các bản cập nhật Windows Server 2008 R2 SP1 được phát hành vào hoặc sau tháng 7 năm 2019, bạn phải cài đặt các bản cập nhật bắt buộc sau.

 • Cài đặt các bản cập nhật hỗ trợ ký mã SHA-2:

  Bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2 (KB4474419) ngày 23 tháng 9 năm 2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn và sau đó khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

  Bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB4490628) được phát hành ngày 12 tháng 3 năm 2019. Sau khi cài đặt bản cập nhật KB4490628, bạn nên cài đặt bản cập nhật SSU mới nhất. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật SSU mới nhất dành cho Windows Server 2008 R2 SP1, hãy xem bản cập nhật ADV990001 | Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật.

 • Cài đặt Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU):

  Bạn phải cài đặt Gói Chuẩn bị Cấp phép "Gói Chuẩn bị Cấp phép Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU)" (KB4538483) hoặc "Bản cập nhật cho Gói Chuẩn bị Cấp phép Bảo mật Mở rộng Cập nhật (ESU)" (KB4575903). Gói chuẩn bị cấp phép bản cập nhật ESU sẽ được cung cấp cho bạn từ WSUS. Để tải gói độc lập cho gói chuẩn bị cấp phép ESU, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update.

  Bạn phải mua Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho các phiên bản tại chỗ của các hệ điều hành này và làm theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc. Hỗ trợ mở rộng cho Windows Server 2008 R2 SP1 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020.

Quan trọngBạn phải khởi động lại thiết bị sau khi cài đặt các bản cập nhật bắt buộc này.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật KB5021651.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy xem KB4497181.

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×