Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

17/11/2022

Phiên bản:

Bản cập nhật không cần thiết

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến cho các mục sau:

  • Khắc phục sự cố đã biết ảnh hưởng đến Các máy chủ Windows có vai trò Bộ kiểm soát Miền (DC). Họ có thể gặp sự cố xác thực Kerberos nếu cả hai điều sau đều đúng:

    • Bạn đã cài đặt bản cập nhật Windows vào hoặc sau ngày 8 tháng 11 năm 2022 trên DC.

    • Bạn đãcấu hình khóa SupportedEncrytionType để loại bỏ mật mã RC4 ở cấp độ miền hoặc trên tài khoản cá nhân.

    Bạn có thể gặp lỗi ID Sự kiện 14 trong Microsoft-Windows-Kerberos-Key-Distribution-Center. Những mục này xuất hiện trong phần Hệ thống của Nhật ký Sự kiện trên DC của bạn. Các sự kiện bị ảnh hưởng bao gồm văn bản, "khóa bị thiếu có ID là 1".

    Lưu ý Sự cố này không phải là một phần trong việc c cố định bảo mật cho Netlogon và Kerberos kể từ bản cập nhật bảo mật tháng 11 năm 2022. Bạn vẫn phải làm theo hướng dẫn trong các bài viết được liệt kê.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Chúng tôi hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Tải bản cập nhật

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bạn nên cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất trước khi áp dụng bản cập nhật này. Bạn có thể tìm thấy SSU mới nhất cho Windows Server 2012 trong ADV990001 | Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật KB5021652.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×