Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến thiết lập nhị phân hoặc mọi tệp Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng Windows 11, phiên bản 22H2.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác bên dưới.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5021310 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

20:52

542,016

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

20:48

2,757,712

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

20:50

1,254,784

reagent.dll

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:16

595,280

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 12 năm 2012

16:48

12,641

setup.exe

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:16

333,184

setupplatform.dll

1.74.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:15

9,680,256

setupplatform.exe

1.74.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:15

271,712

SetupPrep.exe

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:20

1,299,800

UpdateAgent.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

20:41

3,421,536

winsetup.dll

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:16

3,052,896

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

21:54

910,176

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

21:50

1,968,648

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

21:52

1,257,296

reagent.dll

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:52

977,728

THAY THẾ TWINUI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 9 tháng 11 năm 2012

15:40

12,641

setup.exe

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:52

315,216

setupplatform.dll

1.74.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

4:01

10,203,488

setupplatform.exe

1.74.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

4:01

260,960

SetupPrep.exe

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

4:03

1,324,896

UpdateAgent.dll

10.0.22621.1190

Ngày 30 tháng 12 năm 2012

21:43

3,544,928

winsetup.dll

10.0.22621.1190

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

3:52

3,013,952

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×