Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải Windows 11 trải nghiệm thiết lập ban đầu phiên bản 22H2 (OOBE). Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho Windows 11 trình OOBE và chỉ khả dụng khi cài đặt bản cập nhật OOBE. Bản cập nhật này cũng khắc phục sự cố tương thích xảy ra do việc sử dụng sổ đăng ký không được hỗ trợ.

Cách tải bản cập nhật này

Windows OOBE

Bản cập nhật này được cài đặt trong quá trình Windows OOBE nếu có kết nối Internet.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Thiết bị của bạn yêu cầu khởi động lại sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật nào đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

sysmain.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 3 năm 23

21:59

4,127,356

AcRes.dll

10.0.22621.1554

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

21:20

345,432

sysMerge.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

21:22

23,366

AcGenral.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:19

418,712

AcXtrnal.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:15

36,864

AcLayers.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:03

380,928

AcGenral.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:56

2,466,824

AcXtrnal.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:40

88,064

AcLayers.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:39

406,016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

AcGenral.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

2:26

46,896

AcXtrnal.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

2:24

32,768

AcLayers.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

2:19

32,768

AcGenral.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:56

2,466,824

AcXtrnal.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:40

88,064

AcLayers.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

1:39

406,016

sysmain.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 10 tháng 3 năm 23

22:00

4,177,988

AcRes.dll

10.0.22621.1554

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

22:22

335,176

VC_redist.arm64.exe

14.30.30704.0

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

22:51

11,563,136

mfcm.cab

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

22:51

71,852

sysMerge.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 3 năm 2013

22:24

20,670

AcGenral.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:44

476,312

AcXtrnal.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:34

42,496

AcLayers.dll

10.0.22621.1554

Ngày 24 tháng 3 năm 23

3:28

391,680

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×