Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

09/05/2023

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ các bản cập nhật tại chỗ như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp tốt nhất để cập nhật, vui lòng tham khảo Cập nhật bộ chứa Windows Server.

NHẮC NHỞ

  • Windows Server, phiên bản 1903 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 đối với các thiết bị chạy phiên bản Datacenter hoặc Standard. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất. Để biết thêm thông tin về các phiên bản Này của Windows Server, phiên bản 1903, hãy xem tại đây.

  • Windows Server, phiên bản 1909 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 5 năm 2021 đối với các thiết bị chạy phiên bản Datacenter hoặc Standard. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất. Để biết thêm thông tin về các phiên bản này của Windows Server, phiên bản 1909, hãy xem tại đây.

  • Windows Server, phiên bản 2004 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 đối với các thiết bị chạy phiên bản Datacenter hoặc Standard. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất. Để biết thêm thông tin về các phiên bản này của Windows Server, phiên bản 2004, hãy xem tại đây.

  • Bộ chứa Windows Server dành cho Windows Server 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 8 năm 2022 cho Windows Server, Nano Server và Windows Server Core. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây.

Lưu ý Đối với tất cả các hình ảnh của Windows Server 2019 (Windows Server, Máy chủ Nano và Windows Server Core), chúng tôi hiện mặc định gắn thẻ LTSC2019. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ 1809 (như trước đây) để kéo hình ảnh Windows và Máy chủ Nano mới nhất.

Áp dụng cho

  • Windows Server 2022

  • Windows Server phiên bản 1809, Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server 2019

  • Windows Server 2016

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2022 Server Core

Windows Server Core

20348.1726

LCU tích lũy: KB5026370  

SSU phiên bản 20348.1720
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server 2022 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

20348.1726

LCU tích lũy: KB5026370  

SSU phiên bản 20348.1720
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server 2022

Windows Server

20348.1726

LCU tích lũy: KB5026370  

SSU phiên bản 20348.1720
(bao gồm trong LCU)

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Server Core

Windows Server Core

17763.4377

LCU tích lũy: KB5026362 

Phiên bản SSU 17763.4121
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

17763.4377

LCU tích lũy: KB5026362 

Phiên bản SSU 17763.4121
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Windows

Windows

17763.4377

LCU tích lũy: KB5026362 

Phiên bản SSU 17763.4121
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

Windows loT Core

17763.4377

LCU tích lũy: KB5026362 

Phiên bản SSU 17763.4121
(bao gồm trong LCU)

x64 

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core

Windows Server Core

14393.5921

LCU tích lũy: Kb 5026363 

SSU: KB5023788 

x64 

cs-cz, de-de, en-us, es-es, fr-fr, hu-hu, it-it, ja-jp, ko-kr, nl-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-ru, sv-se, tr-tr, zh-cn, zh-tw 

Sự cố đã biết

Chúng tôi hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Tham khảo

Windows và vùng chứa

Cập nhật bộ chứa Windows Server

Để biết thông tin về hỗ trợ .NET Framework, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×