Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến các tính năng phục hồi của Windows Windows 10, phiên bản 20H2, 21H2 và 22H2.

NHẮC NHỞ

  • Windows 10, phiên bản 2004 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 cho tất cả các phiên bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10.

  • Windows 10, phiên bản 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Home, Pro, Pro Education hoặc Pro for Workstations. Ngoài ra, Windows 10, phiên bản 20H2 dành cho Education và IoT Enterprise đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Windows 10, phiên bản 20H2 dành cho Doanh nghiệp sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows mới nhất.

  • Windows 10, phiên bản 21H1 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 cho tất cả các phiên bản. Để tiếp tục nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất của Windows 10 hoặc Windows 11 để tiếp tục được hỗ trợ.

  • Windows Server, phiên bản 20H2 Standard Core và Datacenter Core đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Để tiếp tục nhận được các bản cập nhật này, chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows Server mới nhất.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bạn có thể tải bản cập nhật này qua Windows Update. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager

Không

Bạn có thể nhập các bản cập nhật này vào Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) hoặc Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update.

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng. 

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại thiết bị sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5012419 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

bootmgfw.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:56

1,326,976

bootmgr.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:55

1,311,040

boot.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 23

1:49

10,689

winsipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 5 năm 23

18:10

9,796

bootux.dll

10.0.19041.505

Ngày 26 tháng 8 năm 20

23:30

3,937,792

winload.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

1,285,048

winload.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

1,438,992

winresume.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:01

994,240

winresume.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:01

1,130,128

BootMenuUX.dll

10.0.19041.2247

Ngày 27 tháng 10 năm 2012

0:29

282,624

bootim.exe

10.0.19041.505

Ngày 26 tháng 8 năm 20

23:29

21,504

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:30

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:27

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:21

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:21

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:10

46,592

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:21

49,664

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:10

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 26 tháng 8 năm 20

23:53

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:25

44,544

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:20

39,936

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:13

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:13

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:23

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:30

33,280

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:05

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:20

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:05

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:17

24,576

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:21

22,016

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:24

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:22

40,960

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:05

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:09

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:19

45,568

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:14

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:24

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:07

43,008

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:07

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:17

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:16

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:19

39,936

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:21

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:19

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:22

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:16

17,408

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

3:22

17,920

ci.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:55

729,944

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 23

1:50

13,273

fltMgr.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

303,488

cmi2migxml.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

147,280

csiagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

508,272

diagER.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

42,856

hwcompat.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

160,080

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:32

601,097

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:32

51

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 21

18:01

654,548

migcore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

6,802,800

mighost.exe

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

249,712

migres.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

17,232

migisol.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

119,664

migstore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:24

937,328

migsys.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

302,928

MXEAgent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

237,424

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

38,899

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

21,299

pnppropmig.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:24

62,280

reagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

944,496

ReserveManager.dll

10.0.19041.1616

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

20:17

217,448

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

17:35

6,303

setupplatform.dll

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

7,215,984

setupplatform.exe

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:24

152,944

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 21

18:01

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 21

18:01

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

5,593,408

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 1 năm 2012

19:49

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

11,365

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

169,870

unbcl.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:24

836,944

upgradeagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

2,394,960

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

4,320

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

208,513

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

41,108

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

18,614

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

114,569

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

3,508

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

22:38

11,122

wdsutil.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:23

237,904

ClipSp.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:56

884,048

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:55

1,681,816

ntoskrnl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

7,205,744

ResetEngine.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:16

1,923,400

ResetEngine.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:19

19,312

ResetPluginHost.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:02

24,064

reseteng.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

1:53

1,031,168

resetengmig.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:01

64,512

ResetEngInterfaces.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:03

8,192

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 27 tháng 1 năm 22

14:15

59,554

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 9 năm 21

12:08

22,841

sysreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

1:58

287,232

systemreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:17

451,368

ResetEngOnline.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

1:58

142,848

SysResetErr.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:18

37,200

winpeshl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:34

25,600

wpeutil.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:32

103,424

wpeutil.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:36

10,240

wpeinit.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:34

27,136

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 5 năm 23

1:51

9

CloudRecApi.dll

10.0.19041.1262

Ngày 9 tháng 9 năm 21

0:56

42,496

CloudRecSvc.exe

1.0.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 21

0:56

115,200

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

skci.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:55

309,480

bootmgfw.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:52

1,588,080

bootmgr.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:51

1,572,696

boot.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 4 năm 23

22:17

10,895

winsipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 5 năm 23

22:56

9,796

bootux.dll

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

0:10

3,992,576

winload.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

1,563,472

winload.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

1,830,584

winresume.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:56

1,201,384

winresume.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:56

1,397,128

BootMenuUX.dll

10.0.19041.2247

Ngày 27 tháng 10 năm 2012

2:27

360,448

bootim.exe

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

0:10

26,624

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:33

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:23

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:29

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:20

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:37

46,592

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:33

49,664

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:24

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

0:52

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:29

44,544

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:35

44,544

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:34

39,936

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:20

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:21

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:28

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:38

33,280

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:37

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:37

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:33

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:25

24,576

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:31

22,016

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:35

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:31

40,960

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:31

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:28

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:39

45,568

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:36

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:35

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:31

43,008

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:31

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:32

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:38

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:30

39,936

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:32

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:39

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:30

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:35

17,408

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

9:34

17,920

driversipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 4 năm 23

0:48

102,139

ci.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:51

930,864

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 18 tháng 4 năm 23

22:17

19,422

fltMgr.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

429,952

cmi2migxml.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

192,360

csiagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

686,440

diagER.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

55,152

hwcompat.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

209,776

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:53

753,021

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:53

51

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 9 năm 21

16:21

654,548

migcore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

9,058,664

mighost.exe

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

260,464

migres.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

17,256

migisol.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

146,280

migstore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

1,238,384

migsys.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

402,288

MXEAgent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

327,536

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

38,899

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

21,299

pnppropmig.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

80,240

reagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

1,140,592

ReserveManager.dll

10.0.19041.1616

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

20:52

280,408

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

6,303

setupplatform.dll

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

9,575,280

setupplatform.exe

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

170,864

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 9 năm 21

16:21

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 9 năm 21

16:21

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

5,593,408

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 14 tháng 2 năm 2012

17:42

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

11,365

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:39

169,870

unbcl.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

1,099,120

upgradeagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

3,145,072

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

4,320

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

208,513

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

41,108

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

18,614

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

114,569

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

3,508

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

0:38

11,122

wdsutil.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

2:43

305,008

ClipSp.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:52

1,105,232

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

2,029,456

ntoskrnl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

10,865,984

ResetEngine.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:29

2,430,280

ResetEngine.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:39

21,336

ResetPluginHost.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:08

31,232

reseteng.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:50

1,257,472

resetengmig.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:50

82,432

ResetEngInterfaces.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:08

10,240

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 2 năm 2012

13:44

59,554

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 2 năm 2012

13:30

22,841

sysreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:50

342,016

systemreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:39

521,096

ResetEngOnline.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:50

192,512

SysResetErr.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:38

43,880

winpeshl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:34

33,280

wpeutil.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:34

127,488

wpeutil.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:34

12,288

wpeinit.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:36

33,792

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 2 tháng 4 năm 23

0:50

9

CloudRecApi.dll

10.0.19041.1262

Ngày 9 tháng 9 năm 21

2:17

52,736

CloudRecSvc.exe

1.0.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 21

2:14

147,968

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

1,699,880

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:52

1,567,416

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 18 tháng 5 năm 23

1:03

2,165,280

msvcrt.dll

7.0.19041.3083

Ngày 18 tháng 5 năm 23

1:03

1,092,064

ucrtbase.dll

10.0.19041.3083

Ngày 18 tháng 5 năm 23

1:03

1,771,232

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:54

1,699,880

skci.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:13

220,192

bootmgfw.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:08

1,563,464

bootmgr.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:07

1,546,584

boot.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 5 năm 23

22:53

10,717

winsipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 5 năm 23

9:27

9,796

bootux.dll

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

0:27

4,006,400

winload.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:06

1,797,920

winresume.efi

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:14

1,368,200

BootMenuUX.dll

10.0.19041.2247

Ngày 27 tháng 10 năm 2012

2:20

371,200

bootim.exe

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

0:46

26,624

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:16

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:12

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:23

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:20

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:14

46,592

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:09

49,664

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:08

37,376

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

1:02

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:15

44,544

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:16

44,544

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:18

39,936

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:12

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:18

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:19

47,616

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:15

33,280

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:16

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:24

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:18

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:25

24,576

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:26

22,016

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:17

41,984

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:28

40,960

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:13

40,448

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:23

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:16

45,568

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:11

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:24

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:24

43,008

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:17

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:14

43,520

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:09

45,056

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:17

36,864

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:12

42,496

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:19

17,408

bootux.dll.mui

10.0.19041.505

Ngày 27 tháng 8 năm 20

8:09

17,920

driversipolicy.p7b

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 5 năm 23

9:27

102,139

ci.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:09

794,008

driver.stl

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 5 năm 23

22:53

11,943

fltMgr.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:06

405,824

cmi2migxml.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:40

205,136

csiagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

722,768

diagER.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

55,144

hwcompat.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

224,112

hwcompat.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:46

199,154

hwexclude.txt

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:46

51

migapp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

654,548

migcore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

9,775,464

mighost.exe

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

262,480

migres.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:38

17,256

migisol.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

141,160

migstore.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

1,308,520

migsys.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

431,472

MXEAgent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

344,944

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

38,899

oscomps.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

435,175

oscomps.woa.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

249,101

osfilter.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

21,299

pnppropmig.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

82,800

reagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:38

1,165,168

ReserveManager.dll

10.0.19041.1616

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

21:12

278,888

setupplatform.cfg

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

17:35

6,303

setupplatform.dll

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:40

10,356,048

setupplatform.exe

1.60.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:38

173,896

SFCN.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

1,824

SFLCID.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

1,644

SFLISTW7.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

1,703,368

SFLISTW8.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

2,608,858

SFLISTWB.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

3,172,904

SFLISTWT.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

4,935,438

sflistw8.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

954,436

SFLISTRS1.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

5,593,408

sflistwb.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

1,150,134

sflistwt.woa.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 24 tháng 1 năm 22

23:00

2,636,850

SFPAT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

11,365

SFPATW7.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

17,396

SFPATW8.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

79,818

SFPATWB.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

91,635

SFPATWT.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

165,729

SFPATRS1.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:52

169,870

unbcl.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

1,151,312

upgradeagent.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:39

3,319,664

upgradeagent.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

70,907

upgrade_comp.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

4,320

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

208,513

upgrade_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

41,108

upgrade_frmwrk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

18,614

upgWow_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

114,569

upgWowA32_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

114,473

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

3,508

uninstall_data.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 2 năm 2012

23:51

11,122

wdsutil.dll

10.0.19041.1616

Ngày 24 tháng 2 năm 2012

1:40

322,896

ClipSp.sys

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:08

989,568

ntdll.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:07

1,967,424

ntoskrnl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

22:07

9,962,328

ResetEngine.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:01

2,627,912

ResetEngine.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:08

21,328

ResetPluginHost.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:44

32,256

reseteng.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:36

1,269,760

resetengmig.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:44

86,016

ResetEngInterfaces.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:44

9,728

srms.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

17:42

59,554

srms62.dat

Không được lập phiên bản

Ngày 15 tháng 10 năm 21

10:14

22,841

sysreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:42

351,232

systemreset.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:07

541,752

ResetEngOnline.dll

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

2:42

205,312

SysResetErr.exe

10.0.19041.1584

Ngày 26 tháng 2 năm 2012

3:07

44,872

winpeshl.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:47

33,792

wpeutil.dll

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:46

131,072

wpeutil.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:50

12,800

wpeinit.exe

10.0.19041.3083

Ngày 17 tháng 5 năm 23

21:49

34,816

startnet.cmd

Không được lập phiên bản

Ngày 26 tháng 4 năm 23

17:49

9

CloudRecApi.dll

10.0.19041.1262

Ngày 9 tháng 9 năm 21

14:21

56,320

CloudRecSvc.exe

1.0.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 21

14:19

156,672

Tham khảo

Lợi ích của Bản cập Windows 10 Động

Cập nhật Windows 10 phương tiện với gói Cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×