Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải tiến thiết lập nhị phân hoặc mọi tệp Mà Thiết lập sử dụng cho các bản cập nhật tính năng trong Windows 10, phiên bản 20H2, 21H2 và 22H2.

NHẮC NHỞ 

  • Windows 10, phiên bản 2004 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

  • Windows 10, phiên bản 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 đối với các thiết bị chạy các phiên bản Home, Pro, Pro Education hoặc Pro for Workstations. Windows 10, phiên bản 20H2 dành cho Enterprise, Education và IoT Enterprise sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 5 năm 2023. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất.

  • Windows 10, phiên bản 21H1 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 cho tất cả các phiên bản. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, Microsoft khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản Windows 10 mới nhất hoặc Windows 11 để tiếp tục được hỗ trợ.

  • Windows Server, phiên bản 20H2 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 9 tháng 8 năm 2022. Để biết thêm thông tin, hãy xem tại đây. Để tiếp tục nhận được bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp lên phiên bản Windows Server mới nhất.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Bạn có thể tải bản cập nhật này qua Windows Update. Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. 

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 10 phiên bản 1903 trở lên

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Điều kiện tiên quyết 

Bản cập nhật này không yêu cầu điều kiện tiên quyết để áp dụng.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.  

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật KB5023847 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:25

292,208

acres.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:08

333,632

appraiser.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:17

1,593,160

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:16

2,440,900

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:24

145,232

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:21

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:23

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:17

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:12

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.10008

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:21

919,736

dism.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:11

226,176

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:12

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:12

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:08

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:17

372,224

facilitator.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:16

793,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:16

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:11

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:18

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:13

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:19

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:11

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:21

224,768

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:22

323,072

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:13

13,846,912

migcore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

6,802,816

migstore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

937,328

Mitigation.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:27

216,896

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:13

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:15

380,928

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

21:46

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:17

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:19

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:10

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:26

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:20

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:28

830

THAY THẾ FVEAPI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:26

1,101

CẠNH. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:20

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:27

88,408

EDGEUPDATE. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:20

12,288

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:09

97,608

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:24

380,224

iismig.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

312,688

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:07

109,440

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:32

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:32

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 4 năm 2013

6:32

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:07

234,864

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:07

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:11

355,840

setup.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:07

244,080

setupcompat.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:08

296,784

SetupCore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:13

1,884,528

setuphost.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:20

704,320

SetupMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:20

768,328

setupplatform.dll

1.60.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

7,223,152

setupplatform.exe

1.60.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

152,960

SetupPrep.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:13

10,659,184

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:23

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:19

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:19

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:18

336,384

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:25

323,072

unbcl.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

836,976

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

21:46

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:07

2,142,080

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

21:46

208,513

upgradeagent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

2,396,032

windlp.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:13

1,090,560

winsetup.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:07

2,945,920

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

23:05

61,808

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:18

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

1:22

182,784

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:43

369,984

acres.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:30

333,656

appraiser.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:42

1,885,568

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:42

2,609,027

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:42

145,736

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:15

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:15

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:26

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.10008

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:20

1,362,104

dism.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:32

289,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:26

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:19

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:30

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

372,224

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:12

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

323,072

facilitator.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:41

1,023,816

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:25

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:27

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:14

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:13

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:20

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:21

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:19

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

224,768

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:22

323,072

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:24

14,034,760

migcore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

9,058,688

migstore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

1,238,912

Mitigation.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:33

281,472

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:28

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:22

380,928

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:43

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:19

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:23

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:21

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 5 năm 23

22:16

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 5 năm 23

3:27

830

THAY THẾ FVEAPI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 21 tháng 5 năm 23

3:25

1,101

CẠNH. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:20

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:33

112,496

EDGEUPDATE. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:20

12,288

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:22

6,088

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:31

126,848

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:42

469,872

iismig.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

377,712

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:19

133,952

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 5 năm 23

22:19

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 22 tháng 5 năm 23

22:19

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 13 tháng 6 năm 23

21:22

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:29

306,496

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:16

355,840

setup.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:19

294,216

setupcompat.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:20

389,440

SetupCore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:23

2,351,936

setuphost.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:32

885,072

SetupMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:32

989,512

setupplatform.dll

1.60.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

9,582,448

setupplatform.exe

1.60.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

170,864

SetupPrep.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:23

10,872,128

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:23

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:23

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:18

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:22

336,384

unbcl.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

1,099,120

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:43

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:29

2,799,936

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:43

208,513

upgradeagent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

3,146,608

windlp.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:24

1,427,936

winsetup.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:19

3,701,568

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:17

74,096

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:24

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:18

182,784

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

acmigration.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:41

365,424

acres.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:26

333,680

appraiser.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:33

1,881,416

appraiser.sdb

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:32

1,923,010

APPRAISERRES.DLL

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:36

145,216

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:10

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:59

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:10

347,136

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:58

338,432

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:05

377,856

diagtrack.dll

10.0.10586.0

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:34

1,561,952

dism.exe

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:30

322,376

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:07

394,752

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:04

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:26

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:00

372,224

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:06

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:02

323,072

facilitator.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:33

1,091,904

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:03

342,016

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:03

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:56

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:02

368,640

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:01

376,320

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:10

237,056

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:06

224,768

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:11

323,072

MediaSetupUIMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:02

14,053,232

migcore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

9,775,424

migstore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

1,308,496

Mitigation.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:16

291,664

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:06

339,456

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:04

380,928

offline.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:40

38,899

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:01

383,488

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:01

356,352

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:06

358,400

appxdeploymentserver-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:39

4,900

EDGEMIGRATIONPLUGIN. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:34

923

THAY THẾ EDPNOTIFY. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:41

830

THAY THẾ FVEAPI. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:40

1,101

CẠNH. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:34

12,288

EDGEMIGRATIONPLUGIN.DLL

1.0.0.1

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:16

120,640

EDGEUPDATE. DAT

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:34

12,288

microsoft-hyper-v-migration-replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:45

6,088

TileStoreMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:28

132,992

AppxUpgradeMigrationPlugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:35

501,616

iismig.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:04

391,024

sxsmigplugin.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:01

144,208

PPIPOLICIES-THAY THẾ CHUNG. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:45

2,161

THAY THẾ PPIPOLICIES-MIRACAST. MAN

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:45

1,352

StartTileData-Replacement.man

Không được lập phiên bản

Ngày 23 tháng 6 năm 2013

22:45

2,702

ReserveManager.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:25

304,960

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:07

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:09

355,840

setup.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

297,280

setupcompat.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:01

412,992

SetupCore.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:01

2,391,368

setuphost.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:14

903,536

SetupMgr.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:15

1,040,752

setupplatform.dll

1.60.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

10,361,672

setupplatform.exe

1.60.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:01

174,920

SetupPrep.exe

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:02

10,918,216

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:05

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:00

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:03

323,072

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:01

348,672

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:03

336,384

unbcl.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

1,151,320

uninstall.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:40

3,508

UpdateAgent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 19 tháng 6 năm 23

20:25

2,973,552

upgrade_bulk.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 19 tháng 6 năm 23

22:40

208,513

upgradeagent.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

3,321,152

windlp.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:01

1,479,632

winsetup.dll

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:04

3,746,128

WINSETUPBOOT.SYS

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

0:03

73,040

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

4:59

182,784

AcRes.dll.mui

10.0.19041.3203

Ngày 20 tháng 6 năm 23

5:02

182,784

Tham khảo

Cập nhật phương tiện cài đặt Windows bằng Bản cập nhật Động

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×