Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

QUAN TRỌNG Một số phiên bản Microsoft Internet Explorer đã kết thúc dịch vụ. Lưu ý rằng một số phiên bản Internet Explorer có thể được hỗ trợ sau ngày kết thúc HĐH mới nhất khi hệ điều hành Bảo mật Mở Cập nhật (ESU) khả dụng. Truy cập vào đây để biết danh sách các sản phẩm cung cấp ESU.

Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, bạn nên nâng cấp lên Microsoft Edge.

Tìm hiểu thêm về Microsoft Edge

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Triển khai | Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Ngoài ra, hãy xem các bài viết sau để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tích lũy:

NHẮC NHỞ

 • Microsoft Internet Explorer 11 đã kết thúc dịch vụ kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đối với một số hệ điều hành nhất định. Để tiếp tục nhận bản cập nhật chất lượng và bản cập nhật bảo mật, bạn nên nâng cấp lên Microsoft Edge. Để biết thêm thông tin về chính sách vòng đời cho Internet Explorer, hãy xem tại đây.

 • Kể từ ngày 11 tháng 2 năm 2020, Internet Explorer 10 sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Để tải Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2012 hoặc Windows 8 Embedded Standard, hãy xem KB4492872. Cài đặt một trong các bản cập nhật hiện hành sau để luôn cập nhật các cải tiến bảo mật mới nhất:

  • Bản cập nhật tích lũy cho Internet Explorer 11 cho Windows Server 2012.

  • Bản cập nhật tích lũy cho Internet Explorer 11 cho Windows 8 Embedded Standard.

  • Bản tổng hợp Hàng tháng tháng 10 năm 2023.

 • Microsoft Internet Explorer 9 đã kết thúc dịch vụ vào ngày 14 tháng 1 năm 2020.

 • Một số khách hàng sử dụng Windows Server 2008 R2 SP1 đã kích hoạt phần bổ trợ khóa kích hoạt nhiều lần (MAK) ESU trước khi cài đặt bản cập nhật ngày 14 tháng 1 năm 2020 có thể cần phải kích hoạt lại khóa của họ. Kích hoạt lại các thiết bị bị ảnh hưởng chỉ nên được yêu cầu một lần.  Để biết thông tin về việc kích hoạt, hãy xem bài đăng blog này.

 • Các tệp cab quét WSUS sẽ tiếp tục có sẵn cho Windows Server 2008 R2 SP1. Nếu bạn có một tập hợp con các thiết bị chạy các hệ điều hành này mà không có ESU, chúng có thể hiển thị dưới dạng không tuân thủ trong bộ công cụ quản lý và tuân thủ bản cập nhật của bạn.

Bản cập nhật này áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2012 R2

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2012

 • Internet Explorer 11 trên Windows Server 2008 R2 SP1

 • Internet Explorer 9 trên Windows Server 2008 SP2

QUAN TRỌNG

 • Những cải tiến được bao gồm trong bản cập nhật Internet Explorer này cũng được bao gồm trong Bản tổng hợp Hàng tháng tháng 10 năm 2023. Việc cài đặt bản cập nhật Internet Explorer này hoặc Bản tổng hợp Hàng tháng sẽ cài đặt các cải tiến tương tự.

 • Bản cập nhật này không áp dụng cho cài đặt trên thiết bị đã cài đặt Bản tổng hợp Hàng tháng từ tháng 10 năm 2023 (hoặc tháng sau đó). Điều này là do bản cập nhật đó chứa tất cả các cải tiến tương tự được bao gồm trong bản cập nhật Internet Explorer này.

 • Nếu bạn sử dụng quy trình quản lý cập nhật không phải là Windows Update và bạn tự động phê duyệt tất cả các phân loại cập nhật bảo mật để triển khai thì bản cập nhật này, Bản cập nhật Security-Only tháng 10 năm 2023 và Bản tổng hợp Hàng tháng tháng 10 năm 2023 sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại quy tắc triển khai bản cập nhật để đảm bảo các bản cập nhật mong muốn đều sẽ được triển khai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật bảo mật này

Chúng tôi hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Để tiếp tục nhận được bản cập nhật bảo mật sau ngày 10 tháng 1 năm 2023, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bạn phải cài đặt các bản cập nhật bắt buộc sau. Nếu bạn sử dụng Windows Update, các bản cập nhật này sẽ được cung cấp tự động khi cần.

  1. Bạn phải cài đặt bản cập nhật SHA-2 (KB4474419) ngày 23 tháng 9 năm 2019 hoặc bản cập nhật SHA-2 mới hơn, rồi khởi động lại thiết bị trước khi áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn sử dụng Windows Update, bản cập nhật SHA-2 mới nhất sẽ tự động được cung cấp cho bạn. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SHA-2, hãy xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 đối với Windows và WSUS năm 2019.

  2. Đối với Windows Server 2008 R2 SP1, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB5017397) ngày 13 tháng 9 năm 2022 trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy ADV990001 | Bản xếp chồng dịch vụ Cập nhật.

  3. Đối với Windows Server 2008 SP2, bạn phải cài đặt bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) (KB5016129) được cài đặt ngày 12 tháng 7 năm 2022 trở lên. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật SSU mới nhất, hãy ADV990001 | Bản xếp chồng dịch vụ Cập nhật.

   QUAN TRỌNG Bạn phải khởi động lại thiết bị sau khi cài đặt các bản cập nhật bắt buộc này.

 2. Tải xuống và cài đặt Gói Chuẩn bị Cấp phép Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU). Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

 3. Tải xuống khóa bổ trợ ESU MAK từ cổng thông tin VLSC và triển khai và kích hoạt khóa bổ trợ ESU MAK. Nếu bạn sử dụng Công cụ Quản lý Kích hoạt Số lượng lớn (VAMT) để triển khai và kích hoạt khóa, hãy làm theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý 

 • Sau khi hoàn tất thành công quy trình này, bạn có thể tiếp tục tải xuống các bản cập nhật hàng tháng thông qua các kênh thông thường của Windows Update, WSUS và Danh mục Microsoft Update. Bạn có thể tiếp tục triển khai các bản cập nhật bằng cách sử dụng giải pháp quản lý bản cập nhật ưa thích của mình.

 • Windows 8.1 đã kết thúc hỗ trợ vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Microsoft sẽ không cung cấp chương trình Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) cho Windows 8.1. Việc tiếp tục sử dụng Windows 8.1 sau ngày 10 tháng 1 năm 2023 có thể làm tăng khả năng tiếp xúc của tổ chức với các rủi ro bảo mật hoặc ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Windows 8.1 hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023

 • Windows Server 2012 R2 đã kết thúc hỗ trợ (EOS) vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Extended Security Cập nhật (ESU) có sẵn để mua và sẽ tiếp tục trong ba năm, có thể gia hạn trên cơ sở hàng năm, cho đến ngày cuối cùng vào ngày 13 tháng 10 năm 2026. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết thúc Hỗ trợ Windows Server: Ngày Chính. Để biết thông tin về quy trình tiếp tục nhận bản cập nhật bảo mật, hãy KB5031043.

 • Đối với Windows 7 Gói Dịch vụ 1, hỗ trợ mở rộng đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Bản cập nhật Bảo mật Mở rộng (ESU) đã kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

 • Windows Server 2012 đã kết thúc hỗ trợ (EOS) vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Để biết thông tin về quy trình tiếp tục nhận bản cập nhật bảo mật, hãy KB5031043.

 • Windows Embedded 8.1 Industry EnterpriseWindows Embedded 8.1 Industry Pro đã kết thúc hỗ trợ (EOS) vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Do đó, chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các bản cập nhật phần mềm nữa.

 • Windows Embedded Standard 8 đã kết thúc hỗ trợ (EOS) vào ngày 11 tháng 7 năm 2023.

 • Đối với Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2, hỗ trợ mở rộng đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020. Bảo mật mở Cập nhật (ESU) đã kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

 • Đối với Windows Embedded Standard 7, hỗ trợ mở rộng đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. Bảo mật mở Cập nhật (ESU) đã kết thúc hỗ trợ vào ngày 10 tháng 10 năm 2023.

 • Đối với những khách hàng cần thêm thời gian để nâng cấp và hiện đại hóa thiết bị chạy một số hệ điều hành Windows nhất định, chúng tôi chỉ cung cấp thêm một năm sử dụng Cập nhật Bảo mật Mở rộng trên Azure, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2023 và kết thúc vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. Điều này cũng áp dụng cho Azure Stack HCI, Azure Stack Hub và các sản phẩm Azure khác. Khách hàng nhận thêm năm thứ tư bản cập nhật bảo mật mở rộng (ESU) miễn phí phải tuân theo các quy trình trong KB4522133 để tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật sau khi hỗ trợ mở rộng kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Để biết thêm thông tin về ESU và các phiên bản được hỗ trợ, hãy KB4497181.

Cài đặt bản cập nhật này

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy sử dụng một trong các kênh phát hành sau.

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn sau.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update theo các chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ hóa với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2, Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:19

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

103,424

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:13

1,342,976

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:25

811,560

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

35,328

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:48

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

31,232

html.iec

2019.0.0.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

341,504

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

72,192

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

60,416

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:33

230,912

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

75,776

ieui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

476,160

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

334,848

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:53

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:10

710,656

iepeers.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

128,512

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

27,136

tdc.ocx

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

73,728

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

489,472

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

772,608

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:48

38,912

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

280,064

F12.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:27

1,207,808

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:02

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

175,104

F12Resources.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:50

10,948,096

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

256,000

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

696,320

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,518

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

11,776

mshta.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:54

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:02

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

112,128

ieetwcollector.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

104,960

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

47,616

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:54

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

152,064

wextract.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

137,728

imgutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:17

40,448

ExtExport.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:42

25,600

Cửa sổ Bật lên Bị chặn.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:06

85,548

Thanh Thông tin Windows.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:06

23,308

Đã phát hiện Windows Feed.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:06

19,884

Bắt đầu Dẫn hướng Windows.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:06

11,340

bing.ico

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:06

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

115,712

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:31

579,584

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:38

1,399,296

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:28

1,075,200

occache.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:28

130,048

desktop.ini

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

65

webcheck.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:25

230,400

desktop.ini

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

65

pdm.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

99,984

msrating.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

168,960

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

2,309,632

inseng.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:31

91,136

ie4uinit.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

692,224

iernonce.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

62,464

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:54

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

90,624

Timeline.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:31

154,112

Timeline_is.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

124,928

Timeline.cpu.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

3,197

VGX.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

818,176

url.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

235,520

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

13,882,880

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:02

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:55

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:55

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

475,648

inetres.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:07

1,678,023

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

526,294

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

499,654

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

552,337

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

944,559

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

543,946

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

526,557

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

575,838

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

570,737

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

548,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

639,271

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

525,504

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

488,488

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

548,494

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

559,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

535,067

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

541,455

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

804,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

503,909

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

521,583

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

420,082

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

436,651

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

436,651

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:27

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:53

84,480

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

498,176

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:26

2,882,048

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:53

113,152

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:08

65,024

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:26

1,564,160

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:53

811,464

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

43,008

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

31,232

html.iec

2019.0.0.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

417,280

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

2,132,992

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

243,200

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

73,728

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

78,848

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

61,440

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

74,752

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

62,464

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

75,264

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

72,192

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

73,216

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

41,472

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

37,888

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

67,584

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

74,240

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

70,656

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

71,680

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

71,168

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

69,632

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

68,608

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

68,096

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

59,904

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

65,536

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

69,120

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

29,696

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

30,720

F12Resources.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

30,720

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:48

77,824

DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:49

276,480

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

4,858,880

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

54,784

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

75,776

ieui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:59

615,936

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

382,976

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:57

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:13

800,768

iepeers.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

145,920

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:53

33,280

tdc.ocx

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:48

88,064

DiagnosticsHub.DataWarehouse.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:08

666,624

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:30

950,784

DiagnosticsHub_is.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:10

50,176

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:52

491,008

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

316,416

EscMigPlugin.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:57

124,416

escUnattend.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:08

87,040

F12.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:42

1,422,848

Microsoft-Windows-IE-F12-Provider.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:05

11,892

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:14

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

4,096

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

3,584

F12.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

3,584

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:51

245,248

F12Resources.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:12

10,949,120

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:50

372,224

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

809,472

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:11

1,518

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:11

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

60,416

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:07

13,312

mshta.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:09

13,824

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

92,672

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:30

25,761,280

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:16

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

3,228

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:00

132,096

ieetwcollector.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

116,224

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

48,640

ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:16

4,096

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:00

222,720

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

870,400

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

387,072

iexpress.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:08

167,424

wextract.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:09

143,872

imgutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:23

51,712

Cửa sổ Bật lên Bị chặn.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:40

85,548

Thanh Thông tin Windows.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:40

23,308

Đã phát hiện Windows Feed.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:40

19,884

Bắt đầu Dẫn hướng Windows.wav

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:40

11,340

bing.ico

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:39

5,430

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

144,384

Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer-ppdlic.xrm-ms

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:49

2,956

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

591,872

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

628,736

MemoryAnalyzer.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:57

1,862,656

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:05

88,064

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:42

1,217,024

occache.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:43

152,064

desktop.ini

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

65

webcheck.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

262,144

desktop.ini

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

65

pdm.dll

12.0.41202.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

579,192

msdbg2.dll

12.0.41202.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

403,592

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

107,152

msrating.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

199,680

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:10

2,919,424

inseng.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:48

107,520

ie4uinit.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

728,064

iernonce.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:00

34,304

iesetup.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

66,560

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:57

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:48

111,616

Timeline.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

219,648

Timeline_is.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

172,032

Timeline.cpu.xml

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:38

3,197

VGX.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

1,018,880

url.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

237,568

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

15,507,456

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:05

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:23

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:23

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:24

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:23

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:23

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:23

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:17

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:19

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

492,032

inetres.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:42

1,678,023

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

526,294

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

499,654

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

552,337

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:25

944,559

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:44

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:24

543,946

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

526,557

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

575,838

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

570,737

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

548,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:22

639,271

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

525,504

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

488,488

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

548,494

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:21

559,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

535,067

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

541,455

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

804,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

503,909

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

521,583

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

420,082

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:20

436,651

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:18

436,651

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

1,033,216

INETRES.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:15

84,480

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

785,408

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:12

5,508,096

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

814,592

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

580,608

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:25

811,560

html.iec

2019.0.0.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

341,504

ieui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

476,160

iepeers.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

128,512

tdc.ocx

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

73,728

dxtmsft.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

415,744

dxtrans.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

280,064

msfeeds.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

696,320

msfeeds.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,518

mshta.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

12,800

mshtmled.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

76,800

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:54

2,724,864

wow64_Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

3,228

ieetwproxystub.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

47,616

ieUnatt.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

115,712

occache.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:28

130,048

webcheck.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:25

230,400

iernonce.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

30,720

iesetup.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

62,464

ieuinit.inf

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:54

16,303

iesysprep.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

90,624

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

13,882,880

ie9props.propdesc

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

2,843

wow64_ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

24,486

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

498,176

actxprxy.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:19

1,049,600

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

103,424

pngfilt.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

58,368

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:13

1,342,976

WininetPlugin.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

35,328

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:15

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:48

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

31,232

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

31,232

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

243,200

JavaScriptCollectionAgent.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

60,416

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:49

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

88,064

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:50

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:49

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:51

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:58

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:54

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

74,752

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

75,776

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:57

75,776

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

334,848

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:53

464

ieapfltr.dat

10.0.9301.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

616,104

ieapfltr.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:10

710,656

licmgr10.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

27,136

iedvtool.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

772,608

DiagnosticsTap.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

175,104

F12Tools.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:34

256,000

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

11,776

IEAdvpack.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

112,128

ielowutil.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

221,184

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

290,304

iexpress.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

152,064

wextract.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:47

137,728

imgutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:17

40,448

ExtExport.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:42

25,600

jsdbgui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

459,776

jsprofilerui.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:31

579,584

MshtmlDac.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

64,000

networkinspection.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:28

1,075,200

pdm.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

442,992

msdbg2.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

315,008

pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

99,984

msrating.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

168,960

icrav03.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

8,798

ticrf.rat

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

1,988

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

2,309,632

inseng.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:31

91,136

VGX.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

818,176

url.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

235,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,075,136

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,034,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:16

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:50

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:51

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:52

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:53

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:55

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:53

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:52

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:55

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

2:54

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:01

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

0:00

2,286,080

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:55

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:56

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

23:59

1,890,304

ieinstal.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:29

475,648

inetcomm.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:27

880,640

INETRES.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:53

84,480

Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

103,424

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:13

1,342,976

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

811,456

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:51

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

288,768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

344,528

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:53

464

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

11,776

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:54

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:02

3,228

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

290,304

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

2,309,632

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

229,424

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

13,882,880

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:02

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

2,285,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

2,279,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

1,890,304

inetres.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:07

1,678,023

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

463,373

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

751,325

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

526,346

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

499,705

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

552,388

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

944,608

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

543,996

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

751,247

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

526,607

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

575,887

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

463,373

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

751,360

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

570,784

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

548,166

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

639,283

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

525,516

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

751,029

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

751,398

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

488,539

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

548,543

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

559,392

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

535,117

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

541,507

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

751,410

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

804,519

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

751,513

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

751,470

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

751,276

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

503,959

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

751,324

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

521,632

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

751,415

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

420,094

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

436,663

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

436,663

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

29,184

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

35,328

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

37,888

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

27,648

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

33,792

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

23,040

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

22,016

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

31,232

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

35,840

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

34,816

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

32,256

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

30,720

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

16,384

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

16,896

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

16,896

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

498,176

Tên tệp

Phiên bản tệp

Ngày

Giờ

Kích thước tệp

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:53

113,152

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:26

1,564,160

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:07

811,560

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:08

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:35

2,132,992

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

288,768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:36

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:36

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:40

4,858,880

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

54,784

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:08

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:07

392,744

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:57

464

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:11

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

60,416

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:07

13,312

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:30

25,761,280

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:16

2,724,864

Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

3,228

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

870,400

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

387,072

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:10

2,919,424

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:07

287,272

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:44

15,507,456

ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:05

24,486

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

2,278,912

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

2,285,568

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

2,060,288

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

2,315,776

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

2,279,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

2,324,992

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

2,098,176

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

1,890,304

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:36

1,890,304

inetres.admx

Không được lập phiên bản

Ngày 16 tháng 7 năm 2023

17:42

1,678,023

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

463,373

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

751,631

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

526,344

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

499,703

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

552,387

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

944,608

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

457,561

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

543,998

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

751,355

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

526,606

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

575,887

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

463,373

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

751,343

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

570,788

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

548,168

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

639,283

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

525,516

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

751,375

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

751,361

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

488,538

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

548,544

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

559,392

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

535,119

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

541,505

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

751,305

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

804,520

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

751,426

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

751,356

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

751,353

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

503,961

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

751,397

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

521,634

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

751,462

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

420,094

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

436,663

InetRes.adml

Không được lập phiên bản

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:36

436,663

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:08

29,184

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:09

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:10

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:11

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:12

35,328

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

37,888

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

17:05

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:13

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:14

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:15

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:16

27,648

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:17

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:18

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:19

33,792

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

23,040

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:20

22,016

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:21

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:22

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:23

31,232

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

34,304

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:24

35,840

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:25

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:26

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:27

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

34,816

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:28

33,280

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:29

32,256

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:30

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:31

32,768

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:32

30,720

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:33

29,696

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:34

16,384

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

16,896

jscript9.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:35

16,896

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

785,408

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:12

5,508,096

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:58

814,592

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:06

580,608

iexplore.exe

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

811,456

mshtml.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

22:01

20,295,680

mshtml.tlb

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:54

2,724,864

wow64_Microsoft-Windows-IE-HTMLRendering.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

3,228

ieframe.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:32

13,882,880

ie9props.propdesc

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:05

2,843

wow64_ieframe.ptxml

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:06

24,486

jscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

653,824

jscript9.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:33

4,118,528

jscript9diag.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:39

620,032

vbscript.dll

5.8.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:46

498,176

hlink.dll

6.3.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:36

103,424

urlmon.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:13

1,342,976

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:51

46,592

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

56,320

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

57,856

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

49,664

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

47,616

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

49,152

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

55,296

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

45,056

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

39,424

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

35,840

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

53,760

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

54,272

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

51,200

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

53,248

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

52,736

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

51,712

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

50,688

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

50,176

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

30,720

wininet.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

30,720

inetcpl.cpl

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:24

2,058,752

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

307,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

293,888

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

290,304

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

299,008

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

303,104

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

282,112

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

283,648

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

291,840

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

299,520

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

275,968

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

293,376

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

296,960

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

258,048

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

256,512

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

289,280

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

288,256

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

285,184

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

297,472

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

295,424

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

294,400

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

292,864

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

290,816

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

288,768

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

286,208

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

281,600

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

286,720

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

292,352

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

242,176

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

243,200

mshtml.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

243,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

46,080

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

51,712

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

54,272

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

45,056

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

39,936

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

39,424

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

47,616

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

51,200

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

50,688

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

50,176

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

49,664

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

48,640

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

49,152

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

48,128

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

35,328

urlmon.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

35,328

wininet.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:16

4,387,840

jsproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:41

47,104

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

114,176

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

124,928

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

122,880

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

130,048

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

138,240

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

114,688

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

131,584

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

117,760

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

122,368

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

134,144

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

107,008

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

127,488

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

128,512

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

88,576

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

82,944

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

123,392

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

120,320

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

130,560

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

125,952

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

128,000

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

129,024

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:14

124,416

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:15

121,856

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

115,712

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:16

123,904

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:17

125,440

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:18

72,704

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:19

73,728

inetcpl.cpl.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:20

73,728

iedkcs32.dll

18.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

344,528

cài đặt.ins

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

19:53

464

msfeedsbs.mof

Không được lập phiên bản

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

20:09

1,574

msfeedsbs.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:30

52,736

msfeedssync.exe

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

11,776

ieproxy.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:09

310,784

IEShims.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:12

290,304

iertutil.dll

11.0.9600.21615

Ngày 11 tháng 9 năm 2023

21:45

2,309,632

sqmapi.dll

6.2.9200.16384

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:50

229,424

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:52

2,066,432

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:53

2,121,216

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:54

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

2,063,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:55

2,314,240

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:56

2,390,528

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

16:43

2,033,152

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:57

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:58

2,255,872

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

2,061,312

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

13:59

2,326,016

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:00

2,019,840

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:01

2,071,040

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:02

2,082,816

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

2,307,584

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:03

2,170,368

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:04

2,153,984

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:05

2,291,712

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:06

2,283,520

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:07

2,052,096

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:08

2,301,952

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:09

2,093,056

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

2,075,648

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:10

2,299,392

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:11

2,094,592

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:12

2,316,800

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615

Ngày 12 tháng 9 năm 2023

14:13

2,305,536

ieframe.dll.mui

11.0.9600.21615