Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng Microsoft Outlook cùng với tối ưu hóa lòng thiết WAN trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2010, máy chủ truy cập máy khách hỏng. Khi sự cố này xảy ra, người dùng không thể kết nối với máy chủ Exchange. Ngoài ra, một trong những sự kiện sau được ghi nhiều lần trong Nhật ký ứng dụng trên máy chủ truy cập khách hàng:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do MAPI họa chế độ đệm ẩn trong trình tối ưu hoá lòng thiết WAN không đúng cách tăng tốc nhanh chóng chuyển bản sao lệnh. Sau đó, Dịch vụ truy cập máy khách RPC của Microsoft Exchange (Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe) lỗi trên máy chủ truy cập máy khách.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cho phép MAPI bỏ bản sao trên thiết bị lòng thiết phía khách hàng và phía máy chủ. Để thực hiện việc này, hãy nhập lệnh sau tại dấu nhắc hệ thống:Steelhead > enableSteelhead # config term
Steelhead (config) # protocol mapi skip-copy enable
Lưu ý Lệnh này sẽ vô hiệu hoá tăng tốc cho MAPI nhanh chóng chuyển bản sao lệnh mà không ảnh hưởng tốc khác.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về dịch vụ truy cập máy khách RPC, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về dịch vụ truy cập máy khách RPC

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×