Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Nếu Microsoft Outlook 2016 hoặc Outlook 2013 được triển khai bằng cách sử dụng các công cụ Tuỳ chỉnh Microsoft Office (OCT) trong Windows 10, Outlook 2016 hoặc Outlook 2013 sẽ không hiển thị màn hình thông báo email (Phiên bản thông báo).

Nguyên nhân

Yêu cầu Windows mới thông báo chào mừng được giới thiệu trong Windows 10, phiên bản 1607, và nó được áp dụng bắt đầu với Windows 10, phiên bản 1709. Yêu cầu Windows xác định rằng một ứng dụng lối tắt trên menu bắt đầu phải có một thẻ AppUserModelID . Tuy nhiên, lối tắt Outlook được tạo ra bởi OCT không chứa thẻ AppUserModelID, để chào mừng thông báo không được hiển thị.

Đối với các ứng dụng gửi thông báo chào mừng, bạn phải bao gồm thẻ AppUserModelID của ứng dụng lối tắt trên màn hình bắt đầu mỗi khi bạn gọi phương pháp CreateToastNotifier . Nếu bạn không thực hiện việc này, thông báo phiên bản của bạn sẽ được hiển thị. Xem chi tiết khởi động nhanh tên: gửi thông báo chào mừng từ màn hình.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Thực hiện một cài đặt Windows installer (MSI) của Outlook không sử dụng OCT. Sau đó, tắt Outlook có thẻ AppUserModelID sẽ được tạo trong vị trí sau: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

  2. Sao chép lối tắt Outlook mới và triển khai nó trên máy tính có sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×