Triệu chứng

Giả sử rằng bạn bật kiểm tra hộp thư ghi nhật ký cho hộp thư dùng chung được uỷ nhiệm cho bạn trong Microsoft Exchange Server 2013. Khi bạn gửi email bằng cách chọn hộp thư dùng chung trong từ trường, gửi dưới kiểm tra sự kiện không đăng nhập như mong đợi. Tuy nhiên, sự kiện ID 2005 ghi trong trường hợp xem. Sự kiện năm 2005 ID giống như sau:

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì người dùng và hộp thư được đặt trong Active Directory trang web khác nhau.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×