Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc 2016, bạn có những người dùng sau:

  • User1 có một hộp thư từ xa được di chuyển từ tại chỗ lên đám mây.

  • SM1 là một hộp thư tại chỗ hoạt động như một hộp thư chung sẽ được sử dụng trong đám mây (ví dụ, bởi User1).

Trong Outlook trên web, Người dùng 1 truy nhập hộp thư SM1 bằng cách sử dụng thông tin xác thực của chính Người dùng 1 thông qua URL sau đây:

  • https://OnPremExchangeServer/owa/SM1@<domain.com>

Trong trường hợp này, Người dùng 1 có thể truy nhập mọi thứ trong hộp thư SM1, kể cả Lịch. Tuy nhiên, khi User1 cố gắng lên lịch cuộc họp và chọn nút Thêm phòng trên dòng Vị trí, OWA sẽ trả về thông báo lỗi sau đây:

Không tìm thấy danh sách phòng. Vui lòng thử lại.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Cập nhật Tích lũy 11 cho Exchange Server 2019 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2019

Cập nhật Tích lũy 22 cho Exchange Server 2016 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×