Giả sử rằng bạn thiết lập đăng nhập tự động thông qua Windows thông tin cho Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp) trên máy tính không phải miền-tham gia. (Bạn có thể truy cập mục Khả năng quản lý trong Pa-nen điều khiển.) Khi bạn đăng nhập vào máy khách có bảo mật 8 tháng năm 2015 Cập Nhật được cài đặt, bạn được nhắc nhập uỷ nhiệm.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tháng 9, 2016 (KB3114732) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×