Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn xem hình ảnh chỉ đọc bằng cách sử dụng Windows Photo Viewer trên thiết bị chạy trên Windows 8.

  • Bạn thực hiện một số thay đổi hình ảnh. Ví dụ: bạn sử dụng chức năng cảm ứng xoay ảnh.

  • Bạn cố gắng xem hình ảnh tiếp theo bằng cách sử dụng cử chỉ pan, và sau đó bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

    Trình xem ảnh của Windows không thể lưu thay đổi hình ảnh này. Xác minh rằng hình ảnh không được thiết lập để chỉ đọc và đảm bảo rằng bạn có quyền lưu vào vị trí tệp, và sau đó thử lại.

  • Bạn muốn bỏ qua thông báo lỗi bằng cách bấm vào OK hoặc đóng.

Trong trường hợp này, bạn không thể bỏ qua thông báo lỗi.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một chức năng liên quan không kiểm tra xem tệp hình ảnh chỉ đọc khi chức năng được gọi là.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật 2845533. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2845533 Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 6 năm 2013Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×