Triệu chứng

Giả sử rằng bạn có một hoặc nhiều gói ngôn ngữ được cài đặt trên thiết bị Windows RT, và sau đó bạn nâng cấp thiết bị Windows 8.1 RT Preview. Trong trường hợp này, bạn không thể cài đặt gói ngôn ngữ sau khi nâng cấp.

Lưu ý Khi bạn cài đặt Windows RT 8.1 Preview, tất cả các gói ngôn ngữ mà bạn đã cài đặt sẽ bị xoá. Chỉ có tiếng cơ sở được giữ lại. Đây là một hành động mong muốn.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật (2865138) có sẵn để khắc phục sự cố này. Bản cập nhật này được cài đặt khi bạn nâng cấp lên Windows RT 8.1 Preview.

Lưu ý Nếu sự cố này đã xảy ra, nâng cấp lên phiên bản phát hành của Windows RT 8.1 khi có sẵn.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×