Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt Visual Studio công cụ cho Office (VSTO) thêm vào mục tiêu .NET Framework 3.5 Microsoft Office 2013 Professional Plus hoặc Microsoft Office 2016 Professional Plus, quá trình cài đặt không thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phần dịch vụ kết nối doanh nghiệp được cài đặt Office. Thành phần này được bao gồm chỉ trong bản Professional Plus.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, đổi tên tệp "VSTOInstaller.exe.config" hoặc xoá trước khi cài đặt phần VSTO thêm vào. Theo mặc định, tệp này nằm trong một trong các vị trí sau:

  • %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared\VSTO\10.0\VSTOInstaller.exe.config

  • %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VSTO\10.0\VSTOInstaller.exe.config

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×