Không thể cài đặt thêm vào VSTO nhắm mục tiêu .NET Framework 3.5 Office 2013 hoặc Office 2016 Professional Plus

Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt Visual Studio công cụ cho Office (VSTO) thêm vào mục tiêu .NET Framework 3.5 Microsoft Office 2013 Professional Plus hoặc Microsoft Office 2016 Professional Plus, quá trình cài đặt không thành công.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phần dịch vụ kết nối doanh nghiệp được cài đặt Office. Thành phần này được bao gồm chỉ trong bản Professional Plus.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, đổi tên tệp "VSTOInstaller.exe.config" hoặc xoá trước khi cài đặt phần VSTO thêm vào. Theo mặc định, tệp này nằm trong một trong các vị trí sau:

  • %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared\VSTO\10.0\VSTOInstaller.exe.config

  • %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VSTO\10.0\VSTOInstaller.exe.config

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×