Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Sau khi bạn đã xuất bản biểu mẫu vào một thư mục công cộng trong thư viện biểu mẫu tổ chức, các hình thức không bị xoá khỏi Microsoft Outlook trong môi trường Microsoft Exchange Server 2013. Ngoài ra, sao chép, Cập Nhật, xoá, thuộc tính, và Lưu dưới dạng nút không sẵn dùng tất cả.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do một tài sản MAPI RP_ROW_TYPE được trả lại sản phẩm nào của Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×