Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016:

  1. 1 đã bắt đầu một cuộc trò chuyện với người dùng 2.

  2. 1 đã trình bày các chương trình cùng với người dùng 2.

  3. 1 đã mời User3 phiên chia sẻ.

  4. 1 đã kiểm tra các tuỳ chọn Cho kiểm soát .

Trong trường hợp này, người dùng 2 (người dùng ban đầu) là không có sẵn và không nhấp vào tuỳ chọn Cho kiểm soát .

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 2 năm 2018, Cập Nhật (KB4011623) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×