Không thể cho điều khiển của phiên chia sẻ người dùng ban đầu sau khi thêm người dùng mới trong Skype dành cho doanh nghiệp 2016

Triệu chứng

Xem xét kịch bản sau đây trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016:

  1. 1 đã bắt đầu một cuộc trò chuyện với người dùng 2.

  2. 1 đã trình bày các chương trình cùng với người dùng 2.

  3. 1 đã mời User3 phiên chia sẻ.

  4. 1 đã kiểm tra các tuỳ chọn Cho kiểm soát .

Trong trường hợp này, người dùng 2 (người dùng ban đầu) là không có sẵn và không nhấp vào tuỳ chọn Cho kiểm soát .

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 2 năm 2018, Cập Nhật (KB4011623) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×