Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn chạy nhóm chuẩn bị chuẩn bị một nhóm Active Directory trong Microsoft Skype Business Server 2015 môi trường, quy trình chuẩn bị thất bại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì các giá trị của thuộc tính rangeUpper và rangeLower không chính xác trong phần "CN = ms-RTC-SIP-ServiceSchemaVersion, CN = sơ đồ, CN = cấu hình, DC =..." chứa.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.235 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×