Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Dự thảo thông báo được tạo ra bởi Visual Basic Scripting (VBScript) trong hộp thư dùng chung nháp thư mục trong Microsoft Outlook 2016 khách trên máy tính.

  • Người dùng đượctruy cậpgửi thay mặtquyền cho hộp thư dùng chung và hộp thư được tự động thêm vào hồ sơ Outlook của.

  • Người dùng gửi thư nháp thay mặt cho hộp thư trong ứng dụng khách Outlook 2016 trên cùng hoặc máy tính khác.

Trong trường hợp này, người dùng nhận được thư báo cáo không gửi được (NDR) mà giống như sau:

Từ: shared_mailbox_name Đã gửi: ngày giờ Để: Test@contoso.com Chủ đề: Không thể gửi: kiểm tra Thư không đến được một số hoặc tất cả những người nhận dự kiến. Chủ đề: kiểm tra Đã gửi: ngày giờ Không thể tiếp cận nhaän sau: Display_name trên Người nhận đã bị xoá hoặc đã có địa chỉ e-mail.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phát hiện thư trong Outlook để lại chưa giải quyết người nhận khi nhà EntryID hoặc nhập địa chỉ thư không được xác định chính xác.

Giải pháp

Exchange Server 2016

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt 10 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×