Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cố gắng kéo một nhóm phân phối (DG) trong danh sách liên hệ trong Microsoft Lync 2013. Trong trường hợp này, vị trí của nhóm phân phối không thể thay đổi.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

2880474 mô tả các bản Cập Nhật Lync 2013: tháng 4 năm 2014

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×