Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bạn có thể gặp sự cố ghép nối, kết nối hoặc sử dụng một số thiết bị Bluetooth sau khi cài đặt các bản cập nhật bảo mật được phát hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Các bản cập nhật bảo mật này khắc phục lỗ hổng bảo mật bằng cách cố ý ngăn chặn kết nối từ Windows đến các thiết bị Bluetooth không bảo mật. Mọi thiết bị sử dụng các phím phổ biến để mã hóa kết nối đều có thể bị ảnh hưởng, bao gồm một số fobs bảo mật.

Để biết thêm thông tin, hãy xem CVE-2019-2102.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn gặp phải sự cố ghép nối, kết nối hoặc sử dụng thiết bị Bluetooth sau khi cài đặt bất kỳ bản cập nhật bảo mật bị ảnh hưởng nào, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị Bluetooth để xác định xem có bản cập nhật thiết bị hay không.

Người dùng nâng cao có thể xác minh xem thiết bị của mình có bị ảnh hưởng hay không bằng cách kiểm tra Nhật ký Sự kiện cho sự kiện sau:

Nhật ký Sự kiện

Hệ thống

Nguồn Sự kiện

BTHUSB hoặc BTHMINI

ID Sự kiện

22

Tên

BTHPORT_DEBUG_LINK_KEY_NOT_ALLOWED

Cấp độ

Lỗi

Tin nhắn Văn bản Sự kiện

Thiết bị Bluetooth của bạn đã tìm cách thiết lập kết nối gỡ lỗi. Ngăn xếp Bluetooth Windows không cho phép kết nối gỡ lỗi trong khi không chạy chế độ gỡ lỗi.

 

Bản cập nhật bị ảnh hưởng

Bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU) và Bản Tổng hợp Hàng tháng sau được phát hành vào ngày 11 tháng 6, 2019 trở đi đối với các nền tảng bị ảnh hưởng sẽ có những tính năng mới:

 • KB4503293 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1903.

 • KB4503327 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

 • KB4503286 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1803.

 • KB4503284 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1709.

 • KB4503279 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1703.

 • KB4503267 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

 • KB4503291 hoặc LCU mới hơn cho Windows 10, phiên bản 1507.

 • KB4503276 hoặc Bản Tổng hợp Hàng tháng mới hơn cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

 • KB4503285 hoặc Bản Tổng hợp Hàng tháng mới hơn cho Windows Server 2012 và Windows Embedded 8 Standard.

Các bản cập nhật Chỉ dành cho Bảo mật sau cũng bị ảnh hưởng:

 • KB4503290 cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

 • KB4503263 cho Windows Server 2012 và Windows Embedded 8 Standard.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×