We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Bạn có thể gặp phải các vấn đề sau đây sau khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4.5.1 hoặc Microsoft .NET Framework 4.5.2.

Sự cố 1

Khi bạn mở hoặc tạo tệp JavaScript bằng Microsoft Visual Studio 2012, Visual Studio có thể gặp sự cố.

Sự cố 2

Bạn có thể không thể tạo dự án C++ trong Visual Studio 2012. Ngoài ra, khi bạn mở C++ dự án bằng cách sử dụng Visual Studio 2012, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Không tìm thấy "không có thông số nào khớp với hạn chế: ContractName"

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật Visual Studio 2012.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×